Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

41

Çizelge 4.2. İkinci Tarlaya İlişkin Ortalama Toprak Sıkışıklık Değerleri (kPa)

2. TARLA Derinlik
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24* 26* 28 30 32 34 36 38 40

1. Parsel D=Ort. (d1+.+d5)
14 16 29 101 116 147 167 200 287 283 650 1108 1106 2647 2668 2569 2564 2409 2396 2541

2. Parsel E=Ort. (e1+.+e5)
99 264 474 801 1235 1447 1658 1673 1473 1316 1207 1121 1165 1279 1513 1884 1976 1976 1784 1533

3. Parsel F=Ort. (f1+.+f5)
10 53 84 144 563 1328 1767 1856 2075 2176 2203 2579 2755 2837 2815 2486 2462 2448 2411 2212

* Pulluk 25 cm iş derinliğindeki toprak sıkışıklığına maruz kaldığından bu değerler önem taşımaktadır.

Koni İndeksi (kPa)

Şekil 4.4de D noktasına ait verilerin, her 2 cm derinlikte koni indeksi ortalamaları alınarak oluşturulan grafiği yer almaktadır.
D
3000 2000 1000
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Derinlik (cm)

Şekil 4.4. D Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği

Çizelge 4.2.de ve Şekil 4.4de gösterilen D noktasındaki veriler 2 cm derinlikte ortalama 14 kPa olarak ölçülmüş ve 6 cm derinliğe kadar fazla bir değişim olmamıştır. 8 cm derinlikte 101 kPa değerine ulaşan toprak sıkışıklığı değeri 16 cm41. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değerler
toprak
ortalama
değeri
veriler
değerleri


41. SAYFA ICERIGI

41

Çizelge 4.2. İkinci Tarlaya İlişkin Ortalama Toprak Sıkışıklık Değerleri (kPa)

2. TARLA Derinlik
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24* 26* 28 30 32 34 36 38 40

1. Parsel D=Ort. (d1+.+d5)
14 16 29 101 116 147 167 200 287 283 650 1108 1106 2647 2668 2569 2564 2409 2396 2541

2. Parsel E=Ort. (e1+.+e5)
99 264 474 801 1235 1447 1658 1673 1473 1316 1207 1121 1165 1279 1513 1884 1976 1976 1784 1533

3. Parsel F=Ort. (f1+.+f5)
10 53 84 144 563 1328 1767 1856 2075 2176 2203 2579 2755 2837 2815 2486 2462 2448 2411 2212

* Pulluk 25 cm iş derinliğindeki toprak sıkışıklığına maruz kaldığından bu değerler önem taşımaktadır.

Koni İndeksi (kPa)

Şekil 4.4de D noktasına ait verilerin, her 2 cm derinlikte koni indeksi ortalamaları alınarak oluşturulan grafiği yer almaktadır.
D
3000 2000 1000
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Derinlik (cm)

Şekil 4.4. D Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği

Çizelge 4.2.de ve Şekil 4.4de gösterilen D noktasındaki veriler 2 cm derinlikte ortalama 14 kPa olarak ölçülmüş ve 6 cm derinliğe kadar fazla bir değişim olmamıştır. 8 cm derinlikte 101 kPa değerine ulaşan toprak sıkışıklığı değeri 16 cm

İlgili Kaynaklar
single.php