Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
43
düşüşe neden olmasıdır. Bunu PEO kaplamaların 3 farklı katmanlı yapıya sahip oluşu ile açıklayabiliriz. Dış katman düşük sıcaklıklarda oluşur ve gözenekli bir yapıya sahiptir. Yoğun orta katman yüksek sıcaklık değişimleri ile meydana gelir. Ana metal alaşım elementlerinin kompleks fazlarının oluşturduğu ince katman ise en içte yer alır.(Yerokhin 1999)
Dıştaki gözenekli katman , kaplama işlemi sırasında deşarj bölgesinde var olan plazma bileşenleri ile elektrolit arasındaki etkileşimin sonucu oluşur. Deşarj prosesinin son safhasında plazma materyali bu bölgeden atılır, hızlı bir şekilde soğur ve elektrolitle reaksiyona girer. Kararlı hale gelen reaksiyon ürünleri (silikatlar gibi) yüzey üzerinde yoğunlaşır ve bunlar gözenekli katmanı oluştururlar. Nispeten daha düzgün olan -Al2O3 fazı daha yumuşak olan -Al2O3 ve alüminasilikatlar ile çevrelenir. Maksimum -Al2O3 miktarı maksimum sertlik ve sonuçta maksimum aşınma direnci sağlar. Daha fazla silikat (veya alüminasilikat) içeren oksit kaplamaların daha düşük sertliğe ve aşınma direncine sahip oldukları iddia edilmektedir. Bu yüzden Si miktarındaki artış ile aşınma direncindeki düşüş arasındaki ilişki silikat miktarındaki artışla açıklanabilir. (Yerokhin 1998) (Voevodin 1996)51. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

2024 aluminyum alaşımının mikro ark oksidasyon yöntemiyle kaplanması ve yüzey özelliklerinin geliştirilmesi - Sayfa 28
Çizelge 4.1: MAO kaplanmış Al alaşımların sertlik ve aşınma dirençleri [31]. Alaşım Grubu Al-Cu-Mg Seriler 2024, 2014 Mikrosertlik (Hv) 1400-2000 Relatif Aşınma Direnci 1.0 Al-Mg-Si 6061, 6463 1300-1800 1.23 Al-Mg Al-Mg-Zn 5056 2003 1200-1500 1.37 Al-Zn-Mg 7075, 7175 1200-1600 1.45 Al-Si-Cu A.319.0 1.305.0 800-1200 1.93 İşlem sırasında uygu...
6082 kalite aluminyum alaşımının mikro ark oksidasyonu yöntemiyle yüzey modifikasyonu - Sayfa 41
Şekil 4.4: Deşarj kanallarının yüksek büyütmedeki görünümü [41] Şekil 4.3’den görüldüğü gibi, deşarj kanalları sınırlı ömre sahiptirler. Bu nedenle, deşarj kanalları kaplama prosesi boyunca sürekli oluşmakta ve kapanmaktadır. Katılaşan yapının çapı ve kalınlığı (kanal çapı düzeni), kaplama süresinin artması ile artar. Kaplama pürüzlülüğündeki lineer artışlar doğrudan deşarj kanalının çapı ve kap...

51. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kaplama
yoğun
oksit
αalo
oluşu
ince


51. SAYFA ICERIGI

43
düşüşe neden olmasıdır. Bunu PEO kaplamaların 3 farklı katmanlı yapıya sahip oluşu ile açıklayabiliriz. Dış katman düşük sıcaklıklarda oluşur ve gözenekli bir yapıya sahiptir. Yoğun orta katman yüksek sıcaklık değişimleri ile meydana gelir. Ana metal alaşım elementlerinin kompleks fazlarının oluşturduğu ince katman ise en içte yer alır.(Yerokhin 1999)
Dıştaki gözenekli katman , kaplama işlemi sırasında deşarj bölgesinde var olan plazma bileşenleri ile elektrolit arasındaki etkileşimin sonucu oluşur. Deşarj prosesinin son safhasında plazma materyali bu bölgeden atılır, hızlı bir şekilde soğur ve elektrolitle reaksiyona girer. Kararlı hale gelen reaksiyon ürünleri (silikatlar gibi) yüzey üzerinde yoğunlaşır ve bunlar gözenekli katmanı oluştururlar. Nispeten daha düzgün olan -Al2O3 fazı daha yumuşak olan -Al2O3 ve alüminasilikatlar ile çevrelenir. Maksimum -Al2O3 miktarı maksimum sertlik ve sonuçta maksimum aşınma direnci sağlar. Daha fazla silikat (veya alüminasilikat) içeren oksit kaplamaların daha düşük sertliğe ve aşınma direncine sahip oldukları iddia edilmektedir. Bu yüzden Si miktarındaki artış ile aşınma direncindeki düşüş arasındaki ilişki silikat miktarındaki artışla açıklanabilir. (Yerokhin 1998) (Voevodin 1996)

İlgili Kaynaklarsingle.php