Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

30
Şekil 3.8. Rockwell Ölçüm Cihazı Planimetre: Denemelerde kağıt üzerine çizilen uç demirlerinin alanlarını bulmak amacıyla, Placom KOIZUMI KP-90N marka dijital planimetre kullanılmıştır. Hassas Tartı: Uç demirlerinin sürümden önce ve sürümden sonra ağırlıklarını belirlemek için, 1 g hassasiyetindeki, B150 Baster marka hassas tartı kullanılmıştır. Kumpas: Pulluğun teknik özelliklerini belirlemek için 1/20 mmlik kumpas kullanılmıştır. Çelik Şerit Metre: Deneme alanının alt parsellere ayrılmasında 3, 5, 30 ve 50 mlik çelik şerit metreler kullanılmıştır. Hesap Makinası: Çalışma ile ilgili hesaplamaların yapılması amacı ile çok fonksiyonlu bir hesap makinası kullanılmıştır. Çıtalar: Deneme arazilerinin alt parsellere bölünmesinde ve eğimi hesaplarken 3x4x150 cm ölçüsünde ahşap çıtalar parsel köşelerine çakılmıştır. Çıtaların uzaktan görünmesini sağlamak içinse, çıtalara renkli kurdeleler bağlanmıştır. Deneme Kayıt Formları: Yapılan çalışmalarla ilgili; tarih, parsel boy ve eni, traktör çalışma hızı ve sürüm şekli gibi bilgiler bu forma işlenmiştir. Çizelge 3.4.de deneme kayıt formu verilmiştir.30. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İkinci ürün silajlık mısır tarımında farklı toprak işleme yöntemlerinin mısır çeşitlerinin verim ve kalitelerine etkileri - Sayfa 35
21 3.1.4.2. Bitkisel Özelliklerin Belirlenmesinde Kullanılan Araçlar ve Ölçme Aletleri Deneme alanında parsellerin oluşturulması ve hasat öncesinde bitki boylarının ölçümünde metre ve bitki çaplarını ölçmek için dijital kumpas kullanılmıştır (Şekil 3.4). Hasat öncesi yeşil ot verimini belirlemek amacıyla deneme parsellerinden alınan bitki örneklerinin arazide anlık tartımı için (30 kg tartım yapab...
Silindir balya yapan makinaların mekanizasyon planlamasına yönelik işletme özelliklerinin saptanması - Sayfa 45
- 34 - zamanını belirlemekte kullanılmıştır. Ç i f t ibreli ikinci kronometre ise, iş ögelerinin gerektirdigi zamanı saptamakta kullanılmıştır. Zaman okumalarında eklemeli CsUrekli) zamanlama yönteminden yararlanılmıştır. Bu yöntem, sıfırlamalı (geriye dönUşlU) zamanlama yönteminden daha saglıklı olup sonuçların kontrol edilmesinde kolaylık saglamıştır. Zaman etUdU...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

deneme
metre
parsel
ölçüm
kullanılmıştır
şerit


30. SAYFA ICERIGI

30
Şekil 3.8. Rockwell Ölçüm Cihazı Planimetre: Denemelerde kağıt üzerine çizilen uç demirlerinin alanlarını bulmak amacıyla, Placom KOIZUMI KP-90N marka dijital planimetre kullanılmıştır. Hassas Tartı: Uç demirlerinin sürümden önce ve sürümden sonra ağırlıklarını belirlemek için, 1 g hassasiyetindeki, B150 Baster marka hassas tartı kullanılmıştır. Kumpas: Pulluğun teknik özelliklerini belirlemek için 1/20 mmlik kumpas kullanılmıştır. Çelik Şerit Metre: Deneme alanının alt parsellere ayrılmasında 3, 5, 30 ve 50 mlik çelik şerit metreler kullanılmıştır. Hesap Makinası: Çalışma ile ilgili hesaplamaların yapılması amacı ile çok fonksiyonlu bir hesap makinası kullanılmıştır. Çıtalar: Deneme arazilerinin alt parsellere bölünmesinde ve eğimi hesaplarken 3x4x150 cm ölçüsünde ahşap çıtalar parsel köşelerine çakılmıştır. Çıtaların uzaktan görünmesini sağlamak içinse, çıtalara renkli kurdeleler bağlanmıştır. Deneme Kayıt Formları: Yapılan çalışmalarla ilgili; tarih, parsel boy ve eni, traktör çalışma hızı ve sürüm şekli gibi bilgiler bu forma işlenmiştir. Çizelge 3.4.de deneme kayıt formu verilmiştir.

İlgili Kaynaklar
single.php