Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

19

Çizelge 2.2. Kültivatör Uç Demirlerinin Ortalama Aşınma Miktarları (g/10 km)

Deneme Ucu

Ortalama Aşınma Miktarı

A 13,53 1,15

B 18,06 0,37

C 26,30 1,63

D 21,70 1,50

E 11,90 1,55

Denemeye alınan uç demirlerinin sertlik-aşınma ilişkisi, Çizelge 2.3.de verilmiştir. Isıl işlemin aşınmaya olan etkisi ve değişimi ise Çizelge 2.4.de verilmiştir.

Çizelge 2.3. Denemeye Alınan Uç Demirlerinin Sertlik-Aşınma İlişkisi

Malzeme Çeşidi A

Sertlik RC BSD 30 292

Aşınma Miktarı (g/km)
1,35

B 20 235 1,80

C 5 170 2,63

Çizelge 2.4. Isıl İşlemin Aşınmaya Olan Etkisi ve Değişimi

Uç Demiri

Malzeme

Sertlik (RC)

Aşınma (g/km)

B Ç1050 20 1,80

E

Ç1050

45

(ısıl işlem)

1,19

C Ç1040 5 2,63

D

Ç1040

43

(ısıl işlem)

2,17

Sonuç itibariyle bu çalışmada sertlik arttıkça aşınmanın azaldığı tespit edilmiştir. Sonuçlar aşınma ve maliyet göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Burada her uç demirinin maliyeti, kendi ekonomik ömrüne bölünerek 1 kmlik mesafedeki gider TL/km olarak bulunmuştur.19. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Pulluk uç demirlerinin aşınmaya dayanımlarının belirlenmesi ve iyileştirme imkanları üzerinde araştırmalar - Sayfa 33
19 46-50 RC dolayında ölçülmüştür. Aynı malzemeden yapılan ancak sertliği 20 RC olan üç uç demiri ısıl işlem yapılmadan şahit olarak kullanılmıştır. Araştırmada B pulluğu olarak tanımlanan ve ortalama sertliği 46-48 RC olan sementasyon çeliğinden yapılmış uç demirlerinden de 3 adet kullanılmıştır. Isıl işlem yapılmayan uç demirlerinde 147,6 da lık sürüm sonunda ise 760 g, 600 g, 510 g'lık eksilme...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

malzeme
ısıl
işlem
demirlerinin
aşınma
sertlik


19. SAYFA ICERIGI

19

Çizelge 2.2. Kültivatör Uç Demirlerinin Ortalama Aşınma Miktarları (g/10 km)

Deneme Ucu

Ortalama Aşınma Miktarı

A 13,53 1,15

B 18,06 0,37

C 26,30 1,63

D 21,70 1,50

E 11,90 1,55

Denemeye alınan uç demirlerinin sertlik-aşınma ilişkisi, Çizelge 2.3.de verilmiştir. Isıl işlemin aşınmaya olan etkisi ve değişimi ise Çizelge 2.4.de verilmiştir.

Çizelge 2.3. Denemeye Alınan Uç Demirlerinin Sertlik-Aşınma İlişkisi

Malzeme Çeşidi A

Sertlik RC BSD 30 292

Aşınma Miktarı (g/km)
1,35

B 20 235 1,80

C 5 170 2,63

Çizelge 2.4. Isıl İşlemin Aşınmaya Olan Etkisi ve Değişimi

Uç Demiri

Malzeme

Sertlik (RC)

Aşınma (g/km)

B Ç1050 20 1,80

E

Ç1050

45

(ısıl işlem)

1,19

C Ç1040 5 2,63

D

Ç1040

43

(ısıl işlem)

2,17

Sonuç itibariyle bu çalışmada sertlik arttıkça aşınmanın azaldığı tespit edilmiştir. Sonuçlar aşınma ve maliyet göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Burada her uç demirinin maliyeti, kendi ekonomik ömrüne bölünerek 1 kmlik mesafedeki gider TL/km olarak bulunmuştur.

İlgili Kaynaklar
single.php