Pullluk uç demirlerindeki aşınmaların belirlenmesinde görüntü işleme tekniğinden yararlanma olanakları

47

Çizelge 4.5. ve Şekil 4.9. incelendiğinde; başlangıç değerlerine ek olarak, 1. ve 2.tarlaların sürülmesiyle oluşan alan değerleri gözlemlenebilmektedir. Başlangıçta yaklaşık 486,03-502,06 cm olan alan değerleri, 1.tarlanın sürülmesiyle 474,73-485,03 cm alan değerine gerilemiştir. Alan değerleri 2.tarlanın sürülmesiyle birlikte 410,56455,06 cm değerine inmiştir.

Alan (cm )

600 500 400 300 200 100
0 1

234 5 Uç Demiri No

6

Başlangıç 1.Tarla 2.Tarla

Şekil 4.9. Planimetre Ölçümleri

Çizelge 4.6da uç demirlerinin planimetreyle ölçülmüş alan farkları belirtilmiştir.

Çizelge 4.6. Planimetre Alan Farkları (cm )

U.D.

Başlangıç-1.Tarla

No Arasındaki Farklar

1 12,03

2 11,93

3 24,07

4 19,93

5 10,04

6 8,30

Başlangıç-2.Tarla Arasındaki Farklar
65,09 51,03 64,70 47,00 75,47 67,56

Çizelge 4.6.da başlangıçla 1.tarla arasındaki alan farkları 8,30-24,07 cm arasında değişirken, başlangıçla 2.tarla arasındaki alan farkları 47,00-75,47 cm arasında değişmektedir. Çizelge 4.6.da ki veriler kullanılarak, uç demirlerinin planimetreyle ölçülmüş alan farklarına ilişkin grafiği Şekil 4.10.da verilmiştir.47. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tarla
demiri
başlangıç
farklar
incelendiğinde
arasında


47. SAYFA ICERIGI

47

Çizelge 4.5. ve Şekil 4.9. incelendiğinde; başlangıç değerlerine ek olarak, 1. ve 2.tarlaların sürülmesiyle oluşan alan değerleri gözlemlenebilmektedir. Başlangıçta yaklaşık 486,03-502,06 cm olan alan değerleri, 1.tarlanın sürülmesiyle 474,73-485,03 cm alan değerine gerilemiştir. Alan değerleri 2.tarlanın sürülmesiyle birlikte 410,56455,06 cm değerine inmiştir.

Alan (cm )

600 500 400 300 200 100
0 1

234 5 Uç Demiri No

6

Başlangıç 1.Tarla 2.Tarla

Şekil 4.9. Planimetre Ölçümleri

Çizelge 4.6da uç demirlerinin planimetreyle ölçülmüş alan farkları belirtilmiştir.

Çizelge 4.6. Planimetre Alan Farkları (cm )

U.D.

Başlangıç-1.Tarla

No Arasındaki Farklar

1 12,03

2 11,93

3 24,07

4 19,93

5 10,04

6 8,30

Başlangıç-2.Tarla Arasındaki Farklar
65,09 51,03 64,70 47,00 75,47 67,56

Çizelge 4.6.da başlangıçla 1.tarla arasındaki alan farkları 8,30-24,07 cm arasında değişirken, başlangıçla 2.tarla arasındaki alan farkları 47,00-75,47 cm arasında değişmektedir. Çizelge 4.6.da ki veriler kullanılarak, uç demirlerinin planimetreyle ölçülmüş alan farklarına ilişkin grafiği Şekil 4.10.da verilmiştir.

İlgili Kaynaklar
single.php