Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
iii
İÇİNDEKİLER
ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ TABLOLAR DİZİNİ 1. GİRİŞ 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 2.1.Aluminyum 2.2. Kaplamalar 2.2.1. Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Kaplama Yöntemleri 2.2.1.1. Çinko Kaplama 2.2.1.2. Mekanik Kaplama 2.2.1.3. Termal Spreyleme 2.2.1.4. Nitrasyon 2.2.2. Anodizasyon 2.2.2.1. Anodizasyon Nedir ? 2.2.2.2. Sert Anodizasyon 2.2.2.3. Anodizasyon Proses Parametreleri 2.2.2.4. Anodik Oksit Kaplamaların Özellikleri 2.2.3. Plazma Elektrolitik Oksidasyon Yöntemi 2.2.3.1. Elektroliz Olayı 2.2.3.2. Akım-Voltaj Karakteristikleri 2.2.3.3. Gerekli Ekipmanlar 2.2.3.4. Oksit Kaplamalar 3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 3.1. Deney Numuneleri 3.2. Deney Cihazı 3.3. Mikroyapı İncelemeleri 3.4. Aşınma Testi

i ii iii v vii 1 2 2 4 6 6 7 8 9 11 13 14 15 17 21 21 22 24 26 28 28 28 29 294. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Alüminyum alaşımlarına anodik oksit filmi içerisine gümüş katılması yolu ile antibakteriyel özellik kazandırılması - Sayfa 4
İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ ÖZET SUMMARY 1. GİRİŞ VE AMAÇ 2. ALÜMİNYUMUN YÜZEYİNDE OLUŞAN ANODİK OKSİT FİLMİ 2.1. Giriş 2.2. Anodizasyon İşleminin Oluşum Mekanizması 2.3. Anodik Oksit Filmin Yapısı ve Bileşimi 2.4. Anodik Oksit Filmin Mekanik Özellikleri 2.5. Kaplama Kalınlıkları 2.6. Anodizasyon Uygulamaları 2.7. Koruyucu Oksit Tabakası 2.8. Porözite ve Por Oluşumu 3. ...
Nikel nano tellerin üretimi ve karakterizasyonu - Sayfa 7
İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ.................................................................................................................. iii İÇİNDEKİLER .......................................................................................................v KISALTMALAR ................................................................................................. vii ÇİZELGE LİSTESİ.............
Endotoksin ile oluşan vasküler hiporeaktivitede G proteini ile kenetli alfa-adrenerjik reseptör/mitojen ile aktive edilen kinazlar yolu ile sitozolik fosfolipaz A2 ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz enzimleri arasındaki ilişkinin mekanizmalarının. - Sayfa 5
İÇİNDEKİLER Kabul ve Onay .................................................................................... ii TEŞEKKÜR ...................................................................................... iii İÇİNDEKİLER ................................................................................... iv ŞEKİLLER DİZİNİ .........................................................................

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

oksit
içindekiler
özet
giriş
kaplama
şekiller


4. SAYFA ICERIGI

iii
İÇİNDEKİLER
ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ TABLOLAR DİZİNİ 1. GİRİŞ 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 2.1.Aluminyum 2.2. Kaplamalar 2.2.1. Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Kaplama Yöntemleri 2.2.1.1. Çinko Kaplama 2.2.1.2. Mekanik Kaplama 2.2.1.3. Termal Spreyleme 2.2.1.4. Nitrasyon 2.2.2. Anodizasyon 2.2.2.1. Anodizasyon Nedir ? 2.2.2.2. Sert Anodizasyon 2.2.2.3. Anodizasyon Proses Parametreleri 2.2.2.4. Anodik Oksit Kaplamaların Özellikleri 2.2.3. Plazma Elektrolitik Oksidasyon Yöntemi 2.2.3.1. Elektroliz Olayı 2.2.3.2. Akım-Voltaj Karakteristikleri 2.2.3.3. Gerekli Ekipmanlar 2.2.3.4. Oksit Kaplamalar 3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 3.1. Deney Numuneleri 3.2. Deney Cihazı 3.3. Mikroyapı İncelemeleri 3.4. Aşınma Testi

i ii iii v vii 1 2 2 4 6 6 7 8 9 11 13 14 15 17 21 21 22 24 26 28 28 28 29 29

İlgili Kaynaklarsingle.php