KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
POLİ(VİNİL ALKOL)-KALSİYUM ALJİNAT, POLİ(N-İZOPROPİLAKRİLAMİT)-KALSİYUM ALJİNAT HİDROJEL KÜRELERİNE LAKKAZ İMMOBİLİZASYONU
Alper AKIN
HAZİRAN 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Poli(vinil alkol)-kalsiyum aljinat, poli(n-izopropilakrilamit)-kalsiyum aljinat kürelerine ß-galaktosidaz immobilizasyonu - Sayfa 19
xix SİMGELER VE KISALTMALAR Bu çalışmada kullanılmış simgeler ve kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda sunulmuştur. Simgeler Açıklama β ∆A ∆C µm µL Km UV Vmak V Beta Absorbans değişimi Derişim değişimi Mikrometre Mikrolitre Michaelis-Menten sabiti Ultraviyole Maksimum hız Hız Kısaltmalar APS BRT CaAlj Ca-Alj-P(NIPA) Ca-Alj-PVA CDI Na-Alj NHS NIPA P(NIPA) PVA TEMED ...
Farklı yöntemlerle üreaz/alanindehidrogenaz enzim çiftinin immobilizasyonu ve sistemin kan üre düzeyini düşürebilme olanaklarının araştırılması - Sayfa 6
VI boncuklara ve poli-L-lizin (PLL) kaplı kalsiyum-aljinat boncuklarda immobilize edildi. Üreaz/AlaDH ise PLL kaplı kalsiyum-aljinat boncuklara immobilize edildi. İmmobilize ve serbest enzimlerin aktivitesine bazı parametrelerin (inkübasyon süresi, pH, sıcaklık, substrat konsantrasyonu) etkisi incelenerek kararlılık testleri (termal, pH, depo kararlılığı ve tekrar kullanılabilirlik) yapıldı. Seçi...
Poli(vinil alkol)-kalsiyum aljinat, poli(n-izopropilakrilamit)-kalsiyum aljinat kürelerine ß-galaktosidaz immobilizasyonu - Sayfa 1
POLİ(VİNİL ALKOL)–KALSİYUM ALJİNAT, POLİ(N-İZOPROPİLAKRİLAMİT)-KALSİYUM ALJİNAT KÜRELERİNE β-GALAKTOSİDAZ İMMOBİLİZASYONU Banu Lütfiye ÖCAL YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2007 ANKARA ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aljinat
polivinil
tezi
üniversitesi
bilimleri
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
POLİ(VİNİL ALKOL)-KALSİYUM ALJİNAT, POLİ(N-İZOPROPİLAKRİLAMİT)-KALSİYUM ALJİNAT HİDROJEL KÜRELERİNE LAKKAZ İMMOBİLİZASYONU
Alper AKIN
HAZİRAN 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php