Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
47
TEŞEKKÜR
Tez çalışmalarım süresince bana verdiği destek ve yardımlarından dolayı değerli hocam Prof.Dr. Agah UĞUZ a teşekkürlerimi sunarım.
Ayrıca numunelerin kaplanmasında verdiği destekten dolayı Microplasmic Corporation CEOsu Sn. Jerry Patele, numunelerin SEM ile fotoğraflarının çekilmesi konusundaki yardımlarından dolayı değerli hocam Prof.Dr. Ali Arslan Kayaya, deneyler süresince yardımlarını esirgemeyen Arş.Gör.Hakan Aydın ,Arş.Gör.Rükiye Güner ve Öğr.Gör. Mehmet Ceylana teşekkürü bir borç bilirim.55. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Spermin türevi hekzaklorosiklotrifosfazatrien ile mono ve difonksiyonlu bileşiklerin reaksiyonları - Sayfa 5
TEŞEKKÜR Tez konusunu öneren ve bu çalışmayı yapabilmem için gerekli olan tüın olanakları sağlayan, yardımları ile beni destekleyen değerli hocam Prof. Dr. Adem KILIÇ'a saygı ve şükranlarımı sunarım. Çalışmalarım süresince yakın ilgi ve yardımını gördüğüm sayın Prof.Dr. Robert A. SHAW, Prof.Dr.David DAVIES, Prof.Dr. Vefa AHSEN, Yrd.Doç.Dr. Aziz TANRISEVEN, Yrd.Doç.Dr. Erhan DEMİRBAŞ, Yrd.Doç.Dr....
Kuzeybatı Anadolu'daki apsiyen-albiyen yaşlı (alt kretase) Kilimli ve Velibey formasyonlarında organik olgunlaşmanın incelenmesi - Sayfa 8
TEŞEKKÜR Bu çalışmanın gerçekleşmesinde değerli bilgilerini, katkı ve desteklerini esirgemeyen danışman hocam Sayın Yrd.Doç.Dr. İbrahim BUZKAN’a (ZKÜ), teşekkür ederim. Ayrıca tez jürimde yer alan, olumlu katkılarda bulunan değerli hocalarım Prof.Dr. Fazlı ÇOBAN (Balıkesir Üniversitesi), Doç.Dr. Gültekin KAVUŞAN’a (Ankara Üniversitesi) teşekkür ederim. Tez çalışmam süresince verdikleri destek ve y...
Toz bebek mamalarında ve yeni doğan beslenme tüplerinde Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) araştırılması - Sayfa 5
v TEŞEKKÜR Bilim uzmanlığı eğitimim süresince, bilgi ve hoşgörüsünü esirgemeyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, değerli hocam Prof. Dr. Nuri KİRAZ‟a teşekkürlerimi sunarım. Tezimin fikir aşamasından sonuçlanmasına kadar olan süreçte değerli vaktini ve bilimsel desteğini sunan, değerli danışman hocam Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ‟ye teşekkür ederim. Öğrenimim süresi...

55. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
destek
değerli
hocam
profdr
süresince


55. SAYFA ICERIGI

47
TEŞEKKÜR
Tez çalışmalarım süresince bana verdiği destek ve yardımlarından dolayı değerli hocam Prof.Dr. Agah UĞUZ a teşekkürlerimi sunarım.
Ayrıca numunelerin kaplanmasında verdiği destekten dolayı Microplasmic Corporation CEOsu Sn. Jerry Patele, numunelerin SEM ile fotoğraflarının çekilmesi konusundaki yardımlarından dolayı değerli hocam Prof.Dr. Ali Arslan Kayaya, deneyler süresince yardımlarını esirgemeyen Arş.Gör.Hakan Aydın ,Arş.Gör.Rükiye Güner ve Öğr.Gör. Mehmet Ceylana teşekkürü bir borç bilirim.

İlgili Kaynaklarsingle.php