Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

Koni İndeksi (kPa)

42
derinliğe kadar düzenli bir artış göstermiş ve 18 cme geldiğinde verilerin ortalaması 287 kPa olmuştur. 20 cmde bu değer 4 kPa azalmıştır. 22 cm derinlikte 650 kPaa ulaşan değer 24 cm derinlikte yaklaşık 0,7 kat artmıştır. Uygun sayılabilecek sıkışıklık değerleri 26 cmye kadar devam etmiş ve bu noktada 2 kPa azalmıştır. 28 cmde iki katından fazla bir artış gösteren sıkışıklık değeri, 30 cm derinlikte en yüksek değerine ulaşmış ve 2668 kPa değeri okunmuştur. 32 cm derinlikte azalma eğilimi gösteren koni indeksi 40 cm derinlikte tekrar artma eğilimi göstermiş ve 2541 kPa değerine ulaşmıştır. Şekil 4.5de E noktasına ait verilerin, her 2 cm derinlikte koni indeksi ortalamaları alınarak oluşturulan grafiği yer almaktadır.
E
2500 2000 1500 1000
500 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Derinlik (cm)
Şekil 4.5. E Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği
Çizelge 4.2.de ve Şekil 4.5de gösterilen E noktasındaki veriler 2 cm derinlikte ortalama 99 kPa olarak ölçülmüş ve 8 cm derinlikte 500 kPaı geçmiştir. 16 cm derinliğe kadar düzenli olarak artan koni indeksi değeri burada 1673 kPa değerini almıştır. Daha sonra düşüşe geçen koni indeksi değeri 28 cm derinlikte tekrar artma eğilimi göstererek 36 cm derinliğe kadar bu artışını sürdürmüştür. 34 ve 36 cm derinlikte en yüksek değeri olan 1976 kPa değerini alan koni indeksi tekrar düşüşe geçmiştir. Burada yapılan ölçümlerde uygun sıkışıklık değeri korunmuştur. Şekil 4.6da F noktasına ait verilerin, her 2 cm derinlikte koni indeksi ortalamaları alınarak oluşturulan grafiği yer almaktadır.42. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

toprak
derinlik
değer
koni
grafiği
ortalama


42. SAYFA ICERIGI

Koni İndeksi (kPa)

42
derinliğe kadar düzenli bir artış göstermiş ve 18 cme geldiğinde verilerin ortalaması 287 kPa olmuştur. 20 cmde bu değer 4 kPa azalmıştır. 22 cm derinlikte 650 kPaa ulaşan değer 24 cm derinlikte yaklaşık 0,7 kat artmıştır. Uygun sayılabilecek sıkışıklık değerleri 26 cmye kadar devam etmiş ve bu noktada 2 kPa azalmıştır. 28 cmde iki katından fazla bir artış gösteren sıkışıklık değeri, 30 cm derinlikte en yüksek değerine ulaşmış ve 2668 kPa değeri okunmuştur. 32 cm derinlikte azalma eğilimi gösteren koni indeksi 40 cm derinlikte tekrar artma eğilimi göstermiş ve 2541 kPa değerine ulaşmıştır. Şekil 4.5de E noktasına ait verilerin, her 2 cm derinlikte koni indeksi ortalamaları alınarak oluşturulan grafiği yer almaktadır.
E
2500 2000 1500 1000
500 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Derinlik (cm)
Şekil 4.5. E Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği
Çizelge 4.2.de ve Şekil 4.5de gösterilen E noktasındaki veriler 2 cm derinlikte ortalama 99 kPa olarak ölçülmüş ve 8 cm derinlikte 500 kPaı geçmiştir. 16 cm derinliğe kadar düzenli olarak artan koni indeksi değeri burada 1673 kPa değerini almıştır. Daha sonra düşüşe geçen koni indeksi değeri 28 cm derinlikte tekrar artma eğilimi göstererek 36 cm derinliğe kadar bu artışını sürdürmüştür. 34 ve 36 cm derinlikte en yüksek değeri olan 1976 kPa değerini alan koni indeksi tekrar düşüşe geçmiştir. Burada yapılan ölçümlerde uygun sıkışıklık değeri korunmuştur. Şekil 4.6da F noktasına ait verilerin, her 2 cm derinlikte koni indeksi ortalamaları alınarak oluşturulan grafiği yer almaktadır.

İlgili Kaynaklar
single.php