Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

23

3. MATERYAL VE YÖNTEM

3.1. Materyal

3.1.1. Deneme Alanı

Traktör üç nokta askı sistemine bağlı, 2 gövdeli kulaklı pulluğun denenmesi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yürütülmüştür. Araştırma her biri 30 da olan iki farklı tarlada gerçekleştirilmiştir. Birinci tarlanın eğimi % 2,1 iken, ikinci tarla % 3lük bir eğime sahiptir. Birinci tarlanın nem değeri ortalama % 8,23 iken, ikinci tarla ortalama % 7,6 nem değerine sahiptir. Çizelge 3.1de deneme alanı tekstür özellikleri verilmiştir.

Çizelge 3.1. Deneme Alanı Tekstür Özellikleri

Kum (%)

1. TARLA Silt (%)

BİLEŞENLER

(Kil Bünye) Kil (%)

Kum (%)

2. TARLA Silt (%)

(Kil Bünye) Kil (%)

28,77 15,76 55,80 36,43 15,29 48,27

3.1.2. Denemelerde Kullanılan Traktör
Denemelerde 4 zamanlı, Diesel motorlu, normal emişli, 2000 model New Holland L 65 marka tarım traktörü kullanılmıştır. Kullanılan traktörün maksimum gücü (2500 d/d) 48 kWtır. Maksimum tork (1400 d/d) 215 Nmdir. Deneme traktörü 12 ileri 12 geri hız kademesinde çalışma olanağına sahiptir.
3.1.3. Denemelerde Kullanılan Pulluk
Araştırmada, Turan Tarım Firması yapımı 2 gövdeli, yarı otomatik, 13 inç, kulağın iki parçalı olarak imal edildiği, kulak uzantısı olan ve yarı bükük kulağa sahip,23. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Şeker pancarı üretiminde farklı tohum yatağı hazırlama uygulamalarının bazı toprak özelliklerine ve verim parametrelerine etkisi - Sayfa 19
3. MATERYAL VE METOD 9 3. 1. Materyal 3. 1. 1. Deneme yeri Araştırma, Konya iline bağlı Altınekin ilçesinde yaklaşık 2 dekarlık bir şeker pancarı tarlasında yürütülmüştür. Araştırmanın yürütüldüğü toprağının özelliklerini belirlemek için 0-20 cm toprak derinliğinden alınan toprak örnekleri S.Ü Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü laboratuarlarında analiz ettirilmiştir. Çizelge 3.1’ de deneme t...
Bor yayınımıyla yüzeyi sertleştirilmiş çeliklerin aşınmaya karşı dayanımlarının ve pulluk uç demirlerinde uygulama olanaklarının araştırılması - Sayfa 109
92 7. TARLA DENEMELERİ 7.1. Materyal Tarla denemeleri Sonbahar ve İlkbahar denemeleri olarak iki ayn grupta .. ·· sürdürülmüştür. Bünye analizi, nem ve. penetrasyqn dirençleri,. tarlalaı:ın 5'er farklı ·· yerinden yapılan ölçümlerin ortalamaları alınarak belirlenmiştir. Sonbahar tarla denemeleri Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi eğitim ve deneme tarlalarında, ilkbahar denemeleri de Eskiş...
Pulluk uç demirlerinin aşınmaya dayanımlarının belirlenmesi ve iyileştirme imkanları üzerinde araştırmalar - Sayfa 58
3.1.2 Kum Havuzu 44 Tarla denemelerinin yanısıra, nitelikleri belirlenmiş uç demirleri tarla denemelerinde kullanılmakta olan bir pulluk gövdesi ile birlikte, ayarlanabilir kollarla, kum havuzunda aşınma denemesine alınmıştır. Köyişleri Bakanlığı, Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezinde bulunan havuz, ortalama daire çapı 15 m olan 80 cm. derinliğinde, 120 Cfi?Jgenişliğinde dikdörtgen kesitl...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

deneme
materyal
silt
tekstür
tarla
araştırma


23. SAYFA ICERIGI

23

3. MATERYAL VE YÖNTEM

3.1. Materyal

3.1.1. Deneme Alanı

Traktör üç nokta askı sistemine bağlı, 2 gövdeli kulaklı pulluğun denenmesi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yürütülmüştür. Araştırma her biri 30 da olan iki farklı tarlada gerçekleştirilmiştir. Birinci tarlanın eğimi % 2,1 iken, ikinci tarla % 3lük bir eğime sahiptir. Birinci tarlanın nem değeri ortalama % 8,23 iken, ikinci tarla ortalama % 7,6 nem değerine sahiptir. Çizelge 3.1de deneme alanı tekstür özellikleri verilmiştir.

Çizelge 3.1. Deneme Alanı Tekstür Özellikleri

Kum (%)

1. TARLA Silt (%)

BİLEŞENLER

(Kil Bünye) Kil (%)

Kum (%)

2. TARLA Silt (%)

(Kil Bünye) Kil (%)

28,77 15,76 55,80 36,43 15,29 48,27

3.1.2. Denemelerde Kullanılan Traktör
Denemelerde 4 zamanlı, Diesel motorlu, normal emişli, 2000 model New Holland L 65 marka tarım traktörü kullanılmıştır. Kullanılan traktörün maksimum gücü (2500 d/d) 48 kWtır. Maksimum tork (1400 d/d) 215 Nmdir. Deneme traktörü 12 ileri 12 geri hız kademesinde çalışma olanağına sahiptir.
3.1.3. Denemelerde Kullanılan Pulluk
Araştırmada, Turan Tarım Firması yapımı 2 gövdeli, yarı otomatik, 13 inç, kulağın iki parçalı olarak imal edildiği, kulak uzantısı olan ve yarı bükük kulağa sahip,

İlgili Kaynaklar
single.php