Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

14
dolayı maliyeti yükseltmektedir. Diğer yandan, iki gövdeli bir pullukla yapılan bu çalışma da ortaya konan bulgular dikkate alınarak, ortalama aşınma miktarı 33,65 g/da alındığında ve ülkemizde tarım yapılan, toplam 18 milyon ha arazinin (Anonim, 2001a) yılda iki kez sürüldüğü düşünüldüğünde 12 bin ton çeliğin aşınmayla birlikte kaybolduğunu söyleyebiliriz. Böylece ülkemizde toplam 902524 adet pulluk (Anonim, 2001b) olduğu dikkate alınırsa, kaybolan malzeme miktarının oldukça çok olduğu görülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; bütün bu olumsuzlukların giderilmesi için toprak işleme sırasında pulluk uç demirlerinde meydana gelen aşınmaların hassas bir şekilde belirlenmesini sağlamaktır.
Aşınmanın yol açtığı bu sakıncaları ortadan kaldırmak için bazı önlemler alınabilir. Bunlardan bazıları aşağıda yer almaktadır.
a) Bazı uç demirleri iki ayrı sertlikteki çift katlı malzemeden yapılır. Bu şekilde imal edilen uç demirlerinde üst kat alt kata göre daha yumuşaktır. Toprak işleme sırasında bu kat daha çabuk aşınarak, kesici kenar boyunca devamlı bileme sağlanır (Keçecioğlu ve Ulusoy, 1975).
b) Tabaka (oksidasyon) aşınması için; korozif ortama ve sıcaklığa bağlı olarak, çinko, alüminyum, kobalt, molibden, nikel, titanyum, paslanmaz çelik, bronz, sert metal alaşımları ve seramik kaplama uygulamaları olumlu sonuçlar vermektedir.
c) Üç katlı çelikten (dış kat sert karbon oranı %0.8-%0.9, orta kat daha yumuşak karbon oranı %0.1) imal edilen uç demirlerinde de aşınma belli oranda azaltılabilmektedir.
Bu araştırmada; kaybolan malzeme miktarını belirlemek için; ağırlık yöntemi ve planimetrenin yanında görüntü işleme tekniğinden yararlanılmıştır. Görüntü işleme, genel terim olarak resimsel bilgilerin manipülasyonu ve analizi demektir. Görüntü işleme (image processing) cismin görüntüsünün tutulması ve sayısallaştırılması, sayısal görüntünün iyileştirilmesi ve değiştirilmesi, sayısal görüntünün amaca uygun analizi işlemlerinden oluşur (Yalçın, 1997). Çok sayıdaki optik bilginin işlenmesi zorunluluğu, görüntü işleme sistemlerini gündeme getirmiştir. Bu yöndeki çalışmalar, Jet Propulsion Laboratuvarında 1964 yılında başlamış ve aydan gelen görüntüler, sayısal olarak işlenmiştir.
Sayısal görüntü işleme; şekli düzgün olmayan nesnelerin eşit ağırlıklarda kesilmesinde, tekstilde şekillerin oluşturulmasında ve boyama işlemlerinde, bunun14. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bor yayınımıyla yüzeyi sertleştirilmiş çeliklerin aşınmaya karşı dayanımlarının ve pulluk uç demirlerinde uygulama olanaklarının araştırılması - Sayfa 57
40 devirerek işleyen aletlerdir. GünümQzde pulluklar, kulaklı ve diskli pulluklar ana başlıkları altında iki ana gruba ayrılırlar. Tipi ve büyüklüğü ne olursa olsun, herhangi bir kulaklı pulluğun parçaları aktif ve pasif olmak üzere iki ayrı grupta toplanır. Aktif parçalar; keski demiri, uç demiri, kulak ve bazı pulluklar için de ön gövdecik veya köşekesen'dir. Pasif parçalar da; ok, payanda gibi...
Farklı tip kültivatör uç demirlerinin malzeme özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 22
9 yararlanmanın, malzemeye istenilen doğrultuda özellik kazandırmak olduğunu vurgulamıştır. Toprak işleme organının içyapısındaki alaşım elementlerinin çeliğin aşınma direncini arttırdığı bilinmekle beraber, çelik içerisinde yeterli miktarda karbon bulunmadığı zaman bu etki azalmaktadır. Ayrıca toprak işleme aletlerinin iş organı malzemesinde alaşım elemanı miktarı arttırıldıkça maliyetde artmakt...
Pulluk uç demirlerinde kullanılan borlanmış aısı 1050 çeliği ile aısı 1020 çeliğinin aşınma ve bazı mekanik özellikler yönünden karşılaştırılması - Sayfa 43
Çetinkaya (1994), TSE tarafından kulaklı pulluk uç demiri imalatında sade karbonlu çeliklere farklı ısıl işlemler uygulamış ve uyguladığı ısıl işlemlerin aşınma direncine etkisini araştırmaya yönelik bir çalışma yapmıştır. Tarla ve kum havuzu deneyleri sonucunda en yumuşak ve en sert malzemeler en çok aşınırken orta sertlikteki malzeme en az düzeyde aşınmaya maruz kaldığını tespit etmiştir. Polat...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

