Psoriazis hastalarındaki aterotrombotik belirteçler.

T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
PSORİAZİS HASTALARINDAKİ ATEROTROMBOTİK BELİRTEÇLER
Dr. Serdar KELEK TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. A. Görkem MUNGAN
ZONGULDAK 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zonguldak İl Merkezinde kadın nüfusunda cinsel işlev bozukluğu prevalansı - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDE KADIN NÜFUSUNDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU PREVALANSI Dr. Ülkem ANGIN ÖZTÜRK TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Nuray ATASOY ZONGULDAK 2008 ii ...
Zonguldak İl Merkezinde kadın nüfusunda cinsel işlev bozukluğu prevalansı - Sayfa 2
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDE KADIN NÜFUSUNDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU PREVALANSI Dr. Ülkem ANGIN ÖZTÜRK TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Nuray ATASOY ZONGULDAK 2008 ii ...
Zonguldak ilindeki Streptococcus pneumoniae klinik izolatlarının fenotipik ve genotipik yöntemlerle epidemiyolojik değerlendirilmesi - Sayfa 1
T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İLİNDEKİ STREPTOCOCCUS PNEUMONİAE KLİNİK İZOLATLARININ FENOTİPİK VE GENOTİPİK YÖNTEMLERLE EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. E. Nur SARI TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Canan KÜLAH ZONGULDAK 2011 ii ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
karaelmas
üniversitesi
fakültesi
danışmanı
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
PSORİAZİS HASTALARINDAKİ ATEROTROMBOTİK BELİRTEÇLER
Dr. Serdar KELEK TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. A. Görkem MUNGAN
ZONGULDAK 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php