Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

35
3.2.6. Uç Demirlerinin Ağırlıklarının Belirlenmesi
Aşınmaların belirlenebilmesi için uç demirlerin sürümden önce ve sonraki ağırlıkları hassas tartı ile ölçülmüştür. Aradaki farklar hesaplanmış ve en çok hangi uç demirinde ne kadar miktarda aşınma olduğu gram cinsinden bulunmuştur. Aşınma miktarı bu yöntemde tek bir sayı olarak bulunur. Ağırlık kaybı miktarları birim sürtünme yoluna karşılık; g/km veya mg/m, birim alana karşılık; g/cm cinsinden ifade edilir (Şişman,1999). Ekonomik ve ölçüm yönteminin kolay olması nedeniyle en çok tartı yöntemi seçilmektedir.
3.2.7. Uç Demirlerinin Planimetre İle Alanlarının Bulunması
Sürüm öncesi ve sonrasında, şekilleri çizilen uç demirlerinin, çizimleri üzerinden planimetre kullanılarak alan tespiti yapılmıştır. Planimetre saat yönü doğrultusunda 3 defa döndürülerek ölçümlerin ortalaması alınmıştır. Böylece planimetre yardımıyla bulunan alanlar üzerinde, aşınma miktarındaki değişmeler gözlenmiştir. Planimetre ölçümleri yapılırken ölçmek istediğimiz birim ayarlanmalıdır. Ayrıca yaptığımız ölçümün daha sonra ortalamasını alabilmek için, her ölçüm hafızaya alınmalıdır. Bu çalışmada alan değerleri cm olarak belirlenmiştir.
3.2.8. Uç Demirinin Global Lab Image 2 Streamline ile Alanlarının Bulunması
G.L.I. 2 Streamline programının yazılım dili İngilizcedir. Program “bmp” uyumlu dosyalarla çalışmaktadır. Bunun için öncelikle dijital fotoğraf makinasının “jpg” olarak kaydettiği resimler “bmp” formatına dönüştürülmelidir. Şekil 3.4.de bilgisayar programının ekran görüntüsü verilmiştir. Buradaki “file (dosya)” menüsünden “open image (resmi aç)” seçilerek çalışmak istediğimiz resim ekrana kayıtlı olduğu yerden çağırılmalıdır. Şekil 3.5.de uç demirinin seçili hali gösterilmiştir. Şekil 3.6.da Kalibrasyon butonunun ekran görüntüsü yer almaktadır. Uç demirlerinin alanlarını görüntü işleme tekniğiyle belirleyebilmemiz için önce kalibrasyon işlemini gerçekleştirmemiz gerekir. Kalibrasyon işleminde alanını önceden bildiğimiz bir cisimle birlikte, alanı ölçmek istediğimiz uç demirleri aynı görüntüde fotoğraflanmalıdır.35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

streamline
ölçüm
alan
planimetre
program
gram


35. SAYFA ICERIGI

35
3.2.6. Uç Demirlerinin Ağırlıklarının Belirlenmesi
Aşınmaların belirlenebilmesi için uç demirlerin sürümden önce ve sonraki ağırlıkları hassas tartı ile ölçülmüştür. Aradaki farklar hesaplanmış ve en çok hangi uç demirinde ne kadar miktarda aşınma olduğu gram cinsinden bulunmuştur. Aşınma miktarı bu yöntemde tek bir sayı olarak bulunur. Ağırlık kaybı miktarları birim sürtünme yoluna karşılık; g/km veya mg/m, birim alana karşılık; g/cm cinsinden ifade edilir (Şişman,1999). Ekonomik ve ölçüm yönteminin kolay olması nedeniyle en çok tartı yöntemi seçilmektedir.
3.2.7. Uç Demirlerinin Planimetre İle Alanlarının Bulunması
Sürüm öncesi ve sonrasında, şekilleri çizilen uç demirlerinin, çizimleri üzerinden planimetre kullanılarak alan tespiti yapılmıştır. Planimetre saat yönü doğrultusunda 3 defa döndürülerek ölçümlerin ortalaması alınmıştır. Böylece planimetre yardımıyla bulunan alanlar üzerinde, aşınma miktarındaki değişmeler gözlenmiştir. Planimetre ölçümleri yapılırken ölçmek istediğimiz birim ayarlanmalıdır. Ayrıca yaptığımız ölçümün daha sonra ortalamasını alabilmek için, her ölçüm hafızaya alınmalıdır. Bu çalışmada alan değerleri cm olarak belirlenmiştir.
3.2.8. Uç Demirinin Global Lab Image 2 Streamline ile Alanlarının Bulunması
G.L.I. 2 Streamline programının yazılım dili İngilizcedir. Program “bmp” uyumlu dosyalarla çalışmaktadır. Bunun için öncelikle dijital fotoğraf makinasının “jpg” olarak kaydettiği resimler “bmp” formatına dönüştürülmelidir. Şekil 3.4.de bilgisayar programının ekran görüntüsü verilmiştir. Buradaki “file (dosya)” menüsünden “open image (resmi aç)” seçilerek çalışmak istediğimiz resim ekrana kayıtlı olduğu yerden çağırılmalıdır. Şekil 3.5.de uç demirinin seçili hali gösterilmiştir. Şekil 3.6.da Kalibrasyon butonunun ekran görüntüsü yer almaktadır. Uç demirlerinin alanlarını görüntü işleme tekniğiyle belirleyebilmemiz için önce kalibrasyon işlemini gerçekleştirmemiz gerekir. Kalibrasyon işleminde alanını önceden bildiğimiz bir cisimle birlikte, alanı ölçmek istediğimiz uç demirleri aynı görüntüde fotoğraflanmalıdır.

İlgili Kaynaklar
single.php