Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

13
i) Çalışma süresi, j) Yüklenme ve sürtünme hızı. Bir aşınma sistemi; aşınma çifti (ana cisim, karşıt cisim) ve diğer aşınma şartlarından (ara cisim, hareket ve yük) oluşur. Bu araştırmada pulluk ana cisim, toprak ise karşıt cisimdir. Aşınma tipleri; abrazif aşınma, adhezif aşınma, yorulma aşınması, korozif aşınma olarak 4 grupta toplanabilir. Bu aşınma tiplerinin yanında aşınma; tabaka (oksidasyon) aşınması, yenme aşınması, erozyon, kavitasyon, püskürtme aşınması olarak da sınıflandırılmıştır (Yücel, 1999). Abrazif aşınma; uygulanan yüke bağlı olarak, sert ve pürüzlü bir yüzeyin yumuşak malzemeye girerek ve çizikler açacak şekilde mikroskobik talaşlar kaldırmasıdır (Yaldız, 1990). Bu çalışmada da toprak içindeki sert mineraller uç demiri üzerine etki etmektedir. Adhezif aşınma ise, iki metal arasında belli temas noktalarında, malzemenin akma mukavemetinin aşılmasıyla meydana gelen aşınma tipidir. Yüksek hız ve yüklenmelerde görülür. Yorulma aşınması dediğimiz kavram ise, periyodik yüklemelerde görülen ve yüzey altında zayıf noktalar meydana getirip, çatlaklar oluşturan aşınma tipi olarak açıklanabilmektedir. Korozif aşınma; kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlar sonucunda metal yüzeylerinde korozyonun oluşarak, mekanik etkenlerle taşınması olayıdır. Bunun yanında tabaka aşınması; yüzeylerin hava ile temasa girmesi sonucunda oluşan sert tabakaların değişken yükler altında kırılması ve bu olayın sürekli yinelenmesi ile oluşur. Yenme aşınması dediğimiz aşınma tipi ise; birbirine kuvvetle temas eden iki metal yüzey arasında düşük genlikli titreşimlerin meydana gelmesiyle oluşur. Adhezif aşınmanın şiddetli bir çeşididir (Yücel, 1999).
Pulluk uç demirinde oluşan aşınmanın sakıncaları şu şekilde açıklanabilir: Aşınmaya maruz kalıp körleşen uç demiri, toprağı kesmeyip onu öteler. Böylece pulluk tabanı oluşumu hızlanır. Pulluk tabanı sıkışmış bir tabaka oluşturacağından, bitki gelişimi de bu durumdan olumsuz etkilenir. Pulluk uç demirinin, toprak şeridini paralel kesmesi gerekir. Bu iş için harcanan çeki kuvveti yaklaşık olarak toplam çeki kuvvetinin %50sidir. Bu yüzden uç demiri imalatı son derece önemlidir. Anız bozmada kullanılan pulluk uç demirlerinin keskin kenarlarının 2 mm aşınması çeki gücü gereksinimini %15-%24 oranında arttırmaktadır (Yaldız, 1990). Uç demirinin aşınmaya başladığı süreçle birlikte, iş için gerekli enerji miktarı da artar. Aşınan parçaların yenilenmesi söz konusu olduğunda, bu da zaman ve malzeme kaybından13. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bor yayınımıyla yüzeyi sertleştirilmiş çeliklerin aşınmaya karşı dayanımlarının ve pulluk uç demirlerinde uygulama olanaklarının araştırılması - Sayfa 24
7 aşınmanın da çeşitli ana başlıklar altında sınıflandırılmasına neden olmaktadır. Çeşitli araştırıcılara göre aşınmanın sınıflandınlmasi; izafi hareketin şekline (kayma aşınması, yuvarlanma aşınması, titreşim aşınması vb.), karşıt cismin fiziksel durumuna ve etki açısına (katı, sıvı tanecikli ve değişik etki açılarında), aşınma mekanizmalarına (adhezyon, abrazyon, yüzey yorulması, tribooksidasyo...
Katı ortamda borlanmış AISI 1030 çeliğinde işlem parametrelerinin yüzey ve aşınma özelliklerine etkisi - Sayfa 26
13 harcanan kırılma veya yüzey enerjisi, ikincil işlemler için harcanan enerji, mekanik titreşimlere, sese ve termal enerjiye harcanan enerjilerdir (Uetz ve Föhl, 1978: Er’den 2003). 2.3.1. Aşınma tipleri Bahsedilen bu genel özellikler bize aşınmanın niçin bir malzeme özelliği olmadığını ve bir sistem (tribolojik) içinde ele alınması zorunlu bir kavram olduğunu açıklamaktadır. Aşınmayı belirley...
Bor katkılı asbestsiz otomotiv fren balatası üretimi ve frenleme karakteristiğinin incelenmei - Sayfa 91
yumuşak ve sert iki yüzey arasında olduğu gibi sert taneciklerin yüzey üzerinde akması ile de gerçekleşir. Şekil 5.12’de tipik bir abrazif aşınma görülmektedir. Üç cisimli aşınmada yüzeyler arasındaki sert tanecikler tam bir kayma hareketi yapmaz, bazen de yuvarlanırlar. Bu nedenle aşınma daha yavaş olur. Metalin (aşınan malzeme) sertliği (Hm) ve aşındırıcının sertliği (Ha) olmak üzere Hm/Ha bir k...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aşınma
yorulma
yüzey
korozif
abrazif
malzeme


