Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

36
Kalibrasyon işlemini yapmak için önce Şekil 3.4.te gösterilen “toolbox (araç çubuğu)” üzerinde yer alan “calibration (kalibrasyon)” butonuna basılır. Daha sonraki işlem; Şekil 3.6.da P1 noktası olarak belirtilen yeri seçerek, alanını bildiğimiz cismin sol alt noktasını fare ile işaretlemektir. Aynı işlemin P2, P3 ve P4 için de tekrarlanması gerekir. Şekil 3.6.da belirtilen kalibrasyon penceresinin sağ kısmında yer alan “coordinates (kordinatlar)” (x,y) kısmına, alanını önceden bildiğimiz cismin gerçek ölçülerinin koordinatları girilir. Tıklanarak belirtilen P noktalarının gerçek koordinatları girildiğinde, bilgisayar bu iki işlemi karşılaştırarak kalibrasyon işlemini tamamlamış olur. Kalibrasyon işlemi “file (dosya)” menüsünden, “save as project (işlemi kaydet)” tıklanmak suretiyle kaydedilmiş olunur. Ölçümü hangi birimden yapmak istiyorsak “units (birimler)” kısmından birim seçilir. Bu çalışmada alan değerleri cm olarak belirlenmiştir. Uç demirinin alanını bulabilmek için kalibrasyon işleminden sonra “blob (kabarcık)” analizi yapılmalıdır. Blob analizi için Şekil 3.4.de görülen araç çubuğundan, “blob analysis (kabarcık analizi)” butonuna basılır. Bu butonun ayrıntılı resmi Şekil 3.7.de verilmiştir. Burada “active thresholding controls (eşikleme kontrolü aktif)” seçenek butonu işaretlenmelidir. Bu kısımda bulunan maksimum ve minimum butonlarını değiştirilerek ekrana önceden çağırmış olduğumuz alanı belirlenecek olan uç demiri resminin, pembe kabarcıklarla kaplanmasını sağlanır. “find blobs (kabarcıkları bul)” butonuna bastığımız sırada program birkaç tane alan sunar. Bunlardan bir tanesi, alanını önceden bildiğimiz kalibrasyon cisminin alan ölçümüdür. Bir tanesi ise alanını ölçmek istediğimiz uç demirinin alanıdır. Diğerleri de ekrandaki görüntüye yansıyan küçük gölgelerin alanıdır. Kalibrasyon cisminin alanı önceden bilindiği için, işlemin hassasiyeti bilgisayar tarafından atanan alanlar içerisinden kalibrasyon cismine ait alanla karşılaştırarak bulanabilir. Belirtilen bu alanları aktarmak için, Şekil 3.7.de yer alan, “transfer/send data to Excel (verileri Excele gönder)” butonuna tıklanır. Böylece G.L.I. 2 Streamline programı kendiliğinden Excel sayfasını açar.
3.2.9. Uç Demirlerinin Açılarının Bulunması
Pulluk uç demirleri sökülüp, temizlendikten sonra beyaz karton üzerine konularak çizimleri yapılmıştır. Bu çizimler üzerinden uç demirlerinin keskin kenar36. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bilgisayar destekli GÜEFBIS kampüs bilgi sistemi (GIS) - Sayfa 69
56 Şekil 6.10. Georeferencing ToolBar’ında yer alan View Link Table butonu Data View’da Raster veri, tanımladığınız koordinat değerlerine taşınmıştır. RMS hatasını Link Table penceresinde kontrol edebilir Ok butonuna basılır. Gerçek koordinatlarinda yer alan raster veriyi Data View’da görüntüleyebilmek için Tools ToolBar’da Full Extent butonuna basılır. Data View’da görüntülenen Raster verinin ko...

36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

butonu
butonun
alan
butonuna
basılır
sonra


36. SAYFA ICERIGI

36
Kalibrasyon işlemini yapmak için önce Şekil 3.4.te gösterilen “toolbox (araç çubuğu)” üzerinde yer alan “calibration (kalibrasyon)” butonuna basılır. Daha sonraki işlem; Şekil 3.6.da P1 noktası olarak belirtilen yeri seçerek, alanını bildiğimiz cismin sol alt noktasını fare ile işaretlemektir. Aynı işlemin P2, P3 ve P4 için de tekrarlanması gerekir. Şekil 3.6.da belirtilen kalibrasyon penceresinin sağ kısmında yer alan “coordinates (kordinatlar)” (x,y) kısmına, alanını önceden bildiğimiz cismin gerçek ölçülerinin koordinatları girilir. Tıklanarak belirtilen P noktalarının gerçek koordinatları girildiğinde, bilgisayar bu iki işlemi karşılaştırarak kalibrasyon işlemini tamamlamış olur. Kalibrasyon işlemi “file (dosya)” menüsünden, “save as project (işlemi kaydet)” tıklanmak suretiyle kaydedilmiş olunur. Ölçümü hangi birimden yapmak istiyorsak “units (birimler)” kısmından birim seçilir. Bu çalışmada alan değerleri cm olarak belirlenmiştir. Uç demirinin alanını bulabilmek için kalibrasyon işleminden sonra “blob (kabarcık)” analizi yapılmalıdır. Blob analizi için Şekil 3.4.de görülen araç çubuğundan, “blob analysis (kabarcık analizi)” butonuna basılır. Bu butonun ayrıntılı resmi Şekil 3.7.de verilmiştir. Burada “active thresholding controls (eşikleme kontrolü aktif)” seçenek butonu işaretlenmelidir. Bu kısımda bulunan maksimum ve minimum butonlarını değiştirilerek ekrana önceden çağırmış olduğumuz alanı belirlenecek olan uç demiri resminin, pembe kabarcıklarla kaplanmasını sağlanır. “find blobs (kabarcıkları bul)” butonuna bastığımız sırada program birkaç tane alan sunar. Bunlardan bir tanesi, alanını önceden bildiğimiz kalibrasyon cisminin alan ölçümüdür. Bir tanesi ise alanını ölçmek istediğimiz uç demirinin alanıdır. Diğerleri de ekrandaki görüntüye yansıyan küçük gölgelerin alanıdır. Kalibrasyon cisminin alanı önceden bilindiği için, işlemin hassasiyeti bilgisayar tarafından atanan alanlar içerisinden kalibrasyon cismine ait alanla karşılaştırarak bulanabilir. Belirtilen bu alanları aktarmak için, Şekil 3.7.de yer alan, “transfer/send data to Excel (verileri Excele gönder)” butonuna tıklanır. Böylece G.L.I. 2 Streamline programı kendiliğinden Excel sayfasını açar.
3.2.9. Uç Demirlerinin Açılarının Bulunması
Pulluk uç demirleri sökülüp, temizlendikten sonra beyaz karton üzerine konularak çizimleri yapılmıştır. Bu çizimler üzerinden uç demirlerinin keskin kenar

İlgili Kaynaklar
single.php