Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
28
3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 3.1. Deney Numuneleri Bu çalışmada ağırlık olarak %5 , %8 ve %11 Silisyum içeren 3 farklı Alüminyum alaşımı kullanılmış ve bu alaşımlar Uludağ Üniversitesi Laboratuarlarında hazırlanmışlardır. Numunelerdeki diğer alaşım elemanlarının ağırlık oranları yaklaşık olarak şu şekildedir ; %1,1 Cu, %0,9 Mg, %0,9 Ni, %0,5 Fe, %0,2 Zn (Uğuz,2001 , Bayram,1999). Kaplanmış numuneler C5, C8 ve C11 olarak, kaplanmamış numuneler ise U5, U8 ve U11 olarak gösterilmişlerdir. Döküm işleminden sonra numuneler. 520 0C de 8 saat bekletilerek küreselleştirme ısıl işlemine tabi tutulmuşlardır. Bu şekilde numunelerdeki Si partikülleri küreselleştirilerek numunelerin kırılma tokluğunda artış sağlanmıştır. Parçaların PEO kaplama işlemi Microplasmic Corporation, USA tarafından gerçekleştirilmiştir. Kaplama kalınlıkları %5 Si içeren Al alaşımı için 80-90m ,%8 ve %11 Si içeren Al alaşımları için ise 90-110 m arasındadır. 3.2. Aşınma Deney Cihazı Deney cihazı bir elektrik motoru yardımıyla sabit bir hızla dönen bir disk ve deneye tabi tutulacak numuneyi disk üzerinde konumlamaya yarayan bir düzenekten oluşmaktadır. Şekil 3.1 de deney cihazının şematik görünümü vardır.
ŞEKİL3.1 : Aşınma Deneyi Düzeneği36. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Aşınma deney cihazı tasarımı ve imalatı - Sayfa 17
3 B, J, Johnson, F,E, Kennedy, ve I, Baker., kuru kayma şartlarında NiAl, aşınması üzerine bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Deneylerinde pin on disk aşınma deney cihazı kullanmışlardır. Deney sonucunda NiAl alaşımının aşınmayı büyük oranda azalttığı bulunmuştur [7]. T, Savaşkan ve G, Pürçek, Çinko-Alüminyum esaslı alaşımların ve bu alaşımlardan üretilen kaymalı yatakların aşınma özellikleri üz...
Bakır ve silisyum içeren Al-25Zn esaslı alaşımların dökülmüş ve ısıl işlem görmüş durumlardaki yapısal, mekanik ve tribolojik özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 8
ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil 1. İkili alüminyum-çinko faz diyagramı ……………………..…….………….... 2 Şekil 2. Üçlü Al-Zn-Cu alaşım sisteminin 350°C sıcaklıktaki izotermal kesiti……….. 4 Şekil 3. Dörtlü Zn-Al-Cu-Si sisteminde meydana gelen faz dönüşümleri…………….. 5 Şekil 4. Al-(10-50)Zn alaşımlarının sertlik, çekme dayanımı, kopma uzaması ve yoğunluk değerlerinin çinko oranına göre değişimini gösteren eğ...

36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

deney
aşınma
tabi
alaşım
disk
düzeneği


36. SAYFA ICERIGI

28
3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 3.1. Deney Numuneleri Bu çalışmada ağırlık olarak %5 , %8 ve %11 Silisyum içeren 3 farklı Alüminyum alaşımı kullanılmış ve bu alaşımlar Uludağ Üniversitesi Laboratuarlarında hazırlanmışlardır. Numunelerdeki diğer alaşım elemanlarının ağırlık oranları yaklaşık olarak şu şekildedir ; %1,1 Cu, %0,9 Mg, %0,9 Ni, %0,5 Fe, %0,2 Zn (Uğuz,2001 , Bayram,1999). Kaplanmış numuneler C5, C8 ve C11 olarak, kaplanmamış numuneler ise U5, U8 ve U11 olarak gösterilmişlerdir. Döküm işleminden sonra numuneler. 520 0C de 8 saat bekletilerek küreselleştirme ısıl işlemine tabi tutulmuşlardır. Bu şekilde numunelerdeki Si partikülleri küreselleştirilerek numunelerin kırılma tokluğunda artış sağlanmıştır. Parçaların PEO kaplama işlemi Microplasmic Corporation, USA tarafından gerçekleştirilmiştir. Kaplama kalınlıkları %5 Si içeren Al alaşımı için 80-90m ,%8 ve %11 Si içeren Al alaşımları için ise 90-110 m arasındadır. 3.2. Aşınma Deney Cihazı Deney cihazı bir elektrik motoru yardımıyla sabit bir hızla dönen bir disk ve deneye tabi tutulacak numuneyi disk üzerinde konumlamaya yarayan bir düzenekten oluşmaktadır. Şekil 3.1 de deney cihazının şematik görünümü vardır.
ŞEKİL3.1 : Aşınma Deneyi Düzeneği

İlgili Kaynaklarsingle.php