T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
PROSEAL LARİNGEAL MASKE VE LARİNGEAL TÜPÜN OROFARİNGEAL YAPILARA VE POSTOPERATİF BOĞAZ AĞRISI
ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
DR. OSMAN ÇAĞATAY AYTEKİN UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. UĞUR GÖKTAŞ
VAN-20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laringeal hastalıklarda bilgisayarlı tomografi - Sayfa 1
T.C. DiCLE UNiVERSiTESt TIP FAKULTESt Radyodiagnostik A.B.D. Prof. Dr. Masum ~1M~EK LARiNGEAL HASTALIKLARDA BiLGiSAYARLI TOMOGRAFi ( UZMANLIK TEZi ) Dr. Hasan NAZAROGLU DiYARBAKIR- 1996 ...
Esmolol, fentanil ve lidokainin ProSeal laringeal mask airway yerleştirme kalitesi üzerine etkisi - Sayfa 1
T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI ESMOLOL, FENTANİL VE LİDOKAİNİN PROSEAL LARİNGEAL MASKE AİRWAY YERLEŞTİRME KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Elif ÖZER ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLIK TEZİ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir İSKENDER DÜZCE 2008 ...
Esmolol, fentanil ve lidokainin ProSeal laringeal mask airway yerleştirme kalitesi üzerine etkisi - Sayfa 2
T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI ESMOLOL, FENTANİL VE LİDOKAİNİN PROSEAL LARİNGEAL MASK AİRWAY YERLEŞTİRME KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Elif ÖZER ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLIK TEZİ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir İSKENDER DÜZCE 2008 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

laringeal
tezi
uzmanlık
üniversitesi
fakültesi
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
PROSEAL LARİNGEAL MASKE VE LARİNGEAL TÜPÜN OROFARİNGEAL YAPILARA VE POSTOPERATİF BOĞAZ AĞRISI
ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
DR. OSMAN ÇAĞATAY AYTEKİN UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. UĞUR GÖKTAŞ
VAN-2011

İlgili Kaynaklarsingle.php