Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

11

Çizelge 4.17. Uç Demiri Konumuna Göre % Aşınma Miktarları Çizelge 4.18. Yönteme Göre % Aşınma Miktarları Çizelge 4.19. Sürüm Sayısına Göre % Aşınma Miktarları Çizelge 4.20. Uç Demirlerindeki Açı Değişimleri Varyans Analizi Tablosu Çizelge 4.21. Uç Demiri Konumunun Aşınmaya Bağlı Açı Değişim
Miktarları Çizelge 4.22. Uç Demiri Açı Değişim Miktarları Çizelge 4.23. Sürüm Sayısına Göre Açı Değişim Miktarları

49 49 49 50
50 51 5111. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aşınma
demiri
miktarları
sürüm
demirlerindeki
aşınmaya


11. SAYFA ICERIGI

11

Çizelge 4.17. Uç Demiri Konumuna Göre % Aşınma Miktarları Çizelge 4.18. Yönteme Göre % Aşınma Miktarları Çizelge 4.19. Sürüm Sayısına Göre % Aşınma Miktarları Çizelge 4.20. Uç Demirlerindeki Açı Değişimleri Varyans Analizi Tablosu Çizelge 4.21. Uç Demiri Konumunun Aşınmaya Bağlı Açı Değişim
Miktarları Çizelge 4.22. Uç Demiri Açı Değişim Miktarları Çizelge 4.23. Sürüm Sayısına Göre Açı Değişim Miktarları

49 49 49 50
50 51 51

İlgili Kaynaklar
single.php