Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

12
1.GİRİŞ
Tarımsal ürünlerin verim ve kalitesi toprağın gereği gibi işlenmesi ile doğrudan ilişkilidir. Diğer koşullar göz önüne alınmazsa toprak işleme kalitesini en çok toprak işleme alet ve makinalarının yapısı ve şekli etkiler (Yaldız, 1990). Bu yüzden toprak işleme alet ve makinalarının işlevlerini, mümkün olduğu kadar iyi yapması istenir.
Aşınma ise birçok mekanizmanın olduğu gibi toprak işleme alet ve makinalarının da şeklini ve yapısını bozan bir olaydır. Aşınma olayı cismin yüzeyinde meydana geldiği için yüzey özellikleri ile ilişkilidir. Yüzey özelliklerinin saptanması ise aşınmadan önce ve sonra mümkündür (Mutaf ve Ulusoy, 1977). Alman DIN 50320 normuna göre aşınma; kullanılan malzemelerin, başka malzemelerle (katı, sıvı, gaz) teması neticesinde mekanik etkenlerle yüzeyden küçük parçacıkların ayrılması sonucu meydana gelen ve istenmeyen yüzey bozulmasıdır (Seçkin, 2000). Benzer bir tanımlamayla aşınma; bağıl hareket ve yüzey basıncı altında kalan iki cismin teması sonucunda ortaya çıkan, mekanik enerjinin etkisi ile malzeme yüzeyinden parçacıkların kopması ile oluşan bir yıpranmadır. Malzemedeki yıpranmanın aşınma sayılabilmesi için; mekanik bir etkenin ve sürtünmenin olması, olayın yavaş ve devamlı olması, malzeme yüzeyinde değişiklik meydana getirmesi ve isteğimiz dışında gerçekleşmesi gerekir (Yücel, 1999).
Malzemedeki kırılma, büyük parça kopması, yüzey işleme veya parlatma aşınmadan sayılmaz (Mutaf ve Ulusoy, 1977). O halde toprak işleme makinalarındaki aşınmaya etki eden etkenler şu şekilde sıralanabilir:
a) Değişik toprak özellikleri, b) Topraktaki farklı nem oranları, c) Toprağın alt tabaka sertlikleri, d) Uç demirinin farklı metal alaşımlardan yapılması, e) Malzeme cinsi, mikro yapısı ve kimyasal bileşimi, f) Değişik yüzey pürüzlükleri, g) Sürtünme ve sürtünmedeki aşındırıcı taneciklerin sertliği ve büyüklüğü, h) Adezyon kuvvetleri, ı) Uygulanan ısıl işlemler ve malzemenin sıcaklığı,12. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yüksek karbon içeriğine sahip, yüksek kromlu, manganlı ve alaşımsız düşük karbonlu çeliklerin aşınma davranışlarının araştırılması - Sayfa 17
2. AŞINMA Günümüz sanayisinde yaygın olarak kullanılan tribolojik sistemlerde korozyon ve yorulma sorunlarıyla birlikte görülen üçüncü büyük problem de aşınma olayıdır. Aşınma olayı teknik bir problem olduğu kadar ekonomiyi de yakından ilgilendirir duruma gelmiştir. A.B.D.’ de yapılan bir araştırma sonucunda, çeşitli aşınma mekanizmalarıyla meydana gelen malzeme kaybının mali değerinin yıllık yüz...
Pulluk uç demirlerinde kullanılan borlanmış aısı 1050 çeliği ile aısı 1020 çeliğinin aşınma ve bazı mekanik özellikler yönünden karşılaştırılması - Sayfa 25
koparak aşınmaya sebep olması periyodik zorlanmalarda ve zamanla görülür (Mutaf ve Ulusoy, 1977; Karamış, 1985). Malzeme yüzeyinin periyodik bir zorlanmaya uğraması sonucunda yüzeyin altında mikro çatlak ve zayıf noktalar meydana gelir. İlk başta malzeme yüzeyinde herhangi bir değişiklik gözlenmezken belirli bir çalışma süresinden sonra malzemenin yüzeyi altındaki bu kusurlardan dolayı yüzeyden ad...
Sert dolgu kaynağında dolgu alaşım elementlerinin aşınma direnci, mikroyapı ve seyrelme miktarları üzerine etkisi - Sayfa 119
88 6.AŞINMA Aşınma makine parçaları için önemli bir hasardır. Aşınma, mekanik etkiler neticesi katı yüzeyde, kayma, yuvarlanma ve darbe sonucu malzeme kaybı olarak tanımlanabilir. Çoğu zaman aşınma yüzey pürüzlülüklerinin etkileşimi sonucu meydana gelir (Can, 2004). Değişik parametrelere göre değişen aşınma, yüzey problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Malzeme yüzeyi değişik yöntemlerle kaplanar...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sonucu
aşınma
olayı
yüzeyinde
yüzey
meydana


12. SAYFA ICERIGI

12
1.GİRİŞ
Tarımsal ürünlerin verim ve kalitesi toprağın gereği gibi işlenmesi ile doğrudan ilişkilidir. Diğer koşullar göz önüne alınmazsa toprak işleme kalitesini en çok toprak işleme alet ve makinalarının yapısı ve şekli etkiler (Yaldız, 1990). Bu yüzden toprak işleme alet ve makinalarının işlevlerini, mümkün olduğu kadar iyi yapması istenir.
Aşınma ise birçok mekanizmanın olduğu gibi toprak işleme alet ve makinalarının da şeklini ve yapısını bozan bir olaydır. Aşınma olayı cismin yüzeyinde meydana geldiği için yüzey özellikleri ile ilişkilidir. Yüzey özelliklerinin saptanması ise aşınmadan önce ve sonra mümkündür (Mutaf ve Ulusoy, 1977). Alman DIN 50320 normuna göre aşınma; kullanılan malzemelerin, başka malzemelerle (katı, sıvı, gaz) teması neticesinde mekanik etkenlerle yüzeyden küçük parçacıkların ayrılması sonucu meydana gelen ve istenmeyen yüzey bozulmasıdır (Seçkin, 2000). Benzer bir tanımlamayla aşınma; bağıl hareket ve yüzey basıncı altında kalan iki cismin teması sonucunda ortaya çıkan, mekanik enerjinin etkisi ile malzeme yüzeyinden parçacıkların kopması ile oluşan bir yıpranmadır. Malzemedeki yıpranmanın aşınma sayılabilmesi için; mekanik bir etkenin ve sürtünmenin olması, olayın yavaş ve devamlı olması, malzeme yüzeyinde değişiklik meydana getirmesi ve isteğimiz dışında gerçekleşmesi gerekir (Yücel, 1999).
Malzemedeki kırılma, büyük parça kopması, yüzey işleme veya parlatma aşınmadan sayılmaz (Mutaf ve Ulusoy, 1977). O halde toprak işleme makinalarındaki aşınmaya etki eden etkenler şu şekilde sıralanabilir:
a) Değişik toprak özellikleri, b) Topraktaki farklı nem oranları, c) Toprağın alt tabaka sertlikleri, d) Uç demirinin farklı metal alaşımlardan yapılması, e) Malzeme cinsi, mikro yapısı ve kimyasal bileşimi, f) Değişik yüzey pürüzlükleri, g) Sürtünme ve sürtünmedeki aşındırıcı taneciklerin sertliği ve büyüklüğü, h) Adezyon kuvvetleri, ı) Uygulanan ısıl işlemler ve malzemenin sıcaklığı,

İlgili Kaynaklar
single.php