Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

45

Alan (cm )

600 500 400 300 200 100
0 1

2345 Uç Demiri No

6

Başlangıç 1.Tarla 2.Tarla

Şekil 4.7. G. L. I. 2 Streamline Ölçümleri

Çizelge 4.4de uç demirlerinin G.L.I. 2 Streamline bilgisayar programıyla ölçülmüş alan farkları belirtilmiştir.

Çizelge 4.4. G.L.I. 2 Streamline Alan Farkları (cm )

U.D. Başlangıç-1.Tarla Başlangıç-2.Tarla

No

Arasındaki Farklar

Arasındaki Farklar

1 14,99

66,42

2 13,84

51,42

3 26,37

64,01

4 22,87

46,81

5 12,43

73,98

6 11,05

67,08

Çizelge 4.4.te başlangıçla 1.tarla arasındaki alan farkları 11,05-26,37 cm arasında değişirken, başlangıçla 2.tarla arasındaki alan farkları 46,81-73,98 cm arasında değişmektedir. Çizelge 4.4.deki veriler kullanılarak, uç demirlerinin G.L.I. 2 Streamline bilgisayar programıyla ölçülmüş alan farklarına ilişkin grafiği Şekil 4.8.de verilmiştir.45. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alan
tarla
demiri
streamline
ölçümleri
farklar


45. SAYFA ICERIGI

45

Alan (cm )

600 500 400 300 200 100
0 1

2345 Uç Demiri No

6

Başlangıç 1.Tarla 2.Tarla

Şekil 4.7. G. L. I. 2 Streamline Ölçümleri

Çizelge 4.4de uç demirlerinin G.L.I. 2 Streamline bilgisayar programıyla ölçülmüş alan farkları belirtilmiştir.

Çizelge 4.4. G.L.I. 2 Streamline Alan Farkları (cm )

U.D. Başlangıç-1.Tarla Başlangıç-2.Tarla

No

Arasındaki Farklar

Arasındaki Farklar

1 14,99

66,42

2 13,84

51,42

3 26,37

64,01

4 22,87

46,81

5 12,43

73,98

6 11,05

67,08

Çizelge 4.4.te başlangıçla 1.tarla arasındaki alan farkları 11,05-26,37 cm arasında değişirken, başlangıçla 2.tarla arasındaki alan farkları 46,81-73,98 cm arasında değişmektedir. Çizelge 4.4.deki veriler kullanılarak, uç demirlerinin G.L.I. 2 Streamline bilgisayar programıyla ölçülmüş alan farklarına ilişkin grafiği Şekil 4.8.de verilmiştir.

İlgili Kaynaklar
single.php