3. Glokom 4. Santral retinal ven ve dal tıkanıklıkları
– Santral retinal arter ve dal tıkanıklıkları – Oftalmik arter stenozu 5. Oküler iskemik sendrom 6. Behçet vasküliti 7. İntraoküler ve orbital tümörler
KAROTİD SİSTEM ANATOMİSİ
Santral sinir sistemi ile birlikte kafa, boyun ve üst ekstremitenin kan ihtiyacı, arkus aortadan çıkan üç büyük damar tarafından karşılanmaktadır. Bunlar sağdan sola sırası ile trunkus brakiosefalikus, sol ana karotid arter ve arteria subklavia sinistradır. Trunkus brakiosefalikus arkustan çıktıktan sonra 4-5 cm sonra sternoklavikuler eklem hizasında arteria karotis kommunis dekstra ve arteria subklavia dekstra olarak ikiye ayrılır. Dolayısı ile sağ ana karotid arterin sadece servikal, sol ana karotid arterin ise torasik ve servikal parçaları bulunmaktadır. Ana karotid arterler (AKA) boyunda vena jugularis ve nervus vagus ile birlikte derin servikal fasyadan kaynaklanan birer karotid zarf içerisinde yer alırlar.
Her iki servikal AKA hiç dal vermeden kranyale doğru ilerleyerek, tiroid kartilajının üst konturu düzeyinde ikiye ayrılır. Bu dallardan birincisi yüz, kafanın dış kısmı ve boynun büyük bölümünü besleyen eksternal karotid arter (EKA), ikincisi ise beynin ön bölümünün ve orbitanın kan dolaşımını sağlayan internal karotid arterdir (İKA). AKAnın bifurkasyondan önceki 1 cm lik bölümüne karotid sinüs ya da bulbus adı verilir. Bu bölgede sistemik arteriel basıncı düzenleyen reseptör benzeri hücreler bulunmaktadır. Bifurkasyon düzeyinde ayrıca kemoreseptör olarak işlev gören karotid cisimcikler yer almaktadır.
Eksternal karotid arter genellikle, İKAya göre daha medialde ve anteriorda yerleşimlidir. Angulus mandibula düzeyinde arkaya yönelerek, parotis bezi içerisinde arteria temporalis süperfisyalis ve arteria maksillaris olarak ikiye ayrılır. Çocuklarda İKAya oranla daha dar olan EKA, erişkinde hemen hemen eşit genişliktedir.
EKA dalları sırası ile; 1. A. tiroidea superior 2. A. faringea assendens 3. A. lingualis20. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Auralı ve aurasız migren hastalarında karotis arter, vertebral arter ve retrobulber hemodinamik değişikliklerin doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi - Sayfa 44
2.8. Karotid Sistem Anatomisi Santral sinir sistemi ile birlikte kafa, boyun ve üst ekstremitenin kan ihtiyacı, arkus aortadan çıkan üç büyük damar tarafından karşılanmaktadır. Bunlar sağdan sola sırası ile trunkus brakiosefalikus, sol ana karotid arter ve arteria subklavia sinistradır. Trunkus brakiosefalikus arkustan çıktıktan sonra 4-5 cm sonra sternoklavikuler eklem hizasında arteria karotis ...
Ekstrakranial internal karotid arter stenozunun bilgisayarlı tomografik anjiografi ile değerlendirilmesi - Sayfa 21
Eksternal karotid arter başın dış kısmını, yüzü ve boynun büyük bölümünü besler. İnternal karotid arter ise kranium ve orbitadaki yapıların büyük kısmını besler. Vertebral arterler de beyni besleyen önemli arterlerdir. Brakiosefalik arter, sol ana karotid arter ve sol subklavian arter; arkus aortadan köken alan üç ana damardır. En sık karşılaşılan varyasyonlar [28]; trunkus brakiosefalikus ve sol ...
Deneysel serebral iskemide dekompressif kraniektomi, hipertonik salin ve mannitol tedavilerinin etkileri - Sayfa 16
2. GENEL BİLGİLER 2.1. İnsan Serebrovasküler Anatomisi: Common Carotid Arter (CCA): Beyin; iki adet internal karotid arter (IKA) ve iki adet vertebral arter (VA) olmak üzere dört damar tarafından beslenmektedir. Sağda Trunkus brakiyosefalikus, arkus aortadan çıktıktan 4-5 cm sonra sternoklavikular eklem hizasında sağ CCA ve sağ subklavian arter olarak ikiye ayrılır. CCA‟lar boyunda vena jugulari...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

arter
subklavia
trunkus
dalları
ayrılır
sonra


20. SAYFA ICERIGI

3. Glokom 4. Santral retinal ven ve dal tıkanıklıkları
– Santral retinal arter ve dal tıkanıklıkları – Oftalmik arter stenozu 5. Oküler iskemik sendrom 6. Behçet vasküliti 7. İntraoküler ve orbital tümörler
KAROTİD SİSTEM ANATOMİSİ
Santral sinir sistemi ile birlikte kafa, boyun ve üst ekstremitenin kan ihtiyacı, arkus aortadan çıkan üç büyük damar tarafından karşılanmaktadır. Bunlar sağdan sola sırası ile trunkus brakiosefalikus, sol ana karotid arter ve arteria subklavia sinistradır. Trunkus brakiosefalikus arkustan çıktıktan sonra 4-5 cm sonra sternoklavikuler eklem hizasında arteria karotis kommunis dekstra ve arteria subklavia dekstra olarak ikiye ayrılır. Dolayısı ile sağ ana karotid arterin sadece servikal, sol ana karotid arterin ise torasik ve servikal parçaları bulunmaktadır. Ana karotid arterler (AKA) boyunda vena jugularis ve nervus vagus ile birlikte derin servikal fasyadan kaynaklanan birer karotid zarf içerisinde yer alırlar.
Her iki servikal AKA hiç dal vermeden kranyale doğru ilerleyerek, tiroid kartilajının üst konturu düzeyinde ikiye ayrılır. Bu dallardan birincisi yüz, kafanın dış kısmı ve boynun büyük bölümünü besleyen eksternal karotid arter (EKA), ikincisi ise beynin ön bölümünün ve orbitanın kan dolaşımını sağlayan internal karotid arterdir (İKA). AKAnın bifurkasyondan önceki 1 cm lik bölümüne karotid sinüs ya da bulbus adı verilir. Bu bölgede sistemik arteriel basıncı düzenleyen reseptör benzeri hücreler bulunmaktadır. Bifurkasyon düzeyinde ayrıca kemoreseptör olarak işlev gören karotid cisimcikler yer almaktadır.
Eksternal karotid arter genellikle, İKAya göre daha medialde ve anteriorda yerleşimlidir. Angulus mandibula düzeyinde arkaya yönelerek, parotis bezi içerisinde arteria temporalis süperfisyalis ve arteria maksillaris olarak ikiye ayrılır. Çocuklarda İKAya oranla daha dar olan EKA, erişkinde hemen hemen eşit genişliktedir.
EKA dalları sırası ile; 1. A. tiroidea superior 2. A. faringea assendens 3. A. lingualis

İlgili Kaynaklarsingle.php