T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA OMENTİN VE OSTEOPROTEGERİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
UZMANLIK TEZİ DR. MURAT LEVENT DERELİ
DANIŞMAN DOÇ. DR. İBRAHİM VEYSEL FENKÇİ
DENİZLİ – 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İnternet destekli eğitim Internet asisted education - Sayfa 79
lblTurkceD.Text = dr("TurkceD") lblTurkceY.Text = dr("TurkceY") lblTarihD.Text = dr("TarihD") lblTarihY.Text = dr("TarihY") lblCografyaD.Text = dr("CografyaD") lblCografyaY.Text = dr("CografyaY") lblFelsefeD.Text = dr("FelsefeD") lblFelsefeY.Text = dr("FelsefeY") lblMatD.Text = dr("MatD") lblMatY.Text = dr("MatY") lblGeoD.Text = dr("GeoD") lblGeoY.Text = dr("GeoY") lblFizikD.Text = dr("Fizik...
Yenidoğan geçici takipnesi ve pnömoni ayırıcı tanısında CRP, Yüksek Duyarlıklı-CRP, Prokalsitonin ve IL-8'in karşılaştırılması - Sayfa 3
ÖNSÖZ Tezimin hazırlanmasındaki destekleri ve eğitimim sırasındaki katkılarından dolayı, başta Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp’e, tez çalışmamın her aşamasında desteğini gördüğüm değerli hocam ve tez danışmanım Prof. Dr. A. Engin Arısoy’a, uzmanlık eğitimimdeki ilgi, katkı ve desteklerinden ötürü anabilim dalımızın diğer öğretim üyeleri Prof. Dr....
İnşaat projelerinde risklerin bulanık mantık modeli ile değerlendirilmesi - Sayfa 190
174 Proje dış riski bulanık sistemi kural tabanında, dış risk DR, politik risk DR.01, finansal risk DR.02 ve yasal-bürokratik riskler DR.03 olarak kodlanmıştır. Çizelge Ek 1.16. Proje dış riski bulanık sistemi kural tabanı Kural No EĞER 1 Eğer 2 Eğer 3 Eğer 4 Eğer 5 Eğer 6 Eğer 7 Eğer 8 Eğer 9 Eğer 10 Eğer 11 Eğer 12 Eğer 13 Eğer 14 Eğer 15 Eğer Alt Risk Grubu DR.01 Çok düşük DR.01 Düş...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

anabilim
dalı
uzmanlık
danışman
tezi
hastalıkları


1. SAYFA ICERIGI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA OMENTİN VE OSTEOPROTEGERİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
UZMANLIK TEZİ DR. MURAT LEVENT DERELİ
DANIŞMAN DOÇ. DR. İBRAHİM VEYSEL FENKÇİ
DENİZLİ – 2012

İlgili Kaynaklarsingle.php