13. SAYFA ICERIGI

13
i) Çalışma süresi, j) Yüklenme ve sürtünme hızı. Bir aşınma sistemi; aşınma çifti (ana cisim, karşıt cisim) ve diğer aşınma şartlarından (ara cisim, hareket ve yük) oluşur. Bu araştırmada pulluk ana cisim, toprak ise karşıt cisimdir. Aşınma tipleri; abrazif aşınma, adhezif aşınma, yorulma aşınması, korozif aşınma olarak 4 grupta toplanabilir. Bu aşınma tiplerinin yanında aşınma; tabaka (oksidasyon) aşınması, yenme aşınması, erozyon, kavitasyon, püskürtme aşınması olarak da sınıflandırılmıştır (Yücel, 1999). Abrazif aşınma; uygulanan yüke bağlı olarak, sert ve pürüzlü bir yüzeyin yumuşak malzemeye girerek ve çizikler açacak şekilde mikroskobik talaşlar kaldırmasıdır (Yaldız, 1990). Bu çalışmada da toprak içindeki sert mineraller uç demiri üzerine etki etmektedir. Adhezif aşınma ise, iki metal arasında belli temas noktalarında, malzemenin akma mukavemetinin aşılmasıyla meydana gelen aşınma tipidir. Yüksek hız ve yüklenmelerde görülür. Yorulma aşınması dediğimiz kavram ise, periyodik yüklemelerde görülen ve yüzey altında zayıf noktalar meydana getirip, çatlaklar oluşturan aşınma tipi olarak açıklanabilmektedir. Korozif aşınma; kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlar sonucunda metal yüzeylerinde korozyonun oluşarak, mekanik etkenlerle taşınması olayıdır. Bunun yanında tabaka aşınması; yüzeylerin hava ile temasa girmesi sonucunda oluşan sert tabakaların değişken yükler altında kırılması ve bu olayın sürekli yinelenmesi ile oluşur. Yenme aşınması dediğimiz aşınma tipi ise; birbirine kuvvetle temas eden iki metal yüzey arasında düşük genlikli titreşimlerin meydana gelmesiyle oluşur. Adhezif aşınmanın şiddetli bir çeşididir (Yücel, 1999).
Pulluk uç demirinde oluşan aşınmanın sakıncaları şu şekilde açıklanabilir: Aşınmaya maruz kalıp körleşen uç demiri, toprağı kesmeyip onu öteler. Böylece pulluk tabanı oluşumu hızlanır. Pulluk tabanı sıkışmış bir tabaka oluşturacağından, bitki gelişimi de bu durumdan olumsuz etkilenir. Pulluk uç demirinin, toprak şeridini paralel kesmesi gerekir. Bu iş için harcanan çeki kuvveti yaklaşık olarak toplam çeki kuvvetinin %50sidir. Bu yüzden uç demiri imalatı son derece önemlidir. Anız bozmada kullanılan pulluk uç demirlerinin keskin kenarlarının 2 mm aşınması çeki gücü gereksinimini %15-%24 oranında arttırmaktadır (Yaldız, 1990). Uç demirinin aşınmaya başladığı süreçle birlikte, iş için gerekli enerji miktarı da artar. Aşınan parçaların yenilenmesi söz konusu olduğunda, bu da zaman ve malzeme kaybından

İlgili Kaynaklar
single.php