Prostatektomi yapılan hastalarda histopatolojik olarak kanıtlanmış prostatit ve buna etki eden bazı faktörlerin incelenmesiT.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM
DALI
Dr. HASAN NAZİF GÖNÜLALAN
UZMANLIK TEZİ
PROSTATEKTOMİ YAPILAN HASTALARDA
HİSTOPATOLOJİK OLARAK KANITLANMIŞ PROSTATİT VE BUNA ETKİ EDEN BAZI
FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ.
TEZ DANIŞMANI
YARD.DOÇ.DR.KADİR.CEYLAN
VAN 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 8
vi 4.5.1.3. Tezlerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı............................................ 18 4.5.1.4. Tezlerin Bölümlere Göre Dağılımı ........................................................ 19 4.5.1.5. Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı .......................................... 20 4.5.1.6. Tezlerin Lisansüstü Çalışma Türüne Göre Dağılımı ............................. 21 4.5.1.7. ...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 9
vii 4.5.3. Tezlerin Girdikleri Alanlara Göre Analizi.................................................... 34 4.5.3.1.Genel İşletme Alanına Giren Tezlerin Analizi ....................................... 35 4.5.3.1.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 35 4.5.3.1.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı ....................... 36 4.5.3.1.3. T...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 10
viii 4.5.3.2.11. Tezlerin Alt Alanlarına Göre Dağılımı......................................... 50 4.5.3.2.12. Tezlerin Sektörel Dağılımı............................................................ 51 4.5.3.3. Sayısal Yöntemler Alanına Giren Tezlerin Analiz Sonuçları................ 51 4.5.3.3.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 52 4.5.3.3.2. Tezle...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
tezi
anabilim
yapılan
dalı
hasan


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM
DALI
Dr. HASAN NAZİF GÖNÜLALAN
UZMANLIK TEZİ
PROSTATEKTOMİ YAPILAN HASTALARDA
HİSTOPATOLOJİK OLARAK KANITLANMIŞ PROSTATİT VE BUNA ETKİ EDEN BAZI
FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ.
TEZ DANIŞMANI
YARD.DOÇ.DR.KADİR.CEYLAN
VAN 2007single.php