pulluk
toprak
sert
malzeme
aşınma
demirleri


14. SAYFA ICERIGI

14
dolayı maliyeti yükseltmektedir. Diğer yandan, iki gövdeli bir pullukla yapılan bu çalışma da ortaya konan bulgular dikkate alınarak, ortalama aşınma miktarı 33,65 g/da alındığında ve ülkemizde tarım yapılan, toplam 18 milyon ha arazinin (Anonim, 2001a) yılda iki kez sürüldüğü düşünüldüğünde 12 bin ton çeliğin aşınmayla birlikte kaybolduğunu söyleyebiliriz. Böylece ülkemizde toplam 902524 adet pulluk (Anonim, 2001b) olduğu dikkate alınırsa, kaybolan malzeme miktarının oldukça çok olduğu görülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; bütün bu olumsuzlukların giderilmesi için toprak işleme sırasında pulluk uç demirlerinde meydana gelen aşınmaların hassas bir şekilde belirlenmesini sağlamaktır.
Aşınmanın yol açtığı bu sakıncaları ortadan kaldırmak için bazı önlemler alınabilir. Bunlardan bazıları aşağıda yer almaktadır.
a) Bazı uç demirleri iki ayrı sertlikteki çift katlı malzemeden yapılır. Bu şekilde imal edilen uç demirlerinde üst kat alt kata göre daha yumuşaktır. Toprak işleme sırasında bu kat daha çabuk aşınarak, kesici kenar boyunca devamlı bileme sağlanır (Keçecioğlu ve Ulusoy, 1975).
b) Tabaka (oksidasyon) aşınması için; korozif ortama ve sıcaklığa bağlı olarak, çinko, alüminyum, kobalt, molibden, nikel, titanyum, paslanmaz çelik, bronz, sert metal alaşımları ve seramik kaplama uygulamaları olumlu sonuçlar vermektedir.
c) Üç katlı çelikten (dış kat sert karbon oranı %0.8-%0.9, orta kat daha yumuşak karbon oranı %0.1) imal edilen uç demirlerinde de aşınma belli oranda azaltılabilmektedir.
Bu araştırmada; kaybolan malzeme miktarını belirlemek için; ağırlık yöntemi ve planimetrenin yanında görüntü işleme tekniğinden yararlanılmıştır. Görüntü işleme, genel terim olarak resimsel bilgilerin manipülasyonu ve analizi demektir. Görüntü işleme (image processing) cismin görüntüsünün tutulması ve sayısallaştırılması, sayısal görüntünün iyileştirilmesi ve değiştirilmesi, sayısal görüntünün amaca uygun analizi işlemlerinden oluşur (Yalçın, 1997). Çok sayıdaki optik bilginin işlenmesi zorunluluğu, görüntü işleme sistemlerini gündeme getirmiştir. Bu yöndeki çalışmalar, Jet Propulsion Laboratuvarında 1964 yılında başlamış ve aydan gelen görüntüler, sayısal olarak işlenmiştir.
Sayısal görüntü işleme; şekli düzgün olmayan nesnelerin eşit ağırlıklarda kesilmesinde, tekstilde şekillerin oluşturulmasında ve boyama işlemlerinde, bunun

İlgili Kaynaklar
single.php