Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

33
3.2.3. Tarla Topraklarının Kuru Baza Göre Nem Tayini İki tarladan da 6 farklı toprak örneği 25 cm derinlikten alınmıştır. Tek tek
numaralandırılmış poşetlere konulan toprak örnekleri laboratuvar ortamına taşınmıştır. Karıştırılan toprak örnekleri, iklim farklılıklarının toprak nemini etkilememesi için bir hafta süreyle güneş görmeyen bir yerde bekletilmiştir. Toprak içindeki kesekler tahta bir zemin üzerinde tahta bir tokmakla dövülüp ufalandıktan sonra 2 mmlik elekten geçirilmiştir. Petri kaplarına 5er gram halinde konulan toprak örnekleri 105 Clik kurutma fırınında 24 saat süreyle kurutulmuştur. Nem tayini Gravimetrik yönteme göre yapılmıştır. 3.2.4. Tarla Topraklarının Sıkışıklık Değerlerin Belirlenmesi
Tarla topraklarının sıkışıklık değeri materyal bölümünde özellikleri verilen, traktör hidroliğinden tahrikli toprak penetrometresi yardımıyla bulunmuştur. İki tarlada toplam 30 noktadan sıkışıklık değerleri ölçülmüştür. Toprak sıkışıklığı ölçümlerinin yapıldığı tarlalardaki ölçüm noktaları Şekil 3.10.da verilmiştir.
Şekil 3.10. Birinci ve İkinci Tarlalarda Toprak Sıkışıklık Denemelerinin Yapıldığı Yerler33. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Konya Çumra Ovasındaki yağmurlama sulamalarında uygulama sorunları - Sayfa 46
35 Araştırma alanında seçilen her tarlada sulamadan önce ve sonra en az iki noktadan çakma burgu ile 0-30, 30-60, 60-90 cm derinliklerden alınan toprak örneklerinde gravimetrik yöntemle nem tayini yapılmış ve nem değeri Kara (1983)'nın verdiği formülle hesaplanmıştır. Ww-Wd Pw xlOO Wd Pw : % su (ağırlık yüzdesi) Ww: Toprağın yaş ağırlığı Wd : Toprağın kuru ağırlığı Sulamadan sonraki toprak ...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tarla
toprak
sıkışıklığı
ölçüm
sonra
değerleri


33. SAYFA ICERIGI

33
3.2.3. Tarla Topraklarının Kuru Baza Göre Nem Tayini İki tarladan da 6 farklı toprak örneği 25 cm derinlikten alınmıştır. Tek tek
numaralandırılmış poşetlere konulan toprak örnekleri laboratuvar ortamına taşınmıştır. Karıştırılan toprak örnekleri, iklim farklılıklarının toprak nemini etkilememesi için bir hafta süreyle güneş görmeyen bir yerde bekletilmiştir. Toprak içindeki kesekler tahta bir zemin üzerinde tahta bir tokmakla dövülüp ufalandıktan sonra 2 mmlik elekten geçirilmiştir. Petri kaplarına 5er gram halinde konulan toprak örnekleri 105 Clik kurutma fırınında 24 saat süreyle kurutulmuştur. Nem tayini Gravimetrik yönteme göre yapılmıştır. 3.2.4. Tarla Topraklarının Sıkışıklık Değerlerin Belirlenmesi
Tarla topraklarının sıkışıklık değeri materyal bölümünde özellikleri verilen, traktör hidroliğinden tahrikli toprak penetrometresi yardımıyla bulunmuştur. İki tarlada toplam 30 noktadan sıkışıklık değerleri ölçülmüştür. Toprak sıkışıklığı ölçümlerinin yapıldığı tarlalardaki ölçüm noktaları Şekil 3.10.da verilmiştir.
Şekil 3.10. Birinci ve İkinci Tarlalarda Toprak Sıkışıklık Denemelerinin Yapıldığı Yerler

İlgili Kaynaklar
single.php