111’~-
POLİ(l-HİDROKSİETİLMETAKRİLAT-co METAKRİLOAMİDOHİSTİDİN) MİKROKÜRELERE
Cu(ll) ŞELASYONU VE SİTOKROM-c ADSORPSİYONU
Sibel EMİR DİLTEMİZ Yiiksek Lisans Tezi
Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dah
Temmuz-2002
Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen “Ol 10 08 nolu” proje kapsamında desteklenmiştir.1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Cam elyaf katkılı cephe kaplama elemanlarına yönelik teklif fiyatı tahmininde yapay sinir ağlarının (YSA) kullanılması - Sayfa 109
Proje No Proje 1 Proje 2 Proje 3 Proje 4 Proje 5 Proje 6 Proje 7 Proje 8 Proje 9 Proje 10 Proje 11 Proje 12 Proje 13 Proje 14 Proje 15 Proje 16 Proje 17 YSA Çıktısı 0,122 0,047 0,010 0,254 0,044 0,028 0,016 0,003 0,003 0,014 0,014 0,024 0,092 0,011 0,047 0,004 0,007 Proje No Proje 18 Proje 19 Proje 20 Proje 21 Proje 22 Proje 23 Proje 24 Proje 25 Proje 26 Proje 27 Proje 28 Proje 29 Proje 3...
Kent gelişimine konut arayüzünden bakış ve İstanbul'daki rezidans konut tipi örneğinde gelecek için tasarım öngörülerinin üretilmesi - Sayfa 62
İstanbul 100 Proje Asya 40 Proje Avrupa 60 Proje Ataşehir 8 Proje Bahçelievler 1 Proje Beykoz 1 Proje Bakırköy 1 Proje Kadıköy 4 Proje Kartal 6 Proje Başakşehir 1 Proje Beşiktaş 6 Proje Pendik 6 Proje Sancaktepe 1 Proje Beylikdüzü 4 Proje Beyoğlu 3 Proje Tuzla 1 Proje Büyük Çekmece 3 Proje Ümraniye 11 Proje Esenyurt 5 Proje Üsküdar 2 Proje Eyüp 5...
Kişisel projelerin organizasyonu ve örüntüsü açısından yaşam doyumu - Sayfa 144
3. Birey r,1erkezli Diskriminant Analizi Yontem bolUrnUnde tan1t1ld1g1 gibi, kii,;;isel projeler rnatrisi bireysel bazda degerlendirilmi9tir. Yani her proje a<;isrndan ki9isel proje degi9kenleri arasinda birle9tirme ol9Umleri alinarak,yeni degi9kenler elde edilmi9tit. azetle burada birey dUzeyinden kalk1larak £enele ozgU bilgilere ula9~lmak istenmektedir. Yapilan istatistiksel i9lemler sonucu 29...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

proje
projeleri
kabul
mikrokürelere
nolu
edilen


1. SAYFA ICERIGI

111’~-
POLİ(l-HİDROKSİETİLMETAKRİLAT-co METAKRİLOAMİDOHİSTİDİN) MİKROKÜRELERE
Cu(ll) ŞELASYONU VE SİTOKROM-c ADSORPSİYONU
Sibel EMİR DİLTEMİZ Yiiksek Lisans Tezi
Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dah
Temmuz-2002
Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen “Ol 10 08 nolu” proje kapsamında desteklenmiştir.single.php