Primer açık açılı glokom, normotansif glokom ve oküler hipertansiyonda korneal histerezis ve göz içi basınç ilişkisiT.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI
ANABİLİM DALI
PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM, NORMOTANSİF GLOKOM VE OKÜLER HİPERTANSİYONDA KORNEAL
HİSTEREZİS VE GÖZ İÇİ BASINÇ İLİŞKİSİ
DR. HÜSEYİN ASLANKARA
UZMANLIK TEZİ
İZMİR-20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Glokomlu ve sağlıklı bireylerde optik sinir başının stereofotometri ve scanning laser oftalmoskopi ile değerlendirilmesinin karşılaştırılması - Sayfa 51
ve glokomlu bireyler arasında anlamlı uyum mevcuttur. Sağ göz için birinci klinisyenin (TY) normal olarak değerlendirdiği 40 gözün 34’ü ikinci klinisyen (ST) tarafındanda normal olarak değerlendirildi (% 85). Birinci klinisyenin glokom olarak değerlendirdiği 51 gözün 37’si ikinci klinisyen tarafındanda glokom olarak değerlendirildi (% 72.5). Birinci klinisyenin glokom şüphesi olarak değerlendirdi...
Glokomlu ve sağlıklı bireylerde optik sinir başının stereofotometri ve scanning laser oftalmoskopi ile değerlendirilmesinin karşılaştırılması - Sayfa 50
HRT-3’deki lineer C/D arasındaki uyum sağ göz için % 40, sol göz için % 62.7 dir. (p<0.001). Birinci klinisyene göre (TY) sağ göz OD’ nin stereofotometrik değerlendirmesinde 52 normal gözün, 31’i (% 59.6) normal olarak değerlendirilmiş, 11 normal göz glokom olarak değerlendirilmiş (% 21.2), 10 normal göz şüpheli glokom olarak değerlendirilmiştir (% 19.2). Glokomlu 40 gözün 31’i (% 77.5) glokom ol...
Glokomlu ve sağlıklı bireylerde optik sinir başının stereofotometri ve scanning laser oftalmoskopi ile değerlendirilmesinin karşılaştırılması - Sayfa 52
Glokom tanısı konmuş olup ayrıntılı oftalmolojik muayeneleri yapılan, görme alanı çekilen, açı muayenesi yapılmış olan ve kliniğimiz glokom birimince takip altında olan hasta grubu ve normal grubun OD’lerinin HRT-3’ün GPS modülüyle karşılaştırılma sonuçları şöyle idi. Sağ gözde, normal olan 53 gözün 29’u (% 54.7) GPS ile normal olarak değerlendirilmiş, 41 glokomlu gözün 33’ü (% 80.5) glokom olara...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

glokom
primer
açık
açılı
basınç
eylül


1. SAYFA ICERIGI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI
ANABİLİM DALI
PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM, NORMOTANSİF GLOKOM VE OKÜLER HİPERTANSİYONDA KORNEAL
HİSTEREZİS VE GÖZ İÇİ BASINÇ İLİŞKİSİ
DR. HÜSEYİN ASLANKARA
UZMANLIK TEZİ
İZMİR-2010

İlgili Kaynaklarsingle.php