Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

38

4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA 4.1. Toprak Sıkışıklığı Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi

Toprak sıkışıklığı düzeneği atölyede kontrol edildikten sonra denemelerin yapılacağı tarlalara gidilmiştir. Birinci ve ikinci tarlada, 3 sırada ve her sırada 5 ölçüm olmak üzere toplam 30 adet sıkışıklık ölçüm denemesi yapılmıştır. Birinci tarlaya ilişkin ortalama toprak sıkışıklık değerleri Çizelge 4.1.de verilmiştir.

Çizelge 4.1. Birinci Tarlaya İlişkin Ortalama Toprak Sıkışıklık Değerleri (kPa)

1. TARLA Derinlik
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24* 26* 28 30 32 34 36 38 40

1. Parsel A=Ort. (a1+.+a5)
10 31 46 74 93 109 264 577 1035 1161 1646 1608 1436 1219 1122 1165 1956 1967 2024 1846

2. Parsel B=Ort. (b1+.+b5)
174 336 510 593 820 949 1222 1343 2047 2160 2191 2302 2380 2433 2450 2656 3061 3099 3205 3266

3. Parsel C=Ort. (c1+.+c5)
10 86 147 267 315 344 364 381 413 593 939 1203 1348 1468 1656 1876 1956 1691 1625 1205

* Pulluk 25 cm iş derinliğindeki toprak sıkışıklığına maruz kaldığından bu değerler önem taşımaktadır.

Şekil 4.1de A noktasına ait verilerin, her 2 cm derinlikte koni indeksi ortalamaları alınarak oluşturulan grafiği yer almaktadır.38. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Doğrudan ve geleneksel ekim yöntemlerinin ve farklı su düzeylerinin mısırın su-verim ilişkilerine etkisi - Sayfa 142
4.17. Toprak Penetrasyon Direnci Denemenin yürütüldüğü birinci yıl ekimden bir gün önce (21 Haziran 2010) ekim yöntemlerinin toprak sıkışıklığı üzerine etkisini belirlemek amacıyla toprak penetrasyon direnci ölçümleri yapılmıştır. Ekim öncesi penetrasyon direnci değerlerinin 0-15 cm derinliğinde DEY’de 0.18-1.68 MPa arasında, GEY’de ise 0.18-0.58 MPa arasında olduğu belirlenmiştir. Denemelerin ya...

38. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ortalama
toprak
değerler
derinlik
derinlikte
değerleri


38. SAYFA ICERIGI

38

4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA 4.1. Toprak Sıkışıklığı Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi

Toprak sıkışıklığı düzeneği atölyede kontrol edildikten sonra denemelerin yapılacağı tarlalara gidilmiştir. Birinci ve ikinci tarlada, 3 sırada ve her sırada 5 ölçüm olmak üzere toplam 30 adet sıkışıklık ölçüm denemesi yapılmıştır. Birinci tarlaya ilişkin ortalama toprak sıkışıklık değerleri Çizelge 4.1.de verilmiştir.

Çizelge 4.1. Birinci Tarlaya İlişkin Ortalama Toprak Sıkışıklık Değerleri (kPa)

1. TARLA Derinlik
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24* 26* 28 30 32 34 36 38 40

1. Parsel A=Ort. (a1+.+a5)
10 31 46 74 93 109 264 577 1035 1161 1646 1608 1436 1219 1122 1165 1956 1967 2024 1846

2. Parsel B=Ort. (b1+.+b5)
174 336 510 593 820 949 1222 1343 2047 2160 2191 2302 2380 2433 2450 2656 3061 3099 3205 3266

3. Parsel C=Ort. (c1+.+c5)
10 86 147 267 315 344 364 381 413 593 939 1203 1348 1468 1656 1876 1956 1691 1625 1205

* Pulluk 25 cm iş derinliğindeki toprak sıkışıklığına maruz kaldığından bu değerler önem taşımaktadır.

Şekil 4.1de A noktasına ait verilerin, her 2 cm derinlikte koni indeksi ortalamaları alınarak oluşturulan grafiği yer almaktadır.

İlgili Kaynaklar
single.php