Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

43

Koni İndeksi (kPa)

F

3000 2500 2000 1500 1000
500 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Derinlik (cm)

Şekil 4.6. F Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği

Çizelge 4.2.de ve Şekil 4.6da gösterilen F noktasındaki veriler 2 cm derinlikte ortalama 10 kPa olarak ölçülmüş ve 8 cm derinliğe kadar düzenli bir artış göstermiştir. 10 cm derinliğe gelindiğinde koni indeksi değeri 500 kPa üzerine çıkmıştır. 12 cm de 1000 kPa, 18 cm de ise 2000 kPa üzerinde seyreden toprak sıkışıklık değeri 28 cm derinliğe kadar düzenli bir şekilde artmış, en yüksek değerini bu derinlikte alan koni indeksi 2837 kPa değerine ulaşmıştır. Bu derinlikten sonra azalma eğilimi göstererek 40 cm derinlikte 2212 kPaa inmiştir. 18 cm derinlikten sonra uygun sıkışıklık değerini aşmıştır.
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yapılan bu araştırmada, toprak sıkışıklığı değerlerinin 10 ile 3266 kPa arasında değiştiği bulunmuştur. Toprak sıkışıklığı değerini bulmak için benzer araştırmalar yapılmıştır.
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yapılan bir araştırmada, toprak sıkışıklığı değerleri 204 ile 5092 kPa arasında belirlenmiştir (Tekin, 2001).
Maksimum 3300 kPa olarak ölçülen toprak sıkışıklık değerinin, % 5 nem oranında meydana geldiği belirtilmiştir ( Ayers ve Perumperal, 1982).
Toprak derinliğine bağlı olarak toprak sıkışıklığı, toprak işleme öncesi 1,363,89 Mpa, toprak işleme sonrası ise 0,27-4,36 Mpa olarak belirlenmiştir (Barut ve ark., 1996).43. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

toprak
değerleri
koni
indeksi
derinlik
veriler


43. SAYFA ICERIGI

43

Koni İndeksi (kPa)

F

3000 2500 2000 1500 1000
500 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 Derinlik (cm)

Şekil 4.6. F Noktasına Ait Toprak Sıkışıklığı Verilerinin Grafiği

Çizelge 4.2.de ve Şekil 4.6da gösterilen F noktasındaki veriler 2 cm derinlikte ortalama 10 kPa olarak ölçülmüş ve 8 cm derinliğe kadar düzenli bir artış göstermiştir. 10 cm derinliğe gelindiğinde koni indeksi değeri 500 kPa üzerine çıkmıştır. 12 cm de 1000 kPa, 18 cm de ise 2000 kPa üzerinde seyreden toprak sıkışıklık değeri 28 cm derinliğe kadar düzenli bir şekilde artmış, en yüksek değerini bu derinlikte alan koni indeksi 2837 kPa değerine ulaşmıştır. Bu derinlikten sonra azalma eğilimi göstererek 40 cm derinlikte 2212 kPaa inmiştir. 18 cm derinlikten sonra uygun sıkışıklık değerini aşmıştır.
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yapılan bu araştırmada, toprak sıkışıklığı değerlerinin 10 ile 3266 kPa arasında değiştiği bulunmuştur. Toprak sıkışıklığı değerini bulmak için benzer araştırmalar yapılmıştır.
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yapılan bir araştırmada, toprak sıkışıklığı değerleri 204 ile 5092 kPa arasında belirlenmiştir (Tekin, 2001).
Maksimum 3300 kPa olarak ölçülen toprak sıkışıklık değerinin, % 5 nem oranında meydana geldiği belirtilmiştir ( Ayers ve Perumperal, 1982).
Toprak derinliğine bağlı olarak toprak sıkışıklığı, toprak işleme öncesi 1,363,89 Mpa, toprak işleme sonrası ise 0,27-4,36 Mpa olarak belirlenmiştir (Barut ve ark., 1996).

İlgili Kaynaklar
single.php