2. GENEL BİLGİLER
2.1. Psödoeksfoliyasyon Sendromu
2.1.1 Tanım ve Tarihçe
PES; ileri yaşlarda görülen, gözün ön segmentinde ekstraselüler fibriler ya da granüler eksfolyatif materyalin birikmesiyle ortaya çıkan klinikle karakterizedir. Bu materyal, sıklıkla lens ön kapsülü ve pupiller kenarda görülse de kornea endoteli, ön kamara açısı, zonüller ve silyer cisimde de toplanabilir (1,12,13). PES, açık açılı glokomun sık nedenlerinden biridir. Glokoma özgü GİB yüksekliği, optik sinir başı ve görme alanı değişiklikleri saptanan olgular PEG olarak adlandırılmaktadır (6,14).
PES ilk olarak 1917de Finli göz hekimi Lindberg tarafından, kronik glokom vakalarının yarısında görülen pupiller kenarda mavimsi-gri birikintiler olarak tanımlanmıştır. Lindberg bu birikintilerin lens ön yüzünden geldiğini öne sürmüştür (15). 1925te Vogt bu materyallerin lens kapsülünün soyulmasına bağlı gerçek eksfoliyasyon olduğunu düşünmüş, bunun neden olduğu açık açılı glokomu glaucoma capsulare olarak adlandırmıştır (16). 1928de Busacca lensin ön yüzünde görülen bu materyalin lensten kaynaklanmadığını, anormal bir birikim olduğunu iddia etmiştir. 1954 yılında ise Dvorak-Theobald, bu birikintilerin, lens kapsülünün gerçek eksfoliyasyonundan farklı olduğunu gösterebilmek için psödoeksfoliyasyon tanımını ortaya atmıştır (17). Bir süre senil üveal eksfoliyasyon (18), glokom senilis (19), kapsüler psödoeksfoliyasyonlu iridosiliyer eksfoliyasyon (20), psödokapsülün eksfoliyasyonu (21), fibrillopati epitelyokapsülaris (22) ve kompleks pigmenter glokom (23) gibi yeni terimler de geçici olarak kabul görmüştür. Histopatolojik ve histokimyasal çalısmaların hızlı gelişmeleri paralelinde Eagle ve arkadasları bazal membran eksfoliasyon sendromu adını önermişlerdir (24). Günümüzde hem psödoeksfoliyasyon sendromu hem de eksfoliyasyon sendromu isimleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
310. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Psödoeksfoliyasyonda oküler kan akımı ve matriks metalloproteinazların rolü - Sayfa 13
2. GENEL BİLGİLER 2.1. Psödoeksfoliyasyon Sendromu PES, birçok dokuda hücre dışı fibriler materyal birikimi ile karakterize bir klinik tablodur. Sıklıkla ileri yaşlarda görülür. Dünyada 60 yaş üstü nüfusun % 30’unda PE görülmektedir. Glokomun en yaygın tanımlanabilir nedeni olarak kabul edilmiştir. Coğrafik özellikler göstermektedir ve bazı ülkelerde açık açılı glokom olgularının çoğundan sorumlu...
Yeni tanı almış psödoeksfoliyatif glokomlu olgular ile primer açık açılı glokomlu olguların glokomatöz parametrelerinin karşılaştırılması - Sayfa 17
6 PES ilk olarak 1917’de Fin’li göz hekimi Lindberg tarafından, kronik glokom vakalarının yarısında görülen pupiller kenarda mavimsi-gri birikintiler olarak tanımlanmıştır. Lindberg bu birikintilerin lens ön yüzünden geldiğini öne sürmüştür (35). 1925’te Vogt bu materyallerin lens kapsülünün soyulmasına bağlı gerçek eksfoliyasyon olduğunu düşünmüş, bunun neden olduğu açık açılı glokomu “glaucoma ...
Psödoeksfolyatif sendrom ve Psödoeksfolyatif glokomlu olgularda ön segment parametrelerinin Pentacam-Scheimpflug yöntemi ile değerlendirilmesi - Sayfa 15
2. 2. PSÖDOEKSFOLYATİF SENDROM 2. 2. 1. TANIM Psödoeksfolyatif sendrom (PES); başlıca pupilla kenarı ve lens ön kapsülünde olmak üzere, irido-korneal açı, siliyer cisim ve zonüller, ön hyaloid yüz, trabeküler ağ, kornea endoteli, kapak konjonktivası gibi göziçi ve gözdışı yapılarda grimsi-beyaz renkli, kepek benzeri fibriller ekstrasellüler bir materyalin üretilmesi ve progresif birikimi ile kare...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kapsülü
lens
glokom
genel
materyalin
materyal


10. SAYFA ICERIGI

2. GENEL BİLGİLER
2.1. Psödoeksfoliyasyon Sendromu
2.1.1 Tanım ve Tarihçe
PES; ileri yaşlarda görülen, gözün ön segmentinde ekstraselüler fibriler ya da granüler eksfolyatif materyalin birikmesiyle ortaya çıkan klinikle karakterizedir. Bu materyal, sıklıkla lens ön kapsülü ve pupiller kenarda görülse de kornea endoteli, ön kamara açısı, zonüller ve silyer cisimde de toplanabilir (1,12,13). PES, açık açılı glokomun sık nedenlerinden biridir. Glokoma özgü GİB yüksekliği, optik sinir başı ve görme alanı değişiklikleri saptanan olgular PEG olarak adlandırılmaktadır (6,14).
PES ilk olarak 1917de Finli göz hekimi Lindberg tarafından, kronik glokom vakalarının yarısında görülen pupiller kenarda mavimsi-gri birikintiler olarak tanımlanmıştır. Lindberg bu birikintilerin lens ön yüzünden geldiğini öne sürmüştür (15). 1925te Vogt bu materyallerin lens kapsülünün soyulmasına bağlı gerçek eksfoliyasyon olduğunu düşünmüş, bunun neden olduğu açık açılı glokomu glaucoma capsulare olarak adlandırmıştır (16). 1928de Busacca lensin ön yüzünde görülen bu materyalin lensten kaynaklanmadığını, anormal bir birikim olduğunu iddia etmiştir. 1954 yılında ise Dvorak-Theobald, bu birikintilerin, lens kapsülünün gerçek eksfoliyasyonundan farklı olduğunu gösterebilmek için psödoeksfoliyasyon tanımını ortaya atmıştır (17). Bir süre senil üveal eksfoliyasyon (18), glokom senilis (19), kapsüler psödoeksfoliyasyonlu iridosiliyer eksfoliyasyon (20), psödokapsülün eksfoliyasyonu (21), fibrillopati epitelyokapsülaris (22) ve kompleks pigmenter glokom (23) gibi yeni terimler de geçici olarak kabul görmüştür. Histopatolojik ve histokimyasal çalısmaların hızlı gelişmeleri paralelinde Eagle ve arkadasları bazal membran eksfoliasyon sendromu adını önermişlerdir (24). Günümüzde hem psödoeksfoliyasyon sendromu hem de eksfoliyasyon sendromu isimleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
3

İlgili Kaynaklarsingle.php