YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
POLİMERİK NANOKOMPOZİT MEMBRANLARIN HAZIRLANMASI VE CO2/CH4 AYIRMA PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
Kimya Mühendisi Dilek DALGAKIRAN
FBE Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ (YTÜ)
İSTANBUL, 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Şimşir bitkisinin hava kirliliğine sebep olan eser element takibinde bioizleyici olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi - Sayfa 3
Fatih DAŞDEMİR tarafından hazırlanan ŞİMŞİR BİTKİSİNİN HAVA KİRLİLİĞİNE SEBEP OLAN ESER ELEMENT TAKİBİNDE BİOİZLEYİCİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sayım KARACAN ………………………………. Tez Danışmanı, Kimya Anabilim Dalı Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans te...
Kurşun (II) ve kalay (II) nin birlikte kare dalga sıyırma voltametrisiyle tayini için yöntem geliştirilmesi - Sayfa 2
ii Mehmet CEYLAN tarafından hazırlanan KURŞUN (II) VE KALAY (II) NİN BİRLİKTE KARE DALGA SIYIRMA VOLTAMETRİSİYLE TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sayım KARACAN ………………………………. Tez Danışmanı, Kimya Anabilim Dalı Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak k...
Bazı sülfonil hidrazonların, sülfonamitlerin, Schiff bazlarının ve bunların bazı metal komplekslerinin elektrokimyasal özelliklerinin araştırılması - Sayfa 3
Serhat MAMAŞ tarafından hazırlanan “BAZI SÜLFONİL HİDRAZONLARIN, SÜLFONAMİTLERİN, SCHİFF BAZLARININ VE BUNLARIN BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Mehmet Sayım KARACAN Tez Danışmanı, Kimya Anabilim Dalı ............................................. Bu çalışma, jürimiz ...


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
POLİMERİK NANOKOMPOZİT MEMBRANLARIN HAZIRLANMASI VE CO2/CH4 AYIRMA PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
Kimya Mühendisi Dilek DALGAKIRAN
FBE Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ (YTÜ)
İSTANBUL, 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php