Polikistik over sendromu olan ve olmayan nodülokistik akneli hastalarda sistemik isotretinoin tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
POLİKİSTİKOVERSENDROMUOLANVEOLMAYAN NODÜLOKİSTİKAKNELİHASTALARDASİSTEMİK
İSOTRETİNOİNTEDAVİSİNİNETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Gül Aslıhan ÇAKIR
DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Fatma Gülru ERDOĞAN
ANKARA 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 3
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne; Bu çalışma jürimiz tarafından Tıp Eğitimi Programında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. 09/02/2010 Tez Danışmanı : Prof. Dr. Mehmet R. AKTEKİN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Üye : Prof. Dr. Levent DÖNMEZ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Üye : Yrd. Doç. Dr. Cem BONEVAL Akdeniz Üniversites...
- Sayfa 3
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne; Bu çalışma jürimiz tarafından Tıp Eğitimi Programında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. 09/02/2010 Tez Danışmanı : Prof. Dr. Mehmet R. AKTEKİN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Üye : Prof. Dr. Levent DÖNMEZ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Üye : Yrd. Doç. Dr. Cem BONEVAL Akdeniz Üniversites...
Mesleksel beceri eğitiminde yeterlilik kaybı - Sayfa 3
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne; Bu çalışma jürimiz tarafından Tıp Eğitimi Programında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. 09/02/2010 Tez Danışmanı : Prof. Dr. Mehmet R. AKTEKİN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Üye : Prof. Dr. Levent DÖNMEZ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Üye : Yrd. Doç. Dr. Cem BONEVAL Akdeniz Üniversites...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fakültesi
üniversitesi
danışman
tezi
dalı
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
POLİKİSTİKOVERSENDROMUOLANVEOLMAYAN NODÜLOKİSTİKAKNELİHASTALARDASİSTEMİK
İSOTRETİNOİNTEDAVİSİNİNETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Gül Aslıhan ÇAKIR
DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Fatma Gülru ERDOĞAN
ANKARA 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php