Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

2 T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
PULLUK UÇ DEMİRLERİNDEKİ AŞINMALARIN BELİRLENMESİNDE GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİĞİNDEN YARARLANMA OLANAKLARI
AHU URAS
YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI
Bu tez 21.02.2006 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Rasim OKURSOY (Danışman)

Prof. Dr. A. Tanju GÖKSOY (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet DARGA (Üye)2. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Akridindion türü organik boyarmadde lazerlerinin sentezi ve bunların uygulanabilirliğinin araştırılması - Sayfa 2
Muharrem KAYA tarafından hazırlanan AKRİDİNDİON TÜRÜ ORGANİK BOYARMADDE LAZERLERİNİN SENTEZİ VE BUNLARIN UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIR Tez Yöneticisi Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Kimya Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan: : Prof. Dr. Tahsin ...
AlGaN schottky fotodedektör yapının optiksel ve yüzeysel özellikleri - Sayfa 2
Burcu YILDIRIM tarafından hazırlanan Al0.52Ga0.48N SCHOTTKY FOTODEDEKTÖRÜN OPTİKSEL VE YÜZEYSEL ÖZELLİKLERİ adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Mehmet ÇAKMAK Tez Yöneticisi Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile İleri Teknolojiler Anabilim Dalında Yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan: : Prof. Dr. Ali Gencer ________...
Hava perdeli bir ticari soğutma kabininin sayısal analizi - Sayfa 2
Halil Murat GÜNGÜNEŞ tarafından hazırlanan HAVA PERDELİ BİR TİCARİ SOĞUTMA KABİNİNİN SAYISAL ANALİZİ adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Şenol BAŞKAYA Tez Yöneticisi Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği/oy çokluğu ile Makina Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan: : Prof. Dr. Ali DURMAZ Üye : Prof...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kabul
dalı
tezi
çokluğu
jüri
edilmiştir


2. SAYFA ICERIGI

2 T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
PULLUK UÇ DEMİRLERİNDEKİ AŞINMALARIN BELİRLENMESİNDE GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİĞİNDEN YARARLANMA OLANAKLARI
AHU URAS
YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI
Bu tez 21.02.2006 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Rasim OKURSOY (Danışman)

Prof. Dr. A. Tanju GÖKSOY (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet DARGA (Üye)

İlgili Kaynaklar
single.php