26
halinde dökülürler. Bu dökülme düz bir yüzey üzerine damlayıp kurumuş bir mum damlasının kazınması sırasındaki beyazlaşma ve tabaka tabaka kalkmasına benzetilerek bu adı almıştır.6,11,29
Son Zar Fenomeni (Last cuticle phenomenon) Psoriyazis plağında skuamların kaldırılmasından sonra kazımaya devam edilecek olursa, lezyondan yapışık, nemli, ince ve yarı saydam bir tabaka kaldırılabilir. Bu epidermisin dermal papillalar üzerindeki son tabakası olup psoriyazis için patognomonik bir bulgudur.11,29
Noktavi Kanama Belirtisi (Sign de Auspitz) Psoriyazisde skuamlı plak kazımaya devam edildiğinde, skuamların altından önce eritemli bir zemin, daha sonra küçük kırmızı noktacıklar şeklinde kanama odaklarının ortaya çıktığı görülür.6,11,29 Bunun nedeni papillamatöz gösteren dermal papilla tepelerindeki dilate kıvrıntılı kapillerlere, incelmiş suprapapiller epidermis nedeni ile kolayca ulaşılması ve bu kapillerlerin noktasal olarak kanamasıdır.7,80 Bulgu diyagnostiktir, ancak invers ve püstüler psoriyaziste görülmez.7
Woronoff Halkası İyileşen psoriyazis plaklarının çevresinde milimetrik, eritemsiz, hipopigmente bir halo belirir. Buna Woronoff halkası denir. Bu perilezyonel beyaz halka ilk kez 1926da Woronoff tarafından tanımlanmıştır.6,29 Çoğunlukla ultraviyole tedavisi sonrası görülür. Prostaglandin (Pg) E2nin lokal olarak sentezlenememesi sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Psoriyatik doku parçaları dioksijenazı inhibe ederler ve hipopigmente halkadaki damarlar PgE2 enjeksiyonundan sonra yeniden normal aktivitelerini kazanırlar. Bu durum Woronoff halkasının melanine bağlı değişikliklerden ziyade vasküler değişikliklere sekonder geliştiğini göstermektedir.7
2.1.7.2. Ayırıcı Tanı Tipik psoriyatik lezyonlarda, kolayca konan tanı, psoriyazis diğer hastalıklarla komplike olduğu veya hastalığın özellikleri değiştiği zaman güçleşir.7 Kronik plak tip psoriyazisin ayırıcı tanısında numuler ekzemalar, mikozis fungoides plak dönem, tinea korporis, pitiriyazis rubra pilaris, hipertrofik liken planus, guttat tip psoriyazisde pitiriyazis rozea, ikinci dönem sifiliz, pitiriyazis likenoides et variyoliformis, dermatofit infeksiyonları, eritrodermik psoriyazisde atopik dermatit, Sezary sendromu,38. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Psoriasisli hastalarda serum visfatin düzeylerinin araştırılması - Sayfa 31
26 arasında değişmekle birlikte genel olarak 10-20 gündür. Bir travma alanında köbner fenomeni pozitif ise tüm travma alanlarında pozitiftir. Buna hep ya da hiç kuralı denir (29). Ters köbner fenomeni: Travma sonrasında lezyonların iyileşmesi ters köbner fenomeni olarak tanımlanmıştır (9,33). Köbner negatif psoriasisli hastalarda gözlenmektedir (29). Mum lekesi fenomeni (signe de tache de bouge...
Plak tip psöriazis hastalarında obezite ve sigara kullanımının hastalık şiddeti üzerine etkisi - Sayfa 25
14 püstül içinde nötrofillerin birikimi "Kogoj’un sponjiyoform püstülü" olarak adlandırılır. Bu iki bulgu, psöriazis için patognomoniktir (2,3,70,71). Tam gelişmiş psöriazis plağında görülen en belirgin özellik, akantoz oluşumudur; reteler incelip uzamış ve alt uçları küntleşmiş olarak genişleyip kıvrılarak yer yer birbiri ile birleşmişlerdir. Epidermisin alt yarısında lenfositik inflamatuvar hü...
Psoriazisli hastalarda kişilik özellikleri ve aleksitiminin yaşam kalitesi ile ilişkisi - Sayfa 26
2.1.6.1. Psoriaziste fenomenler Köbner fenomeni: Sağlam deriye travma uygulamasını takiben 2-7 gün içinde yeni lezyonların oluşmasına “köbner fenomeni (izomorfik yanıt)” denir. Yeni lezyonların oluşum süresi 2 yıla kadar da uzayabilmektedir. Psoriaziste %37-76 oranında köbner fenomeni görülür. Psoriazis için tipik bir bulgudur ancak psoriazise özgü değildir. Ekzojen ve endojen faktörlerle oluşabi...

38. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dermal
plak
devam
kanama
epidermisin
küçük


38. SAYFA ICERIGI

26
halinde dökülürler. Bu dökülme düz bir yüzey üzerine damlayıp kurumuş bir mum damlasının kazınması sırasındaki beyazlaşma ve tabaka tabaka kalkmasına benzetilerek bu adı almıştır.6,11,29
Son Zar Fenomeni (Last cuticle phenomenon) Psoriyazis plağında skuamların kaldırılmasından sonra kazımaya devam edilecek olursa, lezyondan yapışık, nemli, ince ve yarı saydam bir tabaka kaldırılabilir. Bu epidermisin dermal papillalar üzerindeki son tabakası olup psoriyazis için patognomonik bir bulgudur.11,29
Noktavi Kanama Belirtisi (Sign de Auspitz) Psoriyazisde skuamlı plak kazımaya devam edildiğinde, skuamların altından önce eritemli bir zemin, daha sonra küçük kırmızı noktacıklar şeklinde kanama odaklarının ortaya çıktığı görülür.6,11,29 Bunun nedeni papillamatöz gösteren dermal papilla tepelerindeki dilate kıvrıntılı kapillerlere, incelmiş suprapapiller epidermis nedeni ile kolayca ulaşılması ve bu kapillerlerin noktasal olarak kanamasıdır.7,80 Bulgu diyagnostiktir, ancak invers ve püstüler psoriyaziste görülmez.7
Woronoff Halkası İyileşen psoriyazis plaklarının çevresinde milimetrik, eritemsiz, hipopigmente bir halo belirir. Buna Woronoff halkası denir. Bu perilezyonel beyaz halka ilk kez 1926da Woronoff tarafından tanımlanmıştır.6,29 Çoğunlukla ultraviyole tedavisi sonrası görülür. Prostaglandin (Pg) E2nin lokal olarak sentezlenememesi sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Psoriyatik doku parçaları dioksijenazı inhibe ederler ve hipopigmente halkadaki damarlar PgE2 enjeksiyonundan sonra yeniden normal aktivitelerini kazanırlar. Bu durum Woronoff halkasının melanine bağlı değişikliklerden ziyade vasküler değişikliklere sekonder geliştiğini göstermektedir.7
2.1.7.2. Ayırıcı Tanı Tipik psoriyatik lezyonlarda, kolayca konan tanı, psoriyazis diğer hastalıklarla komplike olduğu veya hastalığın özellikleri değiştiği zaman güçleşir.7 Kronik plak tip psoriyazisin ayırıcı tanısında numuler ekzemalar, mikozis fungoides plak dönem, tinea korporis, pitiriyazis rubra pilaris, hipertrofik liken planus, guttat tip psoriyazisde pitiriyazis rozea, ikinci dönem sifiliz, pitiriyazis likenoides et variyoliformis, dermatofit infeksiyonları, eritrodermik psoriyazisde atopik dermatit, Sezary sendromu,

İlgili Kaynaklarsingle.php