Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

21
Owsiak (1997), simetrik V şeklinde biçimlendirilmiş toprak işleme aletlerinin aşınmasını incelemiştir. Uç demiri aşınmalarını, uzunluk, kalınlık ve ağırlık olarak bulmuştur. Aşınmada 4 tip çelik kullanmıştır. Çeliklerin sertliklerini ve malzeme yapılarını incelemiştir. Ayrıca V şeklinde biçimlendirilmiş toprak işleme aletlerindeki aşınmanın matematiksel modelini çıkartmıştır.
Natsis ve ark. (1999), yaptıkları tarla denemeleri sonucunda toprak yapısını ve toprak suyunun toprak işleme aletlerinin aşınması üzerine etkisini araştırmışlardır. Killi topraklarda toprak suyunun oranı arttıkça aşınmanın azaldığını belirtmişlerdir. Kumlu topraklarda ise bu durumun tersi söz konusudur. Uç demirinin kesme ağzının kalınlığı arttıkça, çeki kuvveti ve yakıt tüketiminin de arttığını tespit etmişlerdir. Kesme ağzının boyutu arttıkça, toprak keseklerinin de boyutu artmakta; bu durum toprak işleme kalitesini ciddi biçimde düşürmektedir. Araştırmalardan elde edilen en iyi performans, uç demiri kesme ağzı kalınlığı 1 mm olduğunda gerçekleşmektedir.
Yalçın (1997), çok dar ayakların toprak işleme sırasında, topraktaki bozulmalarını ve meydana getirdikleri etkileri incelemiştir. Çok dar ayağın toprağı işlemesi sırasında meydana getirdiği bozulma şekillerinin görüntüleri bir kamera yardımıyla düşey düzlemde alınarak, toprak-çok dar ayak ilişkisi belirlenmiştir. Bu görüntülere ait ölçümler Global Lab Image bilgisayar programı yardımıyla değerlendirilerek, çalışma derinlikleri ve ayak açı ilişkileri incelenmiştir.
Ayata (1997), yaptığı çalışmada, toprakla temas halinde olan geniş ve dar ayakların meydana getirdikleri bozulma şekillerini görüntü işleme sistemiyle belirlemeye çalışmıştır. Topraktaki bozulmaları gözlemlemek için; cam kap, elektrik motorundan oluşan güç kaynağı, hareket iletim sistemi, standart ayak ve ayağın bağlantı ünitesinden oluşan deney düzeneğini kullanmıştır. Denemelerde 20, 80 ve 140 mm derinliklerde, kumlu ortamda, 45 ve 90 temas açılı ayakların yatay ve düşey düzlemde meydana getirdikleri bozulma alanı, maksimum bozulma mesafesi gibi değerleri belirlemiştir. Her uygulamaya ait görüntüler, sayısal bir kamera yardımıyla kişisel bilgisayara aktarılmıştır. Görüntüler Paintte belirginleştirildikten sonra, Global Lab Image yazılımı ile incelenmiştir. Görüntü işleme sisteminin toprak dinamiği alanında da başarı ile kullanılabileceği ortaya konulmuştur.
Görüntü işleme tekniği sadece aşınmanın ve topraktaki bozulmaların belirlenmesinde değil, diğer tarımsal alanlarda da kullanılabilmektedir.21. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 124
107 artmasıyla aşınma direncinin arttığını; düşük sertliklerde uç demirlerinde aşınmanın, pulluktaki konumlarına göre önde, orta ve arkaya göre daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar toprak işleme aletlerinin onarımının genelde aşınma ve kırılma dolayısıyla yapıldığını bildirmişler ve pulluğun satın alma bedelinin ortalama % 13'ünün ··yıllık onarım masrafı olduğunu belirlemişlerdir. ...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

toprak
demiri
aşınmanın
işleme
malzeme
tarla


21. SAYFA ICERIGI

21
Owsiak (1997), simetrik V şeklinde biçimlendirilmiş toprak işleme aletlerinin aşınmasını incelemiştir. Uç demiri aşınmalarını, uzunluk, kalınlık ve ağırlık olarak bulmuştur. Aşınmada 4 tip çelik kullanmıştır. Çeliklerin sertliklerini ve malzeme yapılarını incelemiştir. Ayrıca V şeklinde biçimlendirilmiş toprak işleme aletlerindeki aşınmanın matematiksel modelini çıkartmıştır.
Natsis ve ark. (1999), yaptıkları tarla denemeleri sonucunda toprak yapısını ve toprak suyunun toprak işleme aletlerinin aşınması üzerine etkisini araştırmışlardır. Killi topraklarda toprak suyunun oranı arttıkça aşınmanın azaldığını belirtmişlerdir. Kumlu topraklarda ise bu durumun tersi söz konusudur. Uç demirinin kesme ağzının kalınlığı arttıkça, çeki kuvveti ve yakıt tüketiminin de arttığını tespit etmişlerdir. Kesme ağzının boyutu arttıkça, toprak keseklerinin de boyutu artmakta; bu durum toprak işleme kalitesini ciddi biçimde düşürmektedir. Araştırmalardan elde edilen en iyi performans, uç demiri kesme ağzı kalınlığı 1 mm olduğunda gerçekleşmektedir.
Yalçın (1997), çok dar ayakların toprak işleme sırasında, topraktaki bozulmalarını ve meydana getirdikleri etkileri incelemiştir. Çok dar ayağın toprağı işlemesi sırasında meydana getirdiği bozulma şekillerinin görüntüleri bir kamera yardımıyla düşey düzlemde alınarak, toprak-çok dar ayak ilişkisi belirlenmiştir. Bu görüntülere ait ölçümler Global Lab Image bilgisayar programı yardımıyla değerlendirilerek, çalışma derinlikleri ve ayak açı ilişkileri incelenmiştir.
Ayata (1997), yaptığı çalışmada, toprakla temas halinde olan geniş ve dar ayakların meydana getirdikleri bozulma şekillerini görüntü işleme sistemiyle belirlemeye çalışmıştır. Topraktaki bozulmaları gözlemlemek için; cam kap, elektrik motorundan oluşan güç kaynağı, hareket iletim sistemi, standart ayak ve ayağın bağlantı ünitesinden oluşan deney düzeneğini kullanmıştır. Denemelerde 20, 80 ve 140 mm derinliklerde, kumlu ortamda, 45 ve 90 temas açılı ayakların yatay ve düşey düzlemde meydana getirdikleri bozulma alanı, maksimum bozulma mesafesi gibi değerleri belirlemiştir. Her uygulamaya ait görüntüler, sayısal bir kamera yardımıyla kişisel bilgisayara aktarılmıştır. Görüntüler Paintte belirginleştirildikten sonra, Global Lab Image yazılımı ile incelenmiştir. Görüntü işleme sisteminin toprak dinamiği alanında da başarı ile kullanılabileceği ortaya konulmuştur.
Görüntü işleme tekniği sadece aşınmanın ve topraktaki bozulmaların belirlenmesinde değil, diğer tarımsal alanlarda da kullanılabilmektedir.

İlgili Kaynaklar
single.php