Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
29
3.3. Mikroyapı İncelemeleri
Elektron mikroskobuyla (SEM) yapılan incelemeler TUBİTAK / GEBZE laboratuarlarında gerçekleştirilmiştir.
3.4. Aşınma Testi
Aşınma testi bir dönel diskli deney cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.1) . Ortalama 9 mm çapında ve 15 mm boyunda deney numuneleri kullanılmıştır. Aşındırıcı yüzey olarak paslanmaz çelik ve P500 Silisyum Karbür zımpara kağıdı kullanılmıştır. Aşınmayla oluşan Si ve SiC partikülleri deney süresince ortamdan uzaklaştırılmamışlardır. Numuneler 55 devir/dak. lık sabit hızla dönen disk üzerinde merkezden 95 mm öteye yerleştirilmişlerdir. Numunelere 0,1 N/mm2 lik bir baskı uygulanmış ve numunelerin hepsi aynı koşullarda deneye tabi tutulmuşlardır. Zımpara kağıdı ile1,500 m ve paslanmaz çelik ile 20,000 m mesafe kat edilmiş her 5.000 m sonunda deney durdurularak numunelerin ağırlık kaybı ölçülmüştür. Ağırlık ölçümü 0,1 mg hassasiyetindeki bir elektronik tartı ile yapılmıştır. Ölçüm işleminden önce numuneler aşınma sırasında oluşan partiküllerden temizlenmişlerdir.
Parçaların aşınma dayanımları kütle kayıplarıyla ilişkilendirilmiştir. Zımpara kağıdı ve çelik ile yapılan deneylerde elde edilen sonuçlar alınan mesafeler farklı olduğundan ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Her iki aşındırıcı yüzeye karşı en fazla aşınmaya uğrayan %5 Si içeren alaşım referans materyal olarak kabul edilmiştir.37. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Orta karbonlu alaşımsız bir çeliğe yüksek krom içerikli bir elektrotla yapılacak kaplamanın mikroyapı özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 38
25 6.4 Aşınma Deneyleri 6.4.1 Abrasiv aşınma deneyleri Numunelerin abrasiv aşınma deneyleri, fotoğrafları Şekil 6.6‟ da gösterilen Plint TE53 marka sürtünme ve aşınma test cihazında gerçekleştirilmiştir. Deneylerde kullanılacak kaplama yapılmış numuneler cihazın yuvasına oturacak şekilde kesme ve talaşlı imalatla 12,7x12,7x12,7 mm3 boyutlarında küp şekline getirilmiştir. Tüm numuneler aşınma de...
AISI 4140 çeliğinin yüzey sertleştirme işlemleri ve kaplama yöntemleri sonrası mekanik davranışlarının araştırılması - Sayfa 135
115 yeni bir zımpara kâğıdı kullanılmıştır. Üzeri zımpara kağıdı kaplı aşındırıcı diskin çapı 60 mm’dir. Aşındırma işleminden sonra numunelerin ağırlıklarında görülen değişimlerin ölçümü Sartorius CP3245 markalı 10-4 gr duyarlıktaki terazi ile yapılmıştır (Şekil 7.1.c). Aşınma deneylerinde aşındırıcı zımpara kağıdı kaplı disk ile numune yüzeyi arasındaki temas 22, 32, 42 N sabit yük ile sağlanmış...
Düşük karbonlu refrakter harman karıştırıcı bıçaklarının değişik kaplama katlarıyla aşınma ömrünün araştırılması - Sayfa 44
31 yapılmış numuneler, tel erozyonla kesme yöntemi kullanılarak cihazın yuvasına oturacak şekilde 12,7x12,7x12,7 mm3 boyutlarında küp şekline getirilmiştir. Tel erozyonla kesme işlemi parametreleri çizelge 5.2’de verilmiştir. Tüm numuneler aşınma deneyi öncesi yüzeyinde herhangi bir kalıntı olmaması ve yüzeyin karşı malzemeyle tam temas gerçekleştirmesi için 1200 grit zımparaya tutularak, yüzeyl...

37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

numuneleri
aşındırıcı
deney
aşınma
numuneler
zımpara


37. SAYFA ICERIGI

29
3.3. Mikroyapı İncelemeleri
Elektron mikroskobuyla (SEM) yapılan incelemeler TUBİTAK / GEBZE laboratuarlarında gerçekleştirilmiştir.
3.4. Aşınma Testi
Aşınma testi bir dönel diskli deney cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.1) . Ortalama 9 mm çapında ve 15 mm boyunda deney numuneleri kullanılmıştır. Aşındırıcı yüzey olarak paslanmaz çelik ve P500 Silisyum Karbür zımpara kağıdı kullanılmıştır. Aşınmayla oluşan Si ve SiC partikülleri deney süresince ortamdan uzaklaştırılmamışlardır. Numuneler 55 devir/dak. lık sabit hızla dönen disk üzerinde merkezden 95 mm öteye yerleştirilmişlerdir. Numunelere 0,1 N/mm2 lik bir baskı uygulanmış ve numunelerin hepsi aynı koşullarda deneye tabi tutulmuşlardır. Zımpara kağıdı ile1,500 m ve paslanmaz çelik ile 20,000 m mesafe kat edilmiş her 5.000 m sonunda deney durdurularak numunelerin ağırlık kaybı ölçülmüştür. Ağırlık ölçümü 0,1 mg hassasiyetindeki bir elektronik tartı ile yapılmıştır. Ölçüm işleminden önce numuneler aşınma sırasında oluşan partiküllerden temizlenmişlerdir.
Parçaların aşınma dayanımları kütle kayıplarıyla ilişkilendirilmiştir. Zımpara kağıdı ve çelik ile yapılan deneylerde elde edilen sonuçlar alınan mesafeler farklı olduğundan ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Her iki aşındırıcı yüzeye karşı en fazla aşınmaya uğrayan %5 Si içeren alaşım referans materyal olarak kabul edilmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php