Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

46

Alan Farkları (cm )

80 70 60 50 40 30 20 10
0 1

2345
Uç Demiri No

6

Başlangıç-1.Tarla Başlangıç-2.Tarla

Şekil 4.8. G.L.I. 2 Streamline Alan Farkları
Çizelge 4.4. ve Şekil 4.8. incelendiğinde, 1.tarlanın sürülmesiyle başlangıç koşullarına göre; en fazla alan farkı yani aşınma 3 nolu uç demirinde 26,37 cm olurken, en az alan farkı 6 nolu uç demirinde 11,05 cm ölçülmüştür. İkinci tarlanın sürülmesiyle başlangıç koşullarına göre; en fazla aşınma 5 nolu uç demirinde 73,98 cm olup, en az aşınma dolayısıyla alan kaybı ise 4 nolu uç demirinde 46,81 cm değerinde olmuştur.

4.3. Planimetre Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi

Uç demirlerinin sürüm yapmadan önceki alanları ile 1. ve 2.tarla sürüldükten sonraki alan ölçümleri, dijital planimetre kullanılarak ölçülmüş ve bu ölçümlere ait veriler Çizelge 4.5de verilmiştir. Çizelge 4.5.teki veriler kullanılarak, uç demirlerinin planimetreyle ölçülmüş alan değerlerine ilişkin grafiği Şekil 4.9.da verilmiştir.

Çizelge 4.5. Planimetre Ölçümleri (cm )

U.D.

Sürüm Yapılmadan

1. Tarla Sürüldükten

No

Önceki Ölçümler

Sonraki Ölçümler

1 497,06

485,03

2 494,43

482,50

3 498,80

474,73

4 502,06

482,13

5 486,03

475,99

6 486,66

478,36

2. Tarla Sürüldükten Sonraki Ölçümler 431,97
443,40
434,10
455,06
410,56
419,1046. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tarla
demiri
ölçümler
ölçülmüş
ölçümleri
incelendiğinde


46. SAYFA ICERIGI

46

Alan Farkları (cm )

80 70 60 50 40 30 20 10
0 1

2345
Uç Demiri No

6

Başlangıç-1.Tarla Başlangıç-2.Tarla

Şekil 4.8. G.L.I. 2 Streamline Alan Farkları
Çizelge 4.4. ve Şekil 4.8. incelendiğinde, 1.tarlanın sürülmesiyle başlangıç koşullarına göre; en fazla alan farkı yani aşınma 3 nolu uç demirinde 26,37 cm olurken, en az alan farkı 6 nolu uç demirinde 11,05 cm ölçülmüştür. İkinci tarlanın sürülmesiyle başlangıç koşullarına göre; en fazla aşınma 5 nolu uç demirinde 73,98 cm olup, en az aşınma dolayısıyla alan kaybı ise 4 nolu uç demirinde 46,81 cm değerinde olmuştur.

4.3. Planimetre Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi

Uç demirlerinin sürüm yapmadan önceki alanları ile 1. ve 2.tarla sürüldükten sonraki alan ölçümleri, dijital planimetre kullanılarak ölçülmüş ve bu ölçümlere ait veriler Çizelge 4.5de verilmiştir. Çizelge 4.5.teki veriler kullanılarak, uç demirlerinin planimetreyle ölçülmüş alan değerlerine ilişkin grafiği Şekil 4.9.da verilmiştir.

Çizelge 4.5. Planimetre Ölçümleri (cm )

U.D.

Sürüm Yapılmadan

1. Tarla Sürüldükten

No

Önceki Ölçümler

Sonraki Ölçümler

1 497,06

485,03

2 494,43

482,50

3 498,80

474,73

4 502,06

482,13

5 486,03

475,99

6 486,66

478,36

2. Tarla Sürüldükten Sonraki Ölçümler 431,97
443,40
434,10
455,06
410,56
419,10

İlgili Kaynaklar
single.php