Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

Koni İndeksi (kPa) 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38

40
Çizelge 4.1.de ve Şekil 4.2de gösterilen B noktasındaki veriler 2 cm derinlikte ortalama 174 kPa olarak ölçülmüş ve 6 cm derinlikte 500 kPa değerini geçmiştir. 16 cm derinliğe kadar düzenli artış gösteren koni indeksi 18 cmde yaklaşık 0,5 kat artmıştır. Bu derinlikten sonrada artışın sürekli olduğu ve uygun toprak sıkışıklığı değeri olan 2000 kPanın üzerine çıktığı gözlenmiştir. 34 cm derinlikten sonra sıkışıklık değeri 3061 ve üzerinde artmaya devam etmiştir. 40 cm derinlikte koni indeksi değeri ölçülen noktalar arasında en yüksek değerini almış ve 3266 kPa değerine ulaşmıştır. 18 cm derinlikten sonra ölçüm yapılan noktaların yüksek sıkışıklıkta olduğu belirlenmiştir. Şekil 4.3de C noktasına ait verilerin, her 2 cm derinlikte koni indeksi ortalamaları alınarak oluşturulan grafiği yer almaktadır.
C
2500 2000 1500 1000
500 0
Derinlik (cm)
Şekil 4.3. C Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği
Çizelge 4.1.de ve Şekil 4.3de gösterilen C noktasındaki veriler 2 cm derinlikte ortalama 10 kPa olarak ölçülmüş ve 4 cm derinlikte sıkışıklık değeri 86 kPaa ulaşmıştır. Koni indeksi 18 cm derinliğe kadar 500 kPa değerini geçmemiştir. 34 cm derinliğe kadar artan sıkışıklık değeri bu derinlikte en yüksek değeri olan 1956 kPaa ulaşmıştır. Bu derinlikten sonra azalma eğilimine geçen koni indeksi 40 cmde 1205 kPa değerini almıştır. C noktasında ölçülen değerler uygun toprak sıkışıklık değeri olan 2000 kPa değerini geçmemiştir. İkinci tarlaya ilişkin ortalama toprak sıkışıklık değerleri Çizelge 4.2.de verilmiştir.40. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değerler
toprak
değerleri
derinlik
değeri
sıkışıklığı


40. SAYFA ICERIGI

Koni İndeksi (kPa) 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38

40
Çizelge 4.1.de ve Şekil 4.2de gösterilen B noktasındaki veriler 2 cm derinlikte ortalama 174 kPa olarak ölçülmüş ve 6 cm derinlikte 500 kPa değerini geçmiştir. 16 cm derinliğe kadar düzenli artış gösteren koni indeksi 18 cmde yaklaşık 0,5 kat artmıştır. Bu derinlikten sonrada artışın sürekli olduğu ve uygun toprak sıkışıklığı değeri olan 2000 kPanın üzerine çıktığı gözlenmiştir. 34 cm derinlikten sonra sıkışıklık değeri 3061 ve üzerinde artmaya devam etmiştir. 40 cm derinlikte koni indeksi değeri ölçülen noktalar arasında en yüksek değerini almış ve 3266 kPa değerine ulaşmıştır. 18 cm derinlikten sonra ölçüm yapılan noktaların yüksek sıkışıklıkta olduğu belirlenmiştir. Şekil 4.3de C noktasına ait verilerin, her 2 cm derinlikte koni indeksi ortalamaları alınarak oluşturulan grafiği yer almaktadır.
C
2500 2000 1500 1000
500 0
Derinlik (cm)
Şekil 4.3. C Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği
Çizelge 4.1.de ve Şekil 4.3de gösterilen C noktasındaki veriler 2 cm derinlikte ortalama 10 kPa olarak ölçülmüş ve 4 cm derinlikte sıkışıklık değeri 86 kPaa ulaşmıştır. Koni indeksi 18 cm derinliğe kadar 500 kPa değerini geçmemiştir. 34 cm derinliğe kadar artan sıkışıklık değeri bu derinlikte en yüksek değeri olan 1956 kPaa ulaşmıştır. Bu derinlikten sonra azalma eğilimine geçen koni indeksi 40 cmde 1205 kPa değerini almıştır. C noktasında ölçülen değerler uygun toprak sıkışıklık değeri olan 2000 kPa değerini geçmemiştir. İkinci tarlaya ilişkin ortalama toprak sıkışıklık değerleri Çizelge 4.2.de verilmiştir.

İlgili Kaynaklar
single.php