Preeklampsili gebelerde tümör nekrozis faktör alfa ve interlökin-6 düzeylerindeki değişikliklerin klinik önemi

T.C. Y0Z0NC0 YIL 0NiVERSiTESi SAGLIK BiLiMLERi ENSTiT0S0
PREEKLAMPSiLi GEBELERDE SERUM TUMOR NEKROZiS FAKTOR ALFA VE iNTERLOKiN-6 DUZEYLERiNDEKi DEGi~iKLiKLERiN KLiNiK ONEMi
Kimyager Ercan BURSAL TEMEL TIP BiLiMLERi BiYOKiMYA ANABiLiM DALI YUKSEK LiSANS TEZi
DANIS MAN Yrd. Do9. Dr Tevfik NOYAN
VAN-20031. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bir sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğretim elemanlarının iletişim becerilerinin öğretim elemanı ve öğrenciler tarafından değerlendirilmesi - Sayfa 38
Tablo 7: Hemşirelik, Tıbbi ve Sosyal Bilimler Öğretim Elemanlarının İletişim Becerilerine Yönelik Gruplararası Farkın Dağılımı (N: 120) İLETİŞİM BECERİLERİ - x 43,84 Empati 37,78 41,67 44,25 Saydamlık 38,46 42,14 . 44,71 Eşitlik 39,69 43,13 44,30 Etkililik 38,46 41,01 19,07 Yeterlilik 17,32 18,34 196,17 Toplam 171,72 186,31 ...
- Sayfa 70
Multidisipliner Bilimler Akustik Nanobilim ve Nanoteknoloji Nükleer Bilim ve Teknoloji Optik Fizik, Uygulamali Fizik, Atom, Molekül ve Kimya Fizik, Yogun Madde Fizigi, Sivilar ve Plasmas Fizik, Matematiksel Fizik, Multidisipliner Fizigi, Nükleer Fizik, Parçaciklar ve Alanlar Psikoloji Psikoloji, Uygulamali Psikoloji, Biyolojik Psikoloji, Klinik Psikoloji, Gelisim Psikolojisi, Egitim Psikolojisi, D...
Yatılı ilköğretim bölge okulları öğretmenlerinin yöneticileriyle olan örgütsel iletişimi(Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli illeri örneği) - Sayfa 108
Bilimler 8 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 9 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 10 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 11 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 12 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 13 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 14 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 15 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 16 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 17 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 18 Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 19 Fen Bilimleri Sosyal Bilim...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilimleri
klinik
dalı
temel
danıs
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. Y0Z0NC0 YIL 0NiVERSiTESi SAGLIK BiLiMLERi ENSTiT0S0
PREEKLAMPSiLi GEBELERDE SERUM TUMOR NEKROZiS FAKTOR ALFA VE iNTERLOKiN-6 DUZEYLERiNDEKi DEGi~iKLiKLERiN KLiNiK ONEMi
Kimyager Ercan BURSAL TEMEL TIP BiLiMLERi BiYOKiMYA ANABiLiM DALI YUKSEK LiSANS TEZi
DANIS MAN Yrd. Do9. Dr Tevfik NOYAN
VAN-2003

İlgili Kaynaklarsingle.php