Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

15
yanında tıp, endüstri ve astronomi alanında kullanılmaktadır (Gökmen, 1990). Diğer yandan sayısal görüntü işleme ile bilgi transfer edilip, karşılaştırılabilinir, akışkanlar mekaniğinde, yemeklerde kalite-kontrolde, metalurji ve malzeme biliminde kullanılabilir. Ayrıca, kartoğrafyada, uydu resimleri işlemede, bakteriyel gelişim taramasında, coğrafik modellemede, hava haritacılığında, nesne tanımada ve sıralama işlemlerinde kullanımı da söz konusudur (Uysal, 2000).15. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


15. SAYFA ICERIGI

15
yanında tıp, endüstri ve astronomi alanında kullanılmaktadır (Gökmen, 1990). Diğer yandan sayısal görüntü işleme ile bilgi transfer edilip, karşılaştırılabilinir, akışkanlar mekaniğinde, yemeklerde kalite-kontrolde, metalurji ve malzeme biliminde kullanılabilir. Ayrıca, kartoğrafyada, uydu resimleri işlemede, bakteriyel gelişim taramasında, coğrafik modellemede, hava haritacılığında, nesne tanımada ve sıralama işlemlerinde kullanımı da söz konusudur (Uysal, 2000).

İlgili Kaynaklar
single.php