Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

44

Toprak sıkışıklığı değeri % 9 nem içeriğinde tekerlek iz merkezinde 1351,632982,65 kPa; tekerlek iz kenarında 1022,73-2713,29 kPa ve % 13 nem oranında sırasıyla 1129,33; 3102,17 ve 729,31-2745,49 kPa değerleri arasında bulunmuştur (Özgöz, 1999).
Toprak sıkışıklığı, Doğu Montananın kumlu topraklarında, derin toprak işleme yapıldıktan 2,5 yıl sonra 891 kPa olarak, yüzeysel toprak işleme yapılan alanda ise 981 kPa olarak bulunmuştur (Pikul ve Aase, 1999).
Aşırı toprak sıkışıklığı ile ilgili 2 Mpadan büyük değerler deneme alanının bazı bölgelerinde bulunmuştur (Fulton ve ark., 2000).

4.2. G.L.I. 2 Streamline Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Uç demirlerinin sürüm yapılmadan önceki alanları ile 1. ve 2.tarla sürüldükten sonraki alan ölçümleri, Global Lab Image 2 Streamline bilgisayar programı kullanılarak ölçülmüş ve bu ölçümlere ait veriler Çizelge 4.3de verilmiştir.

Çizelge 4.3. Global Lab Image 2 Streamline Ölçümleri (cm )

U.D.

Sürüm Yapılmadan

1. Tarla Sürüldükten 2. Tarla Sürüldükten

No Önceki Alanlar Sonraki Alanlar Sonraki Alanlar

1 498,11 2 495,67

483,12 481,83

432,69 444,25

3 499,23 4 503,16 5 485,77

472,86 480,29 473,34

435,22 456,35 411,79

6 487,52

476,47

420,44

Çizelge 4.3.teki veriler kullanılarak, uç demirlerinin G.L.I. 2 Streamline bilgisayar programıyla ölçülmüş alan değerlerine ilişkin grafiği Şekil 4.7.de verilmiştir. Çizelge 4.3. ve Şekil 4.7. incelendiğinde; başlangıç değerlerine ek olarak, 1. ve 2.tarlaların sürülmesiyle oluşan alan değerleri gözlemlenebilmektedir. Başlangıçta yaklaşık 485,77-503,16 cm olan alan değerleri, 1.tarlanın sürülmesiyle 472,86-483,12 cm alan değerine gerilemiştir. Alan değerleri 2.tarlanın sürülmesiyle birlikte 411,79456,35 cm değerine inmiştir.44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tarla
streamline
alan
ölçümleri
değerler
ölçülmüş


44. SAYFA ICERIGI

44

Toprak sıkışıklığı değeri % 9 nem içeriğinde tekerlek iz merkezinde 1351,632982,65 kPa; tekerlek iz kenarında 1022,73-2713,29 kPa ve % 13 nem oranında sırasıyla 1129,33; 3102,17 ve 729,31-2745,49 kPa değerleri arasında bulunmuştur (Özgöz, 1999).
Toprak sıkışıklığı, Doğu Montananın kumlu topraklarında, derin toprak işleme yapıldıktan 2,5 yıl sonra 891 kPa olarak, yüzeysel toprak işleme yapılan alanda ise 981 kPa olarak bulunmuştur (Pikul ve Aase, 1999).
Aşırı toprak sıkışıklığı ile ilgili 2 Mpadan büyük değerler deneme alanının bazı bölgelerinde bulunmuştur (Fulton ve ark., 2000).

4.2. G.L.I. 2 Streamline Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Uç demirlerinin sürüm yapılmadan önceki alanları ile 1. ve 2.tarla sürüldükten sonraki alan ölçümleri, Global Lab Image 2 Streamline bilgisayar programı kullanılarak ölçülmüş ve bu ölçümlere ait veriler Çizelge 4.3de verilmiştir.

Çizelge 4.3. Global Lab Image 2 Streamline Ölçümleri (cm )

U.D.

Sürüm Yapılmadan

1. Tarla Sürüldükten 2. Tarla Sürüldükten

No Önceki Alanlar Sonraki Alanlar Sonraki Alanlar

1 498,11 2 495,67

483,12 481,83

432,69 444,25

3 499,23 4 503,16 5 485,77

472,86 480,29 473,34

435,22 456,35 411,79

6 487,52

476,47

420,44

Çizelge 4.3.teki veriler kullanılarak, uç demirlerinin G.L.I. 2 Streamline bilgisayar programıyla ölçülmüş alan değerlerine ilişkin grafiği Şekil 4.7.de verilmiştir. Çizelge 4.3. ve Şekil 4.7. incelendiğinde; başlangıç değerlerine ek olarak, 1. ve 2.tarlaların sürülmesiyle oluşan alan değerleri gözlemlenebilmektedir. Başlangıçta yaklaşık 485,77-503,16 cm olan alan değerleri, 1.tarlanın sürülmesiyle 472,86-483,12 cm alan değerine gerilemiştir. Alan değerleri 2.tarlanın sürülmesiyle birlikte 411,79456,35 cm değerine inmiştir.

İlgili Kaynaklar
single.php