Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

32
Şekil 3.9. Denemelerde Kullanılan Ölçü Aletlerinin Toplu Görünüşü 3.2.Yöntem
3.2.1. Deneme Alanının Hazırlanması
30 dalık iki farklı tarlada yürütülen denemelerde, her bir tarla 10ar dekarlık 3 parsele bölünmüştür. Deneme çalışmalarına başlamadan önce pulluk, deneme parseli yanındaki alanda çalıştırılarak iş derinliği ayarı, pulluğun sağ-sol paralellik ayarı vb. gibi tarla ayarları yapılmıştır. Pulluk ayarının yanlış yapılması; pulluk işleyici parçalarının çabuk aşınıp yıpranmasını ve pulluk yapısının bütünüyle deformasyona uğramasına neden olacağından ön çalışmalar oldukça faydalı olmuştur. Pulluğun çalışma derinliği 25 cm olacak şekilde ayarlanmıştır. 3.2.2. Tarla Eğiminin Bulunması
Tarla eğimi; su terazisi, çıtalar, ip ve metre yardımıyla bulunmuştur. Yöntem olarak Pisagor Teoreminden yararlanılmıştır. Her parselden 3er tane ölçüm alınmıştır. Bu değerlerin ortalaması alınarak arazi eğimi bulunmuştur. İpin yataylığı ve çıtaların dikeyliği su terazisi yardımıyla belirlenmiştir.32. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kanola tarımında farklı toprak işleme yöntemlerinin toprağın bazı fiziko-mekanik özellikleri ile tohum çimlenmesi üzerine etkileri - Sayfa 27
16 3.2. YÖNTEM Bu araştırmada, kanola (Brassica napus. L) bitkisinin yetiştirilmesinde bölgede uygulanacak en uygun toprak işleme yönteminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bölgede uygulanan geleneksel toprak işleme yöntemlerinin yanında, koruyucu toprak işleme yöntemleri de uygulamada dikkate alınmıştır. Bu amaçla farklı toprak işleme yöntemlerinin, toprak işleme öncesi ve sonrası; hacim ağırlı...
Konya kentsel atık sularının tarımsal sulamada kullanılması ve mısır bitkisi yetiştiriciliğine etkileri - Sayfa 37
3.MATERYAL VE YÖNTEM Şerife ÇAY 3.2.3. Sulamaların Uygulanması Deneme konularını oluşturan farklı nitelikteki sular, deneme yakınında bulunan kanalete bırakılarak atık su pompası ile ana ve yan borularla deneme parsellerine kadar iletilmiştir. Sulama suyu, su sayacı ile ölçülerek tıkalı karık yöntemi ile parsellere verilmiştir. Sulamalarda kaynak kullanımı, belli bir sıraya göre yapılmıştı...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

deneme
yapılmıştır
pulluk
olacak
şekilde
yöntem


32. SAYFA ICERIGI

32
Şekil 3.9. Denemelerde Kullanılan Ölçü Aletlerinin Toplu Görünüşü 3.2.Yöntem
3.2.1. Deneme Alanının Hazırlanması
30 dalık iki farklı tarlada yürütülen denemelerde, her bir tarla 10ar dekarlık 3 parsele bölünmüştür. Deneme çalışmalarına başlamadan önce pulluk, deneme parseli yanındaki alanda çalıştırılarak iş derinliği ayarı, pulluğun sağ-sol paralellik ayarı vb. gibi tarla ayarları yapılmıştır. Pulluk ayarının yanlış yapılması; pulluk işleyici parçalarının çabuk aşınıp yıpranmasını ve pulluk yapısının bütünüyle deformasyona uğramasına neden olacağından ön çalışmalar oldukça faydalı olmuştur. Pulluğun çalışma derinliği 25 cm olacak şekilde ayarlanmıştır. 3.2.2. Tarla Eğiminin Bulunması
Tarla eğimi; su terazisi, çıtalar, ip ve metre yardımıyla bulunmuştur. Yöntem olarak Pisagor Teoreminden yararlanılmıştır. Her parselden 3er tane ölçüm alınmıştır. Bu değerlerin ortalaması alınarak arazi eğimi bulunmuştur. İpin yataylığı ve çıtaların dikeyliği su terazisi yardımıyla belirlenmiştir.

İlgili Kaynaklar
single.php