Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

34
Ölçümün yapılacağı noktada, sistem çalıştırılarak bilgisayar programı hazır hale getirilmiştir. Bilgisayar programında her bir noktaya ayrı bir dosya ismi verilmiştir. Daha sonra traktör hidrolik sistemi indirilerek penetrometrenin toprağa oturması sağlanmış, traktör hidrolik kumanda kolu ile hidrolik yardımcı güç çıkışlarına hareket verilerek pistonun ilerlemesi sağlanmış ve ölçüm alınmıştır.
Ölçümler 0-40 cm arasındaki derinliklerde yapılmıştır. Ölçümün yapıldığı noktalardan aktarılan verilerde, derinliğe (cm) bağlı olarak kuvvet (kg) miktarları yer almaktadır. Toprak sıkışıklığı değerleri DOS ortamında algılanmaktır. Daha sonra algılanan bu veriler MS-EXCEL ortamına aktarılmıştır. Veriler Excel ortamında işlenerek toprak sıkışıklığına ilişkin grafikler oluşturulmuştur.
3.2.5. Uç Demiri Sertlik Değerlerinin Belirlenmesi
Sürümden önce her bir uç demirine taşlama tezgahında çizgi şeklinde numara verilmiştir. Çalışmada kullanılmak üzere, aynı özelliklere sahip toplam 7 adet uç demiri seçilmiştir. Uç demirleri birden yediye kadar numaralandırılarak, bunlardan 7 numaralı uç demirinin üzerinde kimyasal analizler yapılmıştır. Diğer uç demirleri sürümler sırasında ve diğer ölçülerin alınması için kullanılmıştır. Uç demiri sertlik değerleri Rockwell cinsinden ölçülmüştür. Uç demirlerinin sertlikleri ölçülürken, keskin kenarından en az 3, sırt kısmından en az 2 ölçüm alınmıştır. Uç demirinin sertliğinin ölçüldüğü bölgeler Şekil 3.11.de gösterilmiştir.
Şekil 3.11. Uç Demiri Sertliğinin Ölçüldüğü Bölgeler34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

toprak
sıkışıklığı
değerleri
ölçüm
traktör
bilgisayar


34. SAYFA ICERIGI

34
Ölçümün yapılacağı noktada, sistem çalıştırılarak bilgisayar programı hazır hale getirilmiştir. Bilgisayar programında her bir noktaya ayrı bir dosya ismi verilmiştir. Daha sonra traktör hidrolik sistemi indirilerek penetrometrenin toprağa oturması sağlanmış, traktör hidrolik kumanda kolu ile hidrolik yardımcı güç çıkışlarına hareket verilerek pistonun ilerlemesi sağlanmış ve ölçüm alınmıştır.
Ölçümler 0-40 cm arasındaki derinliklerde yapılmıştır. Ölçümün yapıldığı noktalardan aktarılan verilerde, derinliğe (cm) bağlı olarak kuvvet (kg) miktarları yer almaktadır. Toprak sıkışıklığı değerleri DOS ortamında algılanmaktır. Daha sonra algılanan bu veriler MS-EXCEL ortamına aktarılmıştır. Veriler Excel ortamında işlenerek toprak sıkışıklığına ilişkin grafikler oluşturulmuştur.
3.2.5. Uç Demiri Sertlik Değerlerinin Belirlenmesi
Sürümden önce her bir uç demirine taşlama tezgahında çizgi şeklinde numara verilmiştir. Çalışmada kullanılmak üzere, aynı özelliklere sahip toplam 7 adet uç demiri seçilmiştir. Uç demirleri birden yediye kadar numaralandırılarak, bunlardan 7 numaralı uç demirinin üzerinde kimyasal analizler yapılmıştır. Diğer uç demirleri sürümler sırasında ve diğer ölçülerin alınması için kullanılmıştır. Uç demiri sertlik değerleri Rockwell cinsinden ölçülmüştür. Uç demirlerinin sertlikleri ölçülürken, keskin kenarından en az 3, sırt kısmından en az 2 ölçüm alınmıştır. Uç demirinin sertliğinin ölçüldüğü bölgeler Şekil 3.11.de gösterilmiştir.
Şekil 3.11. Uç Demiri Sertliğinin Ölçüldüğü Bölgeler

İlgili Kaynaklar
single.php