Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

22
Singh ve ark. (1993), yaptıkları çalışmada sert çekirdekli meyvelerde, yaralı ve bereli olanların ayrıştırılmasında görüntü işleme tekniğini kullanmışlardır. Görüntü işlemede bir aydınlatma kaynağı, kamera ve bir bilgisayardan faydalanmışlardır.
Cebeci ve Bek (1994), yürüttükleri çalışmada değişik genotiplerden koyunlara ait yapağı örneklerinin görüntü işleme sistemi kullanılarak değerlendirilmesini amaçlamışlardır. Elde edilen bulgulardan klasik yöntemlere göre, görüntü işleme tekniğinin bazı avantajlar sağladığını belirlemişlerdir. Burada kullanılan görüntü işleme sistemi, bir mikroskop üzerine monte edilen kamera, bir görüntüleme monitörü ve bilgisayar sisteminden oluşmaktadır. Cisimden alınan görüntü, bilgisayarda bulunan görüntü yakalayıcı kart ile kazanılıp sayısallaştırılır ve herhangi bir formatta bir dosyaya kaydedilir. Daha sonra analiz işlemleri yapılmaktadır.
Taşeri ve Eker (2000), görüntü (image) analiz tekniği hakkında bilgi vererek, bu tekniğin tarım sektöründeki uygulamalarından bahsetmişlerdir. Bunlar; elma ve domateslerin olgunluk aşamalarının saptanması, havuçların kalite kontrolü, dolmalık biberlerin, patatesin ve şeftalinin sınıflandırılması ve elmaların içinde meydana gelen bozuklukların tespitidir. Bütün bu işlemlerin temelinde, cismin kamera ile elde edilen görüntüsünün bilgisayar tarafından sayısallaştırılması ve işlenmesi esası vardır.
Yılmaz (2002), yaptığı çalışmada sera ortamında yetiştirilen turunç fidelerinin yaprak gelişim görüntülerini kamera yardımıyla kaydetmiştir. Bitki ve yaprağa zarar vermeden görüntü işleme yöntemini uygulamış ve yaprak alanlarını belirlemiştir. Görüntü işleme programı olarak Sigma Scan Pronun deneme sürümlerini kullanmış ve bitkideki gelişimi gözlemlemiştir.
Işık ve Güler (2003), yaptıkları çalışmada, elmaların boyutsal özelliklerini alansal olarak planimetre ve görüntü işleme tekniği ile belirlemişlerdir. Görüntü işleme tekniği olarak G.L.I. 2 Streamline bilgisayar programının deneme sürümünü kullanmışlardır. Elma boyutlarının, planimetrenin yanında görüntü işleme tekniğiyle de bulunabileceğini ortaya koymuşlardır.22. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Toprak işleme uygulamalarının toprak yüzeyindeki anız miktarına etkisi - Sayfa 19
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Fatih Cihat YURDAGÜL arazi uygulamaları sonunda yapılacağı ve işlemlerin arazide olacağını, üçüncü yöntemin ise araziye gitmeksizin ürün artığının tahmininde kullanılcağını belirtmişlerdir. Al-Kaisi ve Hanna (2002), artık yönetimi ve kültürel önlemler adlı çalışmalarında, ürün artıklarının toprak yüzeyinde bırakılmasının toprağı daha fazla koruyacağını, toprağın fizik...
Elma ve kivi çeşitlerinin hasada yönelik özelliklerinin saptanması ve robotla hasat olanakları - Sayfa 52
Jimenez ve ark.(2000), lazerle yer bulma yöntemin temel alan robotik meyve hasadı üzerine bir araştırma yapmışlardır. Bu araştırmada, lazer temelli bir bilgisayar görüş sistemiyle otomatik meyve tanımasını yapmışlardır. Küresel nesneleri kızılötesi bir lazer ile yerlerinin algılanması sağlanmıştır. Görüş çıktısı 3D konumunu kapsamaktadır. Şekil analiz algoritmalarını kullanarak meyvenin tanımlanma...
Farklı kültür bitkileri ve yabancı otların renk özelliklerinin görüntü işleme tekniği ile belirlenmesi - Sayfa 27
ve bitki için dört farklı klasik tekstürel özellikleri ortaya çıkarmak için Gri skala görüntüleri ile birlikte kullanılmıştır. Bu özellikler ortak matristen türetilmiştir. Morimoto ve ark. (2002), yaptığı çalışmada engelleri görüntü işleme ile algılayıp sürücüsüz gidiş sağlayacak bir prototip araç üzerinde çalışmalarını yürütmüştür. Renk tonu, doygunluk ve keskinlik değerleri engel algılamada kul...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kamera
görüntü
işleme
analiz
bilgisayar
kullanmış


22. SAYFA ICERIGI

22
Singh ve ark. (1993), yaptıkları çalışmada sert çekirdekli meyvelerde, yaralı ve bereli olanların ayrıştırılmasında görüntü işleme tekniğini kullanmışlardır. Görüntü işlemede bir aydınlatma kaynağı, kamera ve bir bilgisayardan faydalanmışlardır.
Cebeci ve Bek (1994), yürüttükleri çalışmada değişik genotiplerden koyunlara ait yapağı örneklerinin görüntü işleme sistemi kullanılarak değerlendirilmesini amaçlamışlardır. Elde edilen bulgulardan klasik yöntemlere göre, görüntü işleme tekniğinin bazı avantajlar sağladığını belirlemişlerdir. Burada kullanılan görüntü işleme sistemi, bir mikroskop üzerine monte edilen kamera, bir görüntüleme monitörü ve bilgisayar sisteminden oluşmaktadır. Cisimden alınan görüntü, bilgisayarda bulunan görüntü yakalayıcı kart ile kazanılıp sayısallaştırılır ve herhangi bir formatta bir dosyaya kaydedilir. Daha sonra analiz işlemleri yapılmaktadır.
Taşeri ve Eker (2000), görüntü (image) analiz tekniği hakkında bilgi vererek, bu tekniğin tarım sektöründeki uygulamalarından bahsetmişlerdir. Bunlar; elma ve domateslerin olgunluk aşamalarının saptanması, havuçların kalite kontrolü, dolmalık biberlerin, patatesin ve şeftalinin sınıflandırılması ve elmaların içinde meydana gelen bozuklukların tespitidir. Bütün bu işlemlerin temelinde, cismin kamera ile elde edilen görüntüsünün bilgisayar tarafından sayısallaştırılması ve işlenmesi esası vardır.
Yılmaz (2002), yaptığı çalışmada sera ortamında yetiştirilen turunç fidelerinin yaprak gelişim görüntülerini kamera yardımıyla kaydetmiştir. Bitki ve yaprağa zarar vermeden görüntü işleme yöntemini uygulamış ve yaprak alanlarını belirlemiştir. Görüntü işleme programı olarak Sigma Scan Pronun deneme sürümlerini kullanmış ve bitkideki gelişimi gözlemlemiştir.
Işık ve Güler (2003), yaptıkları çalışmada, elmaların boyutsal özelliklerini alansal olarak planimetre ve görüntü işleme tekniği ile belirlemişlerdir. Görüntü işleme tekniği olarak G.L.I. 2 Streamline bilgisayar programının deneme sürümünü kullanmışlardır. Elma boyutlarının, planimetrenin yanında görüntü işleme tekniğiyle de bulunabileceğini ortaya koymuşlardır.

İlgili Kaynaklar
single.php