Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 4.1. Mikro yapı 4.2. Aşınma Deneyi 4.2.1. SiC Zımpara Kağıdı 4.2.2. Paslanmaz Çelik 4.5. Sonuçlar KAYNAKLAR TEŞEKKÜR ÖZGEÇMİŞ

iv

30 30 39 40 41 44 45 47 485. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 14
Tablo 3.20. : Granger Nedensellik Testi Sonuçları Tablo 3.21. : 2001 – 2005 BIST 30 Getiri Serisi Blok Dışsallık (Wald) Testi Sonuçları Tablo 3.22. : 2005 – 2013 BIST 30 Getiri Serisi Blok Dışsallık (Wald) Testi Sonuçları Tablo 3.23. : Eşbütünleşme Test İstatistikleri Tablo 3.24. : ARCH-LM Testi Sonuçları Tablo 3.25. : BIST 30 Getiri Serisi Model Performans Sonuçları Tablo 3.26. : ...
Geosentetiklerle projelendirme ve zemin-geosentetik arayüzey sürtünme açılarının değişik geosentetik ve zemin türleri için araştırılması - Sayfa 314
258 yol dolgusu ve kesme kutusunun yan duvarları arasındaki sürtünmenin etkisi standart boy kesme kutusuna göre daha yüksektir. Bu durum deney sonuçlarına yansımakta ve büyük boy kesme kutusu ile elde edilen arayüzey sürtünme açıları azalmaktadır (Güler ve Aydoğan, 2005). Tablo 7. 29 Direkt Kesme Deney Sonuçları (Aydoğan, 2004) Kullanılan Malzeme Çakıl GE1-Çakıl GE2-Çakıl GE3-Çakıl Kum G...
- Sayfa 7
v ÇİZELGELER LİSTESİ Sayfa 3.1. Çalışma alanına ait 41 yıllık (1965-2006) iklimsel değerler ………………...............18 4.1. 0-30 cm derinlikte ormandan alınan toprak örneklerinde tanımsal veri analiz sonuçları…………………………………………………………………………………...47 4.2. 0-30 cm derinlikte tarladan alınan toprak örneklerinde tanımsal veri analiz sonuçları…………………………………………………………………………………...49 4.3. 0-30 cm derinlikte mey...

5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sonuçlar
yapı
tartışma
mikro
deneyi
aşınma


5. SAYFA ICERIGI

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 4.1. Mikro yapı 4.2. Aşınma Deneyi 4.2.1. SiC Zımpara Kağıdı 4.2.2. Paslanmaz Çelik 4.5. Sonuçlar KAYNAKLAR TEŞEKKÜR ÖZGEÇMİŞ

iv

30 30 39 40 41 44 45 47 48

İlgili Kaynaklarsingle.php