Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

10

ÇİZELGELER DİZİNİ
ÇİZELGE NO ÇİZELGE ADI
Çizelge 2.1. Orjinal Durumdaki Malzemeler İle Sertleştirilmiş Malzemelerin Aşınma Değerleri
Çizelge 2.2. Kültivatör Uç Demirlerinin Ortalama Aşınma Miktarları Çizelge 2.3. Denemeye Alınan Uç Demirlerinin Sertlik-Aşınma İlişkisi Çizelge 2.4. Isıl İşlemin Aşınmaya Olan Etkisi ve Değişimi Çizelge 3.1. Deneme Alanı Tekstür Özellikleri Çizelge 3.2. Pulluğun Teknik Özellikleri Çizelge 3.3. Pulluk Uç Demiri Kimyasal Analizi Çizelge 3.4. Deneme Kayıt Formu Çizelge 3.5. Laboratuvar Etüt Formu Çizelge 4.1. Birinci Tarlaya İlişkin Ortalama Toprak Sıkışıklık Değerleri Çizelge 4.2. İkinci Tarlaya İlişkin Ortalama Toprak Sıkışıklık Değerleri Çizelge 4.3. Global Lab Image 2 Streamline Ölçümleri Çizelge 4.4. G.L.I. 2 Streamline Alan Farkları Çizelge 4.5. Planimetre Ölçümleri Çizelge 4.6. Planimetre Alan Farkları Çizelge 4.7. G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre Ölçümleri Çizelge 4.8. G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre Alan Farkları Çizelge 4.9. Hassas Tartı Ölçümleri Çizelge 4.10. Hassas Tartı Ağırlık Farkları Çizelge 4.11. Kenar Açı [a] Ölçümleri Çizelge 4.12. Kenar Açı [a] Farkları Çizelge 4.13. Keskin Kenar Açı [b] Ölçümleri Çizelge 4.14. Keskin Kenar Açı [b] Farkları Çizelge 4.15. Kesme Genişlikleri ve Kenar Kalınlıkları Çizelge 4.16. Uç Demirlerindeki % Aşınmanın Varyans Analiz Tablosu

Sayfa No
6 8 8 8 12 13 14 20 20 27 30 33 34 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 4810. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

streamline
planimetre
demiri
alan
ölçümleri
değerleri


10. SAYFA ICERIGI

10

ÇİZELGELER DİZİNİ
ÇİZELGE NO ÇİZELGE ADI
Çizelge 2.1. Orjinal Durumdaki Malzemeler İle Sertleştirilmiş Malzemelerin Aşınma Değerleri
Çizelge 2.2. Kültivatör Uç Demirlerinin Ortalama Aşınma Miktarları Çizelge 2.3. Denemeye Alınan Uç Demirlerinin Sertlik-Aşınma İlişkisi Çizelge 2.4. Isıl İşlemin Aşınmaya Olan Etkisi ve Değişimi Çizelge 3.1. Deneme Alanı Tekstür Özellikleri Çizelge 3.2. Pulluğun Teknik Özellikleri Çizelge 3.3. Pulluk Uç Demiri Kimyasal Analizi Çizelge 3.4. Deneme Kayıt Formu Çizelge 3.5. Laboratuvar Etüt Formu Çizelge 4.1. Birinci Tarlaya İlişkin Ortalama Toprak Sıkışıklık Değerleri Çizelge 4.2. İkinci Tarlaya İlişkin Ortalama Toprak Sıkışıklık Değerleri Çizelge 4.3. Global Lab Image 2 Streamline Ölçümleri Çizelge 4.4. G.L.I. 2 Streamline Alan Farkları Çizelge 4.5. Planimetre Ölçümleri Çizelge 4.6. Planimetre Alan Farkları Çizelge 4.7. G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre Ölçümleri Çizelge 4.8. G.L.I. 2 Streamline ve Planimetre Alan Farkları Çizelge 4.9. Hassas Tartı Ölçümleri Çizelge 4.10. Hassas Tartı Ağırlık Farkları Çizelge 4.11. Kenar Açı [a] Ölçümleri Çizelge 4.12. Kenar Açı [a] Farkları Çizelge 4.13. Keskin Kenar Açı [b] Ölçümleri Çizelge 4.14. Keskin Kenar Açı [b] Farkları Çizelge 4.15. Kesme Genişlikleri ve Kenar Kalınlıkları Çizelge 4.16. Uç Demirlerindeki % Aşınmanın Varyans Analiz Tablosu

Sayfa No
6 8 8 8 12 13 14 20 20 27 30 33 34 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 48

İlgili Kaynaklar
single.php