Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

25

Çizelge 3.3. Pulluk Uç Demiri Kimyasal Analizi

Ölçüm No
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

C 0.641 0.466 0.387 0.450 0.710
Ni <0.00100 <0.00100 <0.00100 <0.00100 <0.00100 W <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 Elementler (%) Si Mn P 0.206 1.36 0.00104 0.205 1.38 <0.00100 0.210 1.37 0.00215 0.208 1.37 0.00262 0.208 1.38 <0.00100 Al Co Cu 0.0354 0.00268 0.0165 0.0343 <0.00100 0.0154 0.0343 0.00315 0.0159 0.0340 0.00229 0.0171 0.0332 0.00140 0.0203 Pb Sn <0.00200 0.00910 <0.00200 0.00862 <0.00200 0.00961 <0.00200 0.01010 <0.00200 0.01060 S Cr <0.00100 0.0158 <0.00100 0.0149 <0.00100 0.0143 <0.00100 0.0157 <0.00100 0.0140 Nb Ti <0.00200 0.00162 <0.00200 0.00181 <0.00200 0.00162 <0.00200 0.00180 <0.00200 0.00183 Sb 0.00326 0.00485 0.00565 0.00693 0.00543 Mo 0.00990 0.01000 0.00916 0.01020 0.00785 V 0.00717 0.00703 0.00744 0.00675 0.00816 Fe 97.67 97.84 97.92 97.85 97.58 Elementler Ort. (%) Elementler Ort. (%) Elementler Ort. (%) C 0.530 Ni <0.00100 W <0.00500 Si 0.207 Al 0.0342 Pb <0.00200 Mn 1.37 Co <0.00210 Sn 0.00960 P <0.00156 Cu 0.0170 Sb 0.00523 S <0.00100 Nb <0.00200 Fe 97.77 Cr 0.0149 Ti 0.00174 Mo 0.00942 V 0.00731 Pulluğun genel görünüşü ve traktör-pulluk ikilisi Şekil 3.1.de verilmiştir. Şekil 3.1. Pulluğun Genel Görünüşü ve Traktör-Pulluk İkilisi25. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dış yüklerin erosif aşınma üzerine etkisi - Sayfa 59
4.3. Deney Numuneleri ve Aşındırıcı Partiküllerin Özellikleri 44 Deneyler 108 – 110 HB Brinell ( 62 HRB ) sertliğine sahip AISI 1010 çeliği üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmada kullanılan deney numunelerinin teknik resmi Şekil 4.7’de gösterilmiştir. Ayrıca deney numunesinin bileşiminde bulunan elementlerin kimyasal oranları da Tablo 4.1’de verilmiştir. 18 1,3 15 5 40 54 Ş...
Termik santral atıklarındaki iz elementlerin çevresel etkileri - Sayfa 24
13 Çizelge 4.2. Kömürlerdeki iz elementlerin organik ve inorganik olarak sınıflandırılması Minchev ve Eskenazy (1972) Gluskoter (1977) İnorganik Be, Sc, Zr, Ti, Cr Zn, Cd, Mn, As, Mo, Fe Organik Ge, As, Ag, Y, Mo, Yb, Sr, Ba, V, Mn, Cu, Ni, Sn, Zn, Co Ge, Be, B, Sb, Cr, Se Miller ve Given (1978) Kuhn (1980) As, Cd, Zn B, Be, Ge, Na, P, Mg, Cl, Br B, Be, Br, Ge, Sb Ward (1980)...
Endüstriyel atıkların gazlaştırılması ve gazlaştırma prosesi katı çıktılarının (Char, siklon tozu ve klinker) karakterizasyonu - Sayfa 122
bulunmaktadırlar. Pd, Ag, As, Se, W, K ve Mg elementleri tespit edilmemiştir. Sb, Sn, Cd, Mo, Nb, Zr, Sr, Rb, Bi, Cu, Ni, Mn, Cr, V ve P elementlerinin ise 0,004-0,8 arasında olduğu görülmektedir. 20.01.2011 tarihinde G-2 siklonundan alınan toz numunesinin XRF spektrumu Ek D, Şekil D.6‟de verilmiştir. Buna göre, %23,4 Ca, %14,4 Mg, %13,2 Cl, %9,1 Si, %9,8 Fe, %8,2 Al, %7,5 Zn, %2,8 Ti ve %2 Pb ele...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

elementler
verilmiştir
kimyasal
analizi
pulluk
demiri


25. SAYFA ICERIGI

25

Çizelge 3.3. Pulluk Uç Demiri Kimyasal Analizi

Ölçüm No
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

C 0.641 0.466 0.387 0.450 0.710
Ni <0.00100 <0.00100 <0.00100 <0.00100 <0.00100 W <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 <0.00500 Elementler (%) Si Mn P 0.206 1.36 0.00104 0.205 1.38 <0.00100 0.210 1.37 0.00215 0.208 1.37 0.00262 0.208 1.38 <0.00100 Al Co Cu 0.0354 0.00268 0.0165 0.0343 <0.00100 0.0154 0.0343 0.00315 0.0159 0.0340 0.00229 0.0171 0.0332 0.00140 0.0203 Pb Sn <0.00200 0.00910 <0.00200 0.00862 <0.00200 0.00961 <0.00200 0.01010 <0.00200 0.01060 S Cr <0.00100 0.0158 <0.00100 0.0149 <0.00100 0.0143 <0.00100 0.0157 <0.00100 0.0140 Nb Ti <0.00200 0.00162 <0.00200 0.00181 <0.00200 0.00162 <0.00200 0.00180 <0.00200 0.00183 Sb 0.00326 0.00485 0.00565 0.00693 0.00543 Mo 0.00990 0.01000 0.00916 0.01020 0.00785 V 0.00717 0.00703 0.00744 0.00675 0.00816 Fe 97.67 97.84 97.92 97.85 97.58 Elementler Ort. (%) Elementler Ort. (%) Elementler Ort. (%) C 0.530 Ni <0.00100 W <0.00500 Si 0.207 Al 0.0342 Pb <0.00200 Mn 1.37 Co <0.00210 Sn 0.00960 P <0.00156 Cu 0.0170 Sb 0.00523 S <0.00100 Nb <0.00200 Fe 97.77 Cr 0.0149 Ti 0.00174 Mo 0.00942 V 0.00731 Pulluğun genel görünüşü ve traktör-pulluk ikilisi Şekil 3.1.de verilmiştir. Şekil 3.1. Pulluğun Genel Görünüşü ve Traktör-Pulluk İkilisi

İlgili Kaynaklar
single.php