Postmenopozal tip 2 diabetes mellituslu hastalarda kemik mineral yoğunluğu ve kemik histomorfometrik ölçümlerinin karşılaştırılması

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI
POSTMENOPOZAL TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ve
KEMİK HİSTOMORFOMETRİK ÖLÇÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
YAN DAL UZMANLIK TEZİ
Uzm. Dr. ERDAL KAN
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. AYHAN KARAKOÇ
ANKARA HAZİRAN 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Metastatik kemik lezyonlarında tc-99m mdp tüm vücut kemik sintigrafisi ile fdg-pet tümör tarama görüntülerinin karşılaştırılması - Sayfa 4
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI METASTATİK KEMİK LEZYONLARINDA Tc-99m MDP TÜM VÜCUT KEMİK SİNTİGRAFİSİ İLE FDG-PET TÜMÖR TARAMA GÖRÜNTÜLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Ertan ŞAHİN 13.12.2007 Tıp Fakültesi Dekanlığı Onayı (İmza)……………………………………. Prof. Dr. Ayşe BALAT Tıp Fakültesi Dekanı Bu tez çalışmasının “ Tıpta Uzmanlık” derecesine uygun ve yeterli b...
Steroide duyarlı nefrotik sendromlu çocuklarda steroid tedavisinin kemik mineral yoğunluğu, kemik parametreleri ve göz üzerine olan etkileri - Sayfa 1
T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rahmi ÖRS STEROİDE DUYARLI NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA STEROİD TEDAVİSİNİN KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU, KEMİK PARAMETRELERİ VE GÖZ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ DR. SERAP GENÇ YÜZÜAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. BÜLENT ATAŞ KONYA 2012 ...
Maligniteli olgularda kemik metastazlarının kemik sintigrafisi ve pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi ile kantitatif ve görsel olarak karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Ali SARIKAYA MALİGNİTELİ OLGULARDA KEMİK METASTAZLARININ KEMİK SİNTİGRAFİSİ VE POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİ/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE KANTİTATİF VE GÖRSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. Gürkan GÜRAY EDİRNE-2011 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uzmanlık
üniversitesi
fakültesi
kemik
anabilim
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI
POSTMENOPOZAL TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ve
KEMİK HİSTOMORFOMETRİK ÖLÇÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
YAN DAL UZMANLIK TEZİ
Uzm. Dr. ERDAL KAN
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. AYHAN KARAKOÇ
ANKARA HAZİRAN 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php