Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
v
ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil 2.1. Alümina eldesi Şekil 2.2. Alüminyum eldesi Şekil 2.3. Tenifer yöntemi Şekil 2.4. Anodizasyon işlemi Şekil 2.5. Darbeli akım Şekil 2.6: Akım yoğunluğunun fonksiyonu olarak kaplama kalitesi Şekil 2.7 : Elektrolit sıcaklığının fonksiyonu olarak oksit tabakasındaki sertlik değişimi Şekil 2.8 : Anodik oksit kaplamaya ait tipik bir hücrenin yapısı. Şekil 2.9. Sıvı Solüsyonlarda Elektroliz Prosesi Şekil 2.10. Plazma Elektroliz İçin Akım Voltaj Diyagramı Şekil 2.11. PEO işlemi için kullanılan tipik bir sistem Şekil 2.12 a-b-c Ark oluşumu Şekil 2.13 : Alüminyum üzerine PEO ile kaplanmış oksit tabakasına ait fotoğraf. Şekil 3.1. Aşınma Deneyi Düzeneği Şekil 3.2.a-b %5 ve %11 Si içeren Al alaşımların kaplanmadan önceki optik mikroskopla çekilmiş görüntüleri
Şekil 3.3.a-b %5 Si içeren PEO kaplamalı alaşımın deneye tabi tutulmadan önceki yüzey görüntüsü.
Şekil 3.4.a-b %8 Si içeren PEO kaplamalı alaşımın deneye tabi tutulmadan önceki yüzey görüntüsü.
Şekil 3.5.a-b %11 Si içeren PEO kaplamalı alaşımın deneye tabi tutulmadan önceki yüzey görüntüsü.
Şekil 3.6 a-b %5 Si içeren PEO kaplamalı alaşımın SiC Zımpara ile 1500 m aşındırılmış yüzeyinin görüntüsü .6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

görüntüsü
yüzey
kaplama
alaşımın
içeren
kaplamalı


6. SAYFA ICERIGI

v
ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil 2.1. Alümina eldesi Şekil 2.2. Alüminyum eldesi Şekil 2.3. Tenifer yöntemi Şekil 2.4. Anodizasyon işlemi Şekil 2.5. Darbeli akım Şekil 2.6: Akım yoğunluğunun fonksiyonu olarak kaplama kalitesi Şekil 2.7 : Elektrolit sıcaklığının fonksiyonu olarak oksit tabakasındaki sertlik değişimi Şekil 2.8 : Anodik oksit kaplamaya ait tipik bir hücrenin yapısı. Şekil 2.9. Sıvı Solüsyonlarda Elektroliz Prosesi Şekil 2.10. Plazma Elektroliz İçin Akım Voltaj Diyagramı Şekil 2.11. PEO işlemi için kullanılan tipik bir sistem Şekil 2.12 a-b-c Ark oluşumu Şekil 2.13 : Alüminyum üzerine PEO ile kaplanmış oksit tabakasına ait fotoğraf. Şekil 3.1. Aşınma Deneyi Düzeneği Şekil 3.2.a-b %5 ve %11 Si içeren Al alaşımların kaplanmadan önceki optik mikroskopla çekilmiş görüntüleri
Şekil 3.3.a-b %5 Si içeren PEO kaplamalı alaşımın deneye tabi tutulmadan önceki yüzey görüntüsü.
Şekil 3.4.a-b %8 Si içeren PEO kaplamalı alaşımın deneye tabi tutulmadan önceki yüzey görüntüsü.
Şekil 3.5.a-b %11 Si içeren PEO kaplamalı alaşımın deneye tabi tutulmadan önceki yüzey görüntüsü.
Şekil 3.6 a-b %5 Si içeren PEO kaplamalı alaşımın SiC Zımpara ile 1500 m aşındırılmış yüzeyinin görüntüsü .

İlgili Kaynaklarsingle.php