Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

3
ÖZET Toprak işleme alet ve makinalarının işlevlerini en iyi şekilde yerine
getirmesi, toprak işleme kalitesi ve verimini arttırır. Aşınma ise kalite ve verimi olumsuz yönde etkileyen bir faktördür.
Aşınmaya maruz kalan uç demiri toprağı kesmeyip onu ötelediğinden, çeki kuvvetini arttırarak, enerjinin ve maliyetin artmasına yol açar. Bu olumsuzluklara sebep olan aşınma faktörünün belirlenebilmesi için; bu çalışmada, hassas tartı ve planimetre ölçüm yöntemlerinin yanında görüntü işleme tekniğinden faydalanılmıştır. Görüntü işlemede, Global Lab Image 2 Streamline bilgisayar programı kullanılmıştır. Hassas tartı ölçümleri sonucunda ortalama aşınma miktarı 33,65 g/da olarak belirlenmiştir. Görüntü işleme tekniğiyle belirlenen ortalama aşınma miktarı 61,62 cm 2 dir. Planimetre ölçümleri sonucunda ortalama aşınma miktarı 61,8 cm 2 dir.
Bu çalışmada; 2 gövdeli ve trapez uç demirli asma tip bir traktör pulluğu ile toplam 60 da olmak üzere 2 farklı tarlada çalışılmıştır. Çalışılan tarlaların toprak sıkışıklık değerleri bulunmuştur. Toprak sıkışıklığının fazla olduğu parsellerde çalışan uç demirlerinde aşınma daha fazla olmuştur. Aşınmanın ön gövdeden arka gövdeye doğru gidildikçe azaldığı tespit edilmiştir.
Bu çalışmada, pulluk uç demirlerindeki aşınmaların, diğer yöntemler yanında görüntü işleme tekniği kullanılarak da belirlenebileceği ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Aşınma, toprak sıkışıklığı, görüntü işleme3. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Toprak işleme uygulamalarının toprak yüzeyindeki anız miktarına etkisi - Sayfa 20
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Fatih Cihat YURDAGÜL tarayıcıdan geçirilerek TIF uzantılı dosyalar halinde bilgisayar ortamına aktarılmış ve “UTHSCSA Image Tool Version 3.0” görüntü işleme programıyla değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda; elle ve görüntü işlemeyle yapılan ölçüm sonuçları arasındaki korelasyon katsayısının yüksek olması nedeniyle buğday tanelerinin bazı fiziksel özelliklerinin belirle...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aşınma
toprak
planimetre
demiri
hassas
pulluk


3. SAYFA ICERIGI

3
ÖZET Toprak işleme alet ve makinalarının işlevlerini en iyi şekilde yerine
getirmesi, toprak işleme kalitesi ve verimini arttırır. Aşınma ise kalite ve verimi olumsuz yönde etkileyen bir faktördür.
Aşınmaya maruz kalan uç demiri toprağı kesmeyip onu ötelediğinden, çeki kuvvetini arttırarak, enerjinin ve maliyetin artmasına yol açar. Bu olumsuzluklara sebep olan aşınma faktörünün belirlenebilmesi için; bu çalışmada, hassas tartı ve planimetre ölçüm yöntemlerinin yanında görüntü işleme tekniğinden faydalanılmıştır. Görüntü işlemede, Global Lab Image 2 Streamline bilgisayar programı kullanılmıştır. Hassas tartı ölçümleri sonucunda ortalama aşınma miktarı 33,65 g/da olarak belirlenmiştir. Görüntü işleme tekniğiyle belirlenen ortalama aşınma miktarı 61,62 cm 2 dir. Planimetre ölçümleri sonucunda ortalama aşınma miktarı 61,8 cm 2 dir.
Bu çalışmada; 2 gövdeli ve trapez uç demirli asma tip bir traktör pulluğu ile toplam 60 da olmak üzere 2 farklı tarlada çalışılmıştır. Çalışılan tarlaların toprak sıkışıklık değerleri bulunmuştur. Toprak sıkışıklığının fazla olduğu parsellerde çalışan uç demirlerinde aşınma daha fazla olmuştur. Aşınmanın ön gövdeden arka gövdeye doğru gidildikçe azaldığı tespit edilmiştir.
Bu çalışmada, pulluk uç demirlerindeki aşınmaların, diğer yöntemler yanında görüntü işleme tekniği kullanılarak da belirlenebileceği ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Aşınma, toprak sıkışıklığı, görüntü işleme

İlgili Kaynaklar
single.php