Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

26
Uç demirine ilişkin teknik özellikler Şekil 3.2 de belirtilmiştir.
Şekil 3.2. Uç Demirinin Teknik Ölçüleri 3.1.4. Denemelerde Kullanılan Hidrolik Penetrometre
Toprak sıkışıklığı değeri koni indeksi olarak; penetrometre konisinin toprağı standart delme hızında, penetrometre sapına uygulanan kuvvetin, koni taban alanına bölünmesiyle bulunur (Okursoy ve Barut, 1994).
Bu çalışmada, toprak sıkışıklığını belirlemek amacıyla, traktöre asılır tip hidrolik penetrometre kullanılmıştır. Bu penetrometre hidrolik, mekanik ve elektronik ölçüm devresi olmak üzere temel olarak üç bölümden oluşmaktadır.
Toprak penetrometresinin 40 cm derinlikte ve standart delme hızı 30 mm/sde tek bir ölçüm noktasından veri alma işlemi 13,3 s gibi kısa bir zamanda tamamlanabilmektedir. Bu penetrometreyle kuvvet, derinlik ve sıcaklık değerleri algılanabilmektedir. MS-DOS işletim sistemine uyumlu, Pascal dilinde yazılmış bir bilgisayar programı ile ölçümler gerçekleştirilmektedir. Alınan veriler MS-EXCEL ortamında işlenmektedir (Tekin 2001). Traktöre asılır tip hidrolik penetrometre Şekil 3.3.de verilmiştir.26. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tabantaşı derinliğini belirlemek üzere hareketli (on-the-go) sensör tasarımı - Sayfa 39
19 penetrometre kullanılmıştır ve taban taşlarının sürekli ölçümü mümkün olmamaktadır. Yatay penetrometre Alihamsiyah et al. (1990) toprak mekanik empedansının ölçülmesi için yatay bir ölçüm tekniğini geliştirmişlerdir. Yatay çalışan iki farklı toprak penetrometresi tasarlamışlardır. Bunlardan biri prizmatik diğeri ise konik tiptedir. Bu iki penetrometre ile toprak kabında yaptıkları ölçümleri ...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

penetrometre
ölçüm
toprak
veri
çalışmada
kuvvet


26. SAYFA ICERIGI

26
Uç demirine ilişkin teknik özellikler Şekil 3.2 de belirtilmiştir.
Şekil 3.2. Uç Demirinin Teknik Ölçüleri 3.1.4. Denemelerde Kullanılan Hidrolik Penetrometre
Toprak sıkışıklığı değeri koni indeksi olarak; penetrometre konisinin toprağı standart delme hızında, penetrometre sapına uygulanan kuvvetin, koni taban alanına bölünmesiyle bulunur (Okursoy ve Barut, 1994).
Bu çalışmada, toprak sıkışıklığını belirlemek amacıyla, traktöre asılır tip hidrolik penetrometre kullanılmıştır. Bu penetrometre hidrolik, mekanik ve elektronik ölçüm devresi olmak üzere temel olarak üç bölümden oluşmaktadır.
Toprak penetrometresinin 40 cm derinlikte ve standart delme hızı 30 mm/sde tek bir ölçüm noktasından veri alma işlemi 13,3 s gibi kısa bir zamanda tamamlanabilmektedir. Bu penetrometreyle kuvvet, derinlik ve sıcaklık değerleri algılanabilmektedir. MS-DOS işletim sistemine uyumlu, Pascal dilinde yazılmış bir bilgisayar programı ile ölçümler gerçekleştirilmektedir. Alınan veriler MS-EXCEL ortamında işlenmektedir (Tekin 2001). Traktöre asılır tip hidrolik penetrometre Şekil 3.3.de verilmiştir.

İlgili Kaynaklar
single